logo

Odborné semináře pro podnikatele

Sdružení obrany spotřebitelů opět vypisuje další termín odborného semináře pro zájemce z řad podnikatelů a pracovníků odpovědných za vyřizování reklamací. Nejbližší termín semináře, věnovaného reklamačnímu řízení, ochraně spotřebitele, je stanoven na 30.6. 2009 v Podnikatelském centru na Nám. 14. října v Praze 5.

Semináře jsou určeny pro pracovníky zodpovědné za vyřizování reklamací, pracovníky callcenter i samostatné podnikatele a naleznete na nich odpověď např. na tyto otázky - jak chrání naše zákazníky Zákon o ochraně spotřebitele, jak specifikovat odpovědnost za vady v různých situacích, jaké jsou pravomoci České obchodní inspekce atd. ...

Účastníci se seznámí se správným průběhem reklamačního řízení, s aktuálním zněním Zákona o ochraně spotřebitele, odpovědnosti za vady podle Občanského zákoníku, povinnostmi prodávajících při prodeji, značením, informačními povinnostmi, dozorovými pravomocemi ČOI atd. Dostatek času bude také věnován konkrétním dotazům a rozboru praktických příkladů.

Obsah :

Termín - 30.6. 2009, od 10 do 15 hod.
Místo - Podnikatelské centrum, Nám. 14. října, Praha 5
Lektor - Martin Rezek z SOS

Kurzovné na osobu

1200 Kč bez přezkoušení znalostí, 1 500 Kč s přezkoušením znalostí. Kurzovné zahrnuje studijní materiály a drobné občerstvení. Zájemci, kteří si chtějí ověřit své znalosti školené problematiky, si mohou zvolit variantu kurzu s přezkoušením. Po oficiálním ukončení kurzu jim bude předložen písemný test v rozsahu cca 30 minut. Následně bude do 15 dnů zaslán přezkušovanému na adresu uvedenou na přihlášce opravený test. Přesáhne-li bodové hodnocení 60 %, získá přezkušovaný současně také písemný doklad o úspěšném absolvování kurzu SOS.

Další články k tématům - ČOI - kurzu - řízení - semináře - SOS - spotřebitele - Martin Rezek

Článek ze dne 4. června 2009 - čtvrtek

Další články od Sdružení obrany spotřebitelů ČR