logo

Rušení poštovních poboček znamená omezení služeb

Česká pošta oznámila, že do konce roku 2008 definitivně uzavře 179 svých poboček, především v řídce osídlených lokalitách. Tato opatření by se přitom nikterak neměla dotknout lidí, kteří doposud využívali jejích služeb. Dle názoru SOS však "motorizované doručování", kterým se Česká pošta rozhodla stávající služby nahradit, nemůže suplovat kamenné pobočky v dostatečné míře.

Uzavření 179 poboček České pošty z celkového počtu 3387 nemusí na první pohled vypadat jako zásadní krok. Skutečnost je však jiná. Pobočky, které mají být rušeny, nezřídka stojí v oblastech, kde je Česká pošta výlučným poskytovatelem i jiných služeb, než jenom poštovních. "Ve vesnickém prostředí pošta nahradila funkci finančních institucí, jež jsou pro mnohé obyvatele nezastupitelné. Poštovní spořitelna proměnila úřadovny pošty v banky, které jsou jinak od vesnic vzdáleny několik kilometrů," říká k tomu Michal Kebort, finanční specialista SOS.

S rušením poštovních poboček mnoho lidí o tuto výhodu přijde a bude odkázáno na složité dojíždění do sousedních obcí, nebo dokonce do nejbližšího města. Při věkové skladbě obyvatel českého venkova přitom toto řešení může být těžko dostupné. A nástroje jako jsou internetové či telefonické bankovnictví se u lidí vyššího věku netěší přílišné oblibě. SOS – Sdružení obrany spotřebitelů se proto domnívá, že tímto krokem Česká pošta výrazně omezí poskytované služby v inkriminovaných oblastech. Stejný názor vyjádřili i starostové obcí ze západních Čech, kterých by se opatření měla týkat ve 46 případech.

Naše sdružení připravované kroky dále vnímá jako podstatné zhoršení podmínek, které postiženým klientům nabízí Poštovní spořitelna, resp. ČSOB a.s., jíž je Poštovní spořitelna součástí. "Za adekvátní náhradu bychom proto považovali například zavedení instituce osobního bankéře. Ten by měl své služby poskytovat jen za minimální poplatek či úplně zdarma přinejmenším ve stejném časovém rozsahu, jaký tvořila otevírací doba rušených poboček," navrhuje Kebort. Jestliže nedojde k vyřešení nastalé situace ke spokojenosti klientů, připravila by je Poštovní spořitelna o důležitou smluvní výhodu, na základě které drtivá většina jejích klientů volila právě tuto banku.

Ačkoliv geografická dostupnost poboček není součástí tištěných smluvních podmínek, považovali bychom v takovém případě za nanejvýš vhodné umožnit klientům bezproblémové a hlavně bezplatné zrušení účtu. "V tomto bodě si dovolujeme apelovat na podnikatelskou morálku českého bankovního sektoru, neboť zákony a smlouvy by měly být minimálním penzem povinností každého podnikatele, nikoliv však tím jediným," dodává Mgr. Ivana Picková, tisková mluvčí SOS.

Článek ze dne 29. srpna 2008 - pátek

Další články od Sdružení obrany spotřebitelů ČR