logo

Evropský telekomunikační trh potřebuje více konkurence

K tomuto závěru došla Evropská komise ve své výroční zprávě o stavu evropského telekomunikačního trhu. EK proto zvažuje navrhnout opatření, které by nařizovalo telekomunikačním společnostem oddělit nabídku služeb od správy svých sítí.

Podle komisařky pro informační společnost a média Viviane Redingové by funkční oddělení poskytovaných služeb a správy přenosové sítě vedlo ke konkurenčnějšímu prostředí. Všechny společnosti bez rozdílu, včetně velkých dominantních hráčů, by totiž musely do svých sítí vpustit případnou konkurenci. Letošní výroční zpráva je poslední v řadě před tím, než komise v létě představí návrhy na reformu telekomunikačního trhu. Poté, co reformu projednají členské státy a Evropský parlament, by nová pravidla mohla začít platit v roce 2010.

SOS dlouhodobě kritizuje situaci na českém telekomunikačním trhu a poukazuje na problémy, které je potřeba řešit. Jako velký problém vnímá SOS například velmi vysoký poplatek na přenos telefonního čísla. V případě, že se klient rozhodne využít pro něj výhodnější volání přes internet, ale chce si ponechat své stávající telefonní číslo pevné linky, musí zaplatit budoucímu operátorovi náklady na poplatek ve výši 3 000 korun a více. Dalšími příklady by mohly být nedostatečná srozumitelnost všeobecných obchodních podmínek nebo vysoké ceny za volání z pevné linky na mobilní telefon.

Podle výroční zprávy EK překročil počet používaných mobilních telefonních čísel počet obyvatel. Penetrace celoevropského trhu tak poskočila z 95 procent v minulém roce na současných 103 procent. Nejvíce zákazníků mají operátoři v Lucembursku, kde dosáhla penetrace 171 procent. V České republice je to 119 procent - na sto obyvatel tedy připadá 119 mobilních telefonů.

Zpráva konstatuje, že zvýšené konkurenční prostředí působí ve prospěch spotřebitele tím, že tlačí na nižší ceny volání. V průměru tak vlastníci mobilních telefonů zaplatili v roce 2006 měsíčně o necelou sto korunu méně. Také cena za tříminutový hovor z pevné linky klesla z 42 eurocentů v roce 2000 na současných 25 centů. Za poslední rok však rapidněji klesla cena za desetiminutový hovor a to o 3 % (ze 76 centů na 73).

Podle zprávy EK Česká republika výrazně zaostává v rozšíření širokopásmového připojení k internetu, které má v ČR pouze necelých 10 procent obyvatel, přičemž evropský průměr je 16 procent, země na špici evropského žebříčku vykazují 30 procent širokopásmových přípojek. Průzkum také ukázal, že kabelové připojení k internetu se stává stále populárnějším a začíná výrazně konkurovat dominantnímu postavení DSL připojení.

Zpráva se také zaměřila na dodržování obecné direktivy týkající se služeb, která všem členských státům ukládá zajistit, aby koncoví zákazníci měli přístup k transparentním a aktuálním informacím ohledně tarifů a služeb nabízených jednotlivými operátory. Podle EK by toto měl zajišťovat národní regulátor, aby spotřebitelé měli možnost posoudit ceny a služby jednotlivých operátorů na základě nezávislého hodnocení. V případě ČR je regulačním orgánem v této oblasti Český telekomunikační úřad, který SOS plánuje oslovit s návrhem, aby vytvořil internetové stránky, na kterých by veřejnosti poskytoval objektivní a nestranné informace o telekomunikačních službách. Bylo by tak mnohem jednodušší porovnat aktuální nabídky operátorů: jejich ceny, kvalitu poskytovaných služeb, nebo všeobecné smluvní podmínky.

Článek ze dne 2. května 2007 - středa

Další články od Sdružení obrany spotřebitelů ČR