logo

Hračky na rádiové ovládání mohou být rušivé

Česká obchodní inspekce vyhledává nepovolená rádiová zařízení s nežádoucí interferencí. Přestože ze seznamu známých zařízení, které používají nevyhovující frekvenční pásma, byla při kontrolní činnosti ČOI nalezena "jen" zařízení pracující na frekvenci 49 MHz.

Samotné zjištění, že tato zařízení jsou stále volně dostupná na trhu, je natolik závažné, že je vhodné tuto vyhledávací akci zopakovat i v roce 2009. Pro úplnost, rádiová zařízení na 49 MHz jsou dovážená z Jihovýchodní Asie, kde jde o volnou frekvenci. V celé EU není ale provoz povolen, neboť dochází k rušení 1. televizního kanálu.

Cíl kontroly

Cílem kontroly je vyhledání známých zdrojů nežádoucích interferencí (komerčně dostupných na našem trhu), zejména se zaměřením na internetový obchod, tržnice a provozovny levných elektrospotřebičů a dohledání distribučních kanálů. Jedná se o rádiová vysílací zařízení, která ohrožují funkci radionavigační služby, nebo jiných bezpečnostních služeb, a nebo která jinak vážně zhoršují, maří, nebo opakovaně přerušují radiokomunikační službu provozovanou v souladu s platnými předpisy. Uvedené výrobky jsou stanovené dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, konkrétně dle NV č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, v platném znění (dále jen 426/2000 Sb.).

Kontrolované výrobky se závadami :

Závěr

Kontrola byla provedena celkem u 31 distributorů a 1 dovozce stanovených výrobků dle NV 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

U 4 distributorů byly zjištěny předmětné výrobky - rádiová zařízení s označení používaného kmitočtu 49MHz. Zmíněné výrobky nebyly opatřeny kopií prohlášení o shodě a označeny identifikačním znakem třídy "!" a rovněž nebyly opatřeny důrazným písemným upozorněním pro spotřebitele na skutečnost, že konkrétní rádiové zařízení, pracující na kmitočtu 49 MHz, nelze volně provozovat v žádném členském státě Evropské unie, ale pouze na základě individuálně vydaného oprávnění k provozování rádiového zařízení, orgánem odpovědným za provoz rádiového zařízení v konkrétní členské zemi (v ČR Český telekomunikační úřad). Zmíněné nedostatky byly kvalifikovány jako porušení 9 odst.1 a § 10 odst. 1 písm. a) zák. č. 634/1992 Sb. a dále pak jako porušení ust. § 13 odst. 9 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

U jednoho dovozce bylo provedeno došetření s tím, že bylo zjištěno, že dovozce nevydal při uvedení stanoveného výrobku na trh stanovený dokument nařízením vlády, a to PROHLÁŠENÍ O SHODĚ včetně podkladů pro jeho vydání. Zmíněný nedostatek byl kvalifikován jako porušení ust. § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Přestože ze seznamu známých zařízení, které používají nevyhovující frekvenční pásma, byla nalezena „jen“ zařízení pracující na frekvenci 49 MHz, samotné zjištění, že tato zařízení jsou stále volně dostupná na trhu, je natolik závažné, že je vhodné tuto vyhledávací akci zopakovat i v roce 2009. Pro úplnost dodáváme, že rádiová zařízení na 49 MHz jsou dovážená z Jihovýchodní Asie, kde jde o volnou frekvenci. V celé EU není provoz povolen, neboť dochází k rušení 1. televizního kanálu.

Další články k tématům - auto - hračka - MHz - rádiová - RC - výrobky - zařízení

Článek ze dne 10. února 2009 - úterý

Další články od Sdružení obrany spotřebitelů ČR

Nakupujeme a prodáváme přes internet

Srovnání mobilních telefonů pro seniory

ČOI radí, jak na nákup nového mobilního telefonu

Jak se osvědčil mobil Apple iPad ?

První SMS podatelna je na Praze 6

Jak vybírat bezpečný a spolehlivý online obchod ?

Karta pomoci pomáhá záchranářům

Internetové Vánoce 2009

Nové informace k downloads-portal.sk

Nová pravidla EU pro přístup k internetu

Projekt OpenCard se prodražuje

SOS k downloads-portal.sk

Telekomunikační balíček před schválením v EU

Ceny zboží na internetu padají

Co přinese nový zákon o platebním styku ?

Virtuální procházka a ochrana soukromí

EU si posvítila na internetové obchody s elektronikou

Případy explodujících iPhonů

Jsou vyhledávače cen zboží na webu k užitku ?

Má ekologický mobil budoucnost ?

Pozor na formuláře na inzerci v katalogu

Facebook vládne světem

Odbavení na letišti přes mobil

Při brouzdání z mobilu buďte opatrní

Odborné semináře pro podnikatele

Nabíječky baterií pro mobilní telefon

Chcete umět dobře fotit ?

Antivir nestačí na bezpečnost PC

Je nutné posílit bezpečnost internetu

Kdy je uzavřena spotřebitelská smlouva přes internet

Hračky na rádiové ovládání mohou být rušivé

Pozor na Český telefonní seznam

Internetové aukce

Nový program pro bezpečnější internet

Nesouhlas s postojem Magistrátu

Vánoční nákupy z pohodlí domova

Reklama na ploché televizory je často zavádějící

EURANET na internetu

Projekt Corenet

Opencard s problémy

Jak reklamovat telekomunikační služby

Obezřetnost při nákupu přes internet se vyplatí

Průzkum dostupnosti zelených linek u telefonních operátorů

České radiokomunikace a jejich péče o zákazníky

Test internetových obchodů 2008

T-Mobile zaslal zákazníkům omylem několik tisíc korun

Rodina vyhrála spor s Telefónicou O2

Rádi komunikujete ? Založte si vlastní blog

Rušení poštovních poboček znamená omezení služeb

Spamy nás otravují stále víc