logo

SOS k downloads-portal.sk

Portál www.downloads-portal.sk je aplikace, která umožňuje stahování (většinou jinak volně a zdarma přístupných) počítačových programů. Stahování programů však bez zřetelného upozornění spotřebitelů paušálně zpoplatňuje.

Přinášíme aktualizované informace. Spotřebitel, který se pokusí stáhnout určitý program, je nejdříve povinen vyplnit registraci obsahující jeho osobní údaje. V rámci registrace musí též označit pole se souhlasem se Všeobecnými obchodními podmínkami. V těch je uvedeno, že se nejedná o pouhou registraci, ale o uzavření smlouvy o přístupu k službám serveru. Smlouva je uzavřena na dobu dvou let, a zpoplatněna 60 EURO za rok (5 EURO za měsíc).

Spotřebitel má na základě zákona i dle obchodních podmínek právo od smlouvy odstoupit do 14-ti dnů bez udání důvodu, pokud již nedošlo k plnění služby se souhlasem spotřebitele (k čemuž může dojít právě již při prvním stažení určitého programu).

Jelikož většina spotřebitelů (ať v Čechách či na Slovensku) nečte obchodní podmínky se kterými souhlasí jedním klikem na internetu, dostávají se do pasti v podobě platně uzavřené smlouvy. A z platně uzavřené smlouvy vznikají spotřebitelům nejen práva, ale i povinnosti, mezi kterými je i povinnost platit.

"Možností se nabízí několik. Doporučenou možností je na celou věc hledět tak, že smlouva vůbec nevznikla, neboť zde nebyl dostatek vůle smlouvu uzavřít. Navíc obchodní podmínky obsahují rozpor v definici uživatele, který je definován, až jako osoba, která zaplatí. Pokud spotřebitel doposavad nic nezaplatil, tak dle obchodních podmínek se nestal uživatelem, a smlouva tudíž nebyla uzavřena. SOS proto doporučuje spotřebitelům argumentovat, že smlouva nebyla vůbec uzavřena a NIC neplatit. Další možností je (spíše do budoucna pro případný soudní spor), pokud bude slovenským orgánem stanovena nekalost takového jednání vůči spotřebitelům, dovolat se neplatnosti úkonu pro rozpor se zákonem (§ 39 občanského zákoníku). Pokud by bylo slovenským orgánem (Slovenskou obchodní inspekcí) stanoveno, že se nejedná o nekalou obchodní praktiku, je možné též zvážit dovolat se neplatnosti smlouvy z důvodu uvedení v omyl (§ 49a občanského zákoníku) a nedostatečného oznámení o zpoplatnění služby. Registrace se totiž netváří jako objednávka placených služeb a průměrného spotřebitele může tato situace zmást a učiní tak rozhodnutí, které by při znalosti všech skutečností neučinil. V obchodních podmínkách je navíc zjevný značný rozpor ohledně toho, kdy vlastně smlouva sama vzniká, proto doporučujeme nic neplatit," říká právník SOS Jiří Žůrek.

Eventuální právní vztah mezi českým spotřebitelem a slovenskou společností by se řídil českým právním řádem a to zejména občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele. Tak stanoví tzv. Římská úmluva o právu rozhodném z roku 1980. Ta stanoví, že v případě spotřebitelských smluv je rozhodné právo podle místa bydliště spotřebitele. Spotřebitel tak má na základě zákona i dle obchodních podmínek právo i od smlouvy odstoupit do 14-ti dnů bez udání důvodu, pokud již nedošlo k plnění služby se souhlasem spotřebitele (k čemuž může dojít právě již při prvním stažení určitého programu).

Například na internetovém portálu Facebook již existuje skupina poškozených s názvem "Přišla vám faktura na 60 euro ?" sdružující k dnešnímu dni již téměř 1200 osob za účelem společné obrany.

Zda byli zákazníci uvedeni v omyl či nikoliv a zda tedy má server právo na zaplacení částky nelze se stoprocentní jistotou předjímat. Dle SOS právo na zaplacení částky serveru nepřísluší. Bude záležet zdali a jakým způsobem bude společnost postupovat proti spotřebitelům a zdali bude částku vymáhat.

"Je nutné si také uvědomit, že společnost může využívat i posílání dopisů, ve kterých bude spotřebitele upomínat na zaplacenou částku a informovat jej o připravovaných krocích (soud atd.). Zatím nejsou zprávy, že by společnost k takovým krokům přistoupila, navíc přeshraniční soudní řízení by pro společnost bylo poměrně obtížné a nákladné a i velmi riskantní, vzhledem k nekalosti jejího podnikaní, které by nemělo podléhat soudní ochraně," říká právník SOS Žůrek.

Pro další informace kontaktujte SOS prostřednictvím online poradny či na tel. 900 08 08 08 (8 Kč/min).

Další články k tématům - downloads-portal - obchodní - smlouva - SOS - spotřebitel - stahování - Jiří Žůrek

Článek ze dne 24. listopadu 2009 - úterý

Další články od Sdružení obrany spotřebitelů ČR