logo

Internetový prodej začíná dobývat evropský trh

Evropská komise zveřejnila výsledky Eurobarometru (průzkum veřejného mínění v rámci EU), který monitoroval přístup podnikatelů k přeshraničnímu obchodu a ochraně spotřebitele s tím související. Výzkum se konal v říjnu minulého roku ve všech členských zemích EU (tehdy ještě 25), do projektu bylo zahrnuto i Norsko.

Přeshraniční obchod je žhavým tématem na půdě evropských institucí. Po roce 2004 došlo k rozšíření Evropské unie o dalších dvanáct členů, čímž se evropský trh téměř zdvojnásobil. Padly bariéry pro volný pohyb osob a zboží, což umožňuje všem občanům unie nakupovat v jiných státech EU, a tím došlo k velkému nárůstu intenzity přeshraničního nakupování.

Přeshraniční obchod je každý nákup, který občané EU (buď osobně nebo na dálku) uskuteční u maloobchodníků nebo dodavatelů v jiném členském státě.

Může to být :

Za přeshraniční obchod se nepovažuje nákup zahraničního zboží u obchodníka sídlícího ve stejné členské zemi EU jako kupující.

Z výzkumu vyplynulo, že zhruba jedna třetina evropských maloobchodníků (29 %) praktikuje přeshraniční obchod. Z této třetiny ovšem jen 5 % obchoduje s 10 a více členskými státy EU. Většina se zaměřuje pouze na okolní země. Celých 66 % maloobchodů prodává a obchoduje pouze v zemi původu, což znamená, že pouze 3 z 10 maloobchodníků využívají společného vnitřního trhu. To ukazuje, že ve srovnání s domácími maloobchodními trhy je evropský vnitřní trh stále velmi podceňován.

Průzkum poukázal na to, že i když většina evropských obchodníků nabízí své zboží v kamenných obchodech, čím dál tím větší procento z nich se začíná zabývat i internetovým prodejem (57 %). Nákupy přes internet se stávají jakýmsi hnacím motorem pro rozvoj vnitřního trhu EU.

Výsledky výzkumu ukazují, že navzdory nízkému procentu obchodníků, kteří v současné době praktikují přeshraniční obchod, velké procento společností je připraveno prodávat své zboží i za hranicemi svých zemí. Skoro polovina všech evropských maloobchodníků (48 %) v dotazníku odpověděla, že jsou „připraveni“ obchodovat s jinými členskými zeměmi EU, a celých 18 % prohlásilo, že je připraveno obchodovat s více než 10 evropskými zeměmi.

Za největší překážku přeshraničního obchodování samotní podnikatelé považují nejistotu při provádění transakcí (celkem 61 % dotázaných to považuje za klíčový problém). Dále se obchodníci bojí rozdílností v daňových systémech jednotlivých členských států (58 %), obtíží při řešení stížností a různých komplikací při přeshraničním obchodování (57 %), rozdílností národních zákonných norem regulujících spotřebitelské nákupy (55 %), atd. Více než polovina odpověděla, že by uvítala jednotnou evropskou legislativu upravující spotřebitelské smlouvy.

Článek ze dne 13. března 2007 - úterý

Další články od Sdružení obrany spotřebitelů ČR