logo

24 znamená 26

Na SOS se obrátila spotřebitelka, která uzavřela se společností Telefónica O2 smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací na 24 měsíců. Celé dva roky řádně plnila svoji povinnost a všechny faktury včas platila. Ke dni uplynutí lhůty 24 měsíců měla v úmyslu smluvní vztah ukončit. Její výpověď však Telefónica O2 neakceptovala vzhledem k ustanovení ve všeobecných obchodních podmínkách O2.

Spotřebitelka využila Speciální nabídku a uzavřela smlouvu na dobu neurčitou a zároveň podepsala dohodu o době minimálního trvání smluvního vztahu v délce 24 měsíců. Zde je však rozpor mezi informací podanou před uzavřením smlouvy a realitou.

V podmínkách společnosti Telefónica O2 je stanoveno, že během doby závazku nelze smlouvu vypovědět a zároveň je stanovena výpovědní lhůta jeden měsíc od 1. dne následujícího měsíce. Prakticky to znamená, že se spotřebitel operátorovi O2 "uváže" např. do 2. června, až následující den může podat výpověď, avšak smlouva platí dál až do 31. července.

"Přestože je ve smlouvě uveden počet měsíců 24, ve skutečnosti je doba závazku delší. Spotřebitel tak fakticky musí za služby O2 platit po dobu minimálně 25 až 26 měsíců," vysvětluje Tomáš Liškutín z SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s.

Předmětná praxe je dle našeho názoru nekalou obchodní praktikou ve smyslu § 5 zákona o ochraně spotřebitele, jelikož Telefónica O2 uvádí údaj, který může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž je užíván. Zaslali jsme společnosti Telefónica O2 výzvu, aby se zdržela protiprávního jednání a při úpravě spotřebitelských smluvních vztahů dbala v souladu s § 43 občanského zákoníku na odstranění všeho, co by mohlo vést ke vzniku sporů.

"Spotřebitel by měl mít možnost smlouvu vypovědět tak, aby nemusel proti své vůli využívat a platit služby, o které již nemá zájem a které jsou nad rámec úvazku vyplývajícího ze Speciální nabídky," uzavírá požadavek Liškutín.

SOS už v loňském roce upozornilo arbitrážní komisi Rady pro reklamu na klamavou reklamu společnosti Telefónica O2 lákající na víkendové volání zdarma v pevné a mobilní síti. Společnost tehdy neinformovala o tom, že zadarmo je možné volat až po provolání běžných minut v rámci tarifu. Právě nedávno Rada pro reklamu udělila za tuto reklamu společnosti Telefónica O2 pokutu ve výši 200 000 Kč. Nejde tedy podle názoru SOS o první porušení zákona ze strany této telekomunikační společnosti.

Článek ze dne 22. dubna 2008 - úterý

Další články od Sdružení obrany spotrebitelu CR