logo

České telekomunikace na cestě do Evropy

Sdružení obrany spotřebitelů se zapojilo do evropského projektu sedmi států Evropské unie, který měl za cíl podat komplexní zprávu o telekomunikačních trzích jednotlivých zemí. Obsahem projektu byly chyby telekomunikačních trhů, pozice národního regulačního úřadu a možná řešení nejčastějších spotřebitelských problémů v oblasti telekomunikací.

Do projektu byly zapojeny: Česká republika, Francie, Maďarsko, Itálie, Portugalsko a Slovinsko. Předmětem projektu byl jak sektor telekomunikačních služeb pevných i mobilních sítí, tak i internetového broadband (xDSL) připojení.

V oblasti pevných linek se český trh vyznačuje velmi vysokou cenou za přenos telefonního čísla, která brzdí konkurenci. Chce-li spotřebitel změnit operátora a ponechat si své číslo, musí nový operátor zaplatit původnímu částku v řádu tisíců Kč, kterou obvykle naúčtuje spotřebiteli. "Tak vysoký poplatek spotřebitele od možnosti změny operátora jednoznačně odrazuje a ostatní operátoři se pak soutěže o zákazníka z řad běžných spotřebitelů příliš aktivně neúčastní," popisuje nežádoucí stav Tomáš Liškutín, který se v SOS zabývá telekomunikacemi. Významný počet uživatelů (jen za rok 2006 cca 500.000) odhlašuje pevné linky, nejsou spokojeni s vysokými cenami tarifních paušálů a s cenou za volání z pevné linky na mobilní telefon.

Mobilní telekomunikační trh si díky soutěži tří operátorů, z nichž žádný není dominantní, vede ve srovnání s ostatními zeměmi dobře. Aktuálně se na půdě Evropské komise připravuje pro Evropský Parlament návrh regulace roamingových cen, které jsou v rámci EU nepřiměřeně vysoké, ceníky českých operátorů nejsou v tomto výjimkou. Problematický zůstává také přenos čísla. "Do komplikací se spotřebitelé dostávají zejména kvůli nepřiměřeným smluvním pokutám, pokud mají uzavřenu smlouvu na dobu určitou, nebo pokud jsou byť o jediný haléř v mínusu na předplacené SIM kartě," doplňuje Liškutín.

ADSL se těší v České republice stále větší oblibě, avšak ve srovnání s ostatními zeměmi je podíl dominanta Telefonica O2 (dříve Český Telecom) na ADSL trhu velmi vysoký, což svědčí o nízkém rozvoji konkurenční soutěže. Spotřebitelé operátorům nejčastěji vytýkají rozdíl mezi skutečnou rychlostí připojení a rychlostí inzerovanou. "Ne zcela jasné jsou spotřebitelům podmínky (tzv. fair use policy), za kterých může operátor zákazníkovi rychlost snížit," uvádí Liškutín.

Problém všech oblastí nejen českého telekomunikačního trhu jsou call centra a reklamační oddělení. Spotřebitelé po telefonu dostávají často sliby a nekonkrétní informace, přičemž nemají možnost zkontrolovat podmínky a ceny aktivovaných služeb, následně se v případě reklamace ocitají v důkazní nouzi.

Jedním z návrhů pro Český telekomunikační úřad na další zlepšení ochrany spotřebitele bude zahájení pravidelných konzultací ČTÚ se zástupci spotřebitelů. K četným stížnostem by pak pro nalezení řešení byla vyvolána diskuze s veřejností a dalšími státními orgány. Důležitým návrhem je vytvoření internetového portálu, kde by ČTÚ poskytoval objektivní a nestranné informace o telekomunikačních službách. "Spotřebitelé by zde měli najít všechny aktuální nabídky operátorů, srovnání cen a kvality poskytovaných služeb, ale také např. porovnání všeobecných smluvních podmínek," uzavírá Liškutín.

Článek ze dne 3. května 2007 - čtvrtek

Další články od Sdružení obrany spotřebitelů ČR