logo

Internetové bankovnictví v ČR

Bezpečnost internetového bankovnictví je stále velice podceňovanou otázkou, která poněkud zaniká v současných diskusích, které se věnují převážně výši bankovních poplatků. SOS si nechalo zpracovat studii od předního odborníka na tuto problematiku v ČR, Ing. Jiřího Nápravníka, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá.

Studie o bezpečnosti internetového bankovnictví je obsáhlým přehledem problematiky tohoto fenoménu. Především běžní klienti, kteří jsou poplatkovou politikou bank motivování k využívání nástrojů přímého bankovnictví, mají zpravidla jen malé povědomí o tom, jak je internetové bankovnictví zabezpečeno a spoléhají na dostatečné zabezpečení ze strany bank.

Jak je ale zjevné z případů, kdy byly účty několika klientů tímto způsobem vykradeny a z postojů bank k těmto událostem, banky mají tendenci zbavovat se odpovědnosti. Počítač z něhož se do banky připojujete, je totiž nejcitlivějším místem a jakousi achilovou patou celého systému. Nedostatečné znalosti bezpečnostních procedur a malá informovanost klientů ze strany bank pak dávají vzniknout nedorozuměním a zbytečným sporům.

Přinášíme informace o tom, jak fungují různé formy internetového bankovnictví, jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Dále poradíme pomocí přehledu produktů jednotlivých bank v ČR, jaká forma je nejvhodnější podle nejmodernějších poznatků a podle potřeb klienta. Zdokumentované příklady napadení účtů přes internet, opatření, které banky přijaly a doporučení pro klienty i pro banky do budoucnosti uzavírají studii, která je užitečným průvodcem pro každého, kdo chce spravovat své finance odpovědně a bez obav.

Pokud máte zájem o přístup do členské sekce, kde se v průběhu tohoto roku objeví, kromě mnoha odborných článků na aktuální témata nově i rozsáhlé testy domácích spotřebičů, předplaťte si jeden ze spotřebitelských balíčků SOS, které vám kromě přístupu na web přináší i předplatné tištěných časopisů a mnoho jiných výhod.

Internetové bankovnictví v ČR

Internetové bankovnictví může být výborným nástrojem pro komunikaci mezi bankou a jejími klienty. Klienti nemusí chodit na pobočku, účet obsluhují v době, kdy to uznají za vhodné, bez čekání ve frontě a ztráty času vyvolané cestou na pobočku a zpět do své kanceláře. Obrovskou výhodou je určitě i ta skutečnost, že klient může používat účet u banky, která v jeho městě či vesnici nemá pobočku, účet může obsluhovat ze své chalupy či z automobilu cestou na dovolenou a v ideálním případě většinu operací provede výhradně prostřednictvím internetu. Internet banking je samozřejmě velmi zajímavý a hlavně výhodný i pro banky. Za cenu, která odpovídá nákladům na vytvoření 5-6 kamenných poboček, má banka k dispozici „pobočku“, která může mít otevřeno 24 hodin denně a díky komunikaci prostřednictvím internetu může své služby nabízet i klientům v jiných zemích. Dalším velkým plusem internetového bankovnictví, ale i dalších forem elektronické komunikace, je fakt, že finanční transakce zadané těmito komunikačními kanály se nedotkne - na rozdíl od zadávání platebního příkazu na pobočce - lidská ruka a operace je zpracovávána výhradně počítači, tedy s nižšími náklady na realizaci, současně také rychleji a bez překlepů.

Internetové bankovnictví je poněkud specifická služba. Je to služba, kterou provozuje konkrétní banka nebo jménem banky jiná, bankou pověřená firma, formou outsourcingu a důvodem jejího vybudování je přenést služby poskytované na pobočkách do elektronické podoby a poskytovat je na dálku prostřednictvím sítě internet. Podobně jako i v jiných oblastech podnikání je i používání internetového bankovnictví nabízeno za úplatu (za poplatek). V některých případech je poplatek uveden samostatně v ceníku a následně každý měsíc ve vyúčtování, případně je zahrnut do balíčků bankovních služeb.

Důvěryhodnost internetového bankovnictví je úzce spojena s bezpečností. Tento požadavek je v celku pochopitelný. Prostřednictvím internetového bankovnictví běžní klienti obsluhují své účty v bance a přitom spojení mezi bankou a klientem probíhá přes nedůvěryhodné prostředí sítě internet.

Vybudovat a provozovat internetové bankovnictví, které bude z pohledu klientů i banky bezpečné a důvěryhodné, je možné. Je však nutné se na celý projekt dívat jako na službu, kterou zajišťuje banka jako celek, nikoliv pouze informatici a specialisté na bezpečnostní technologie. Takový přístup byl v minulosti běžný a banky přistupovaly k této oblasti zhruba následujícím způsobem : "My banka si zabezpečíme své servery a spojení s klientem a klient je povinen si zabezpečit svůj počítač". Na první pohled vcelku logická úvaha, jenže již na druhý pohled jsou patrné nerovné podmínky, které určila banka v obchodních podmínkách pro sebe a pro své platící klienty.

Banka je sice schopna si zabezpečit své servery internetového bankovnictví, s velkou pravděpodobností je schopna zajistit i zabezpečené (šifrované) spojení mezi servery a klientem. Jenže jak má běžný klient poznat, co je odpovídající úroveň zabezpečení jeho počítače, když v tom nemají jasno ani specialisté z bank. Banky mají své odborníky na bezpečnost informačních systémů na rozdíl od uživatelů. Pokud se uživatelé nedozví od bank nedozví srozumitelnou formou, jaké jsou nové hrozby a jak se mají proti nim bránit, tak takový problém neřeší a žijí v domnění, že mají vše v pořádku.

Článek ze dne 22. ledna 2007 - pondělí

Další články od Sdružení obrany spotřebitelů ČR