logo

Antidiskriminační linka nyní pomáhá také cizincům

V rámci projektu Co je a není diskriminace se Sdružení obrany spotřebitelů ve spolupráci s Iuridicum Remedium věnuje diskriminaci při poskytování zboží a služeb.

K diskriminaci spotřebitele dochází z nejrůznějších diskriminačních důvodů, velmi častým je nerovné zacházení z důvodu státního občanství. Antidiskriminační linka s telefonním číslem 222 762 222 proto nově slouží i cizincům.

Na antidiskriminační linku se mohou obrátit tedy i zahraniční spotřebitelé, neboť linka je namluvena nově i v anglickém jazyce. Také oni se mohou informovat o obraně vůči podnikatelům, kteří s nimi pro cizí státní příslušnost či neznalost českého jazyka zacházejí neodůvodněně odlišně a znevýhodňují je.

"Spotřebitelé mohou zanechat vzkaz, v němž popíší, co se jim přihodilo a uvedou na sebe telefonický nebo emailový kontakt. U těch případů, které by skutečně mohly být diskriminací, navrhneme spotřebiteli způsob, jak se proti takovému jednání bránit. Pokud si volající nepřeje zanechat vzkaz, může se po stisknutí příslušného tlačítka dozvědět, jak se bránit vůči diskriminačnímu jednání při poskytování zboží a služeb", říká koordinátorka projektu Jana Pospíšilová.

Typickým příkladem diskriminace, které cizinec může být vystaven, je účtování vyšší ceny než českému spotřebiteli za poskytnutí srovnatelné služby či zboží, nebo odmítnutí přístupu k určité jinak veřejně poskytované službě. Jiným případem je poskytnutí neodůvodněně méně výhodných podmínek. Avšak je nutné si uvědomit, že ne každé odlišné zacházení je diskriminací. Pokud podnikatel účtuje cizinci za poskytnutí zboží či služby vyšší částku něž českému spotřebiteli, přičemž jde například o službu vyšší kvality, o diskriminaci nepůjde. Ze zkušeností víme, že k diskriminaci cizinců dochází zejména v oblastech cestovního ruchu, pohostinství, taxi služeb, telekomunikačních služeb a také směnárenské činnosti.

V oblasti telekomunikací se často setkáváme s nepřiměřeným požadavkem na poskytnutí vratné volací jistiny pouze pro zahraniční klienty, nepřiměřeným rozdílem ve výši vratné zálohy na základě trvalého pobytu a také rozdílnými podmínkami pro vrácení této kauce. Byli jsme také svědkem případu, kdy provozovatel směnárny využil neznalosti českého jazyka svého zákazníka a naúčtoval mu neodůvodněně nižší kurz než česky hovořícímu spotřebiteli. A právě z těchto důvodů se snažíme, aby i zahraniční spotřebitelé věděli, že je diskriminace v České republice protiprávní a jak se konkrétně diskriminaci bránit.

Článek ze dne 12. března 2008 - středa

Další články od Sdružení obrany spotrebitelu CR