logo

Jak se testují mobilní telefony

Pracovníci SOS navštívili laboratoř v Německu, aby se podívali, jak se testují mobilní telefony. Testování probíhá v rámci nového mezinárodního projektu a jeho výsledky se budete moci dočíst na webu SOS a v časopisu TEST již v březnu.

Testování mobilních telefonů je první z letošní série, následovat budou digitální fotoaparáty, pračky a vysavače. V dalších letech pak bude výrobků přibývat.

Testování se provádí v akreditovaných a vyzkoušených laboratořích. Snaží se o maximální objektivitu a o simulaci reálných podmínek. To je hlavní rozdíl mezi tímto testováním a testy, které běžně vycházejí v některých periodicích. Ty zpravidla provádějí na koleně redaktoři na vzorcích poskytnutých výrobcem. Takové testování má minimální vypovídací hodnotu, vzhledem k podmínkám, které se nedají srovnat s laboratorními a vzhledem ke vzorkům, u nichž se nedá vyloučit jisté vyladění ze strany jeho zapůjčovatele.

Naproti tomu, skutečné hodnotné spotřebitelské testování se provádí na vzorcích zakoupených v běžné maloobchodní síti a testy probíhají v laboratorních podmínkách, které jsou schopné naměřit objektivní hodnoty výkonů a jejich testovací programy simulují běžné spotřebitelské chování.

Laboratoř nás na prví dojem zaujala svou nenápadností a spartánským vzhledem. Pro toho, kdo čekal okázalé prostory plné skla a záhadných přístrojů, to bylo jistě malé zklamání.

Prostory laboratoře spíš vypadaly jako fyzikální kabinet na našem gymnáziu. V zasedací místnosti, kde jsme si dočasně, na dva dny, zřídili hlavní stan, již byly připraveny mobilní telefony, které jsme nakoupili u nás, v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku, Lotyšsku a Litvě, tedy ve všech nových členských zemích zapojených do projektu. Kupodivu, oproti našim očekáváním, byly všechny telefony jako nové a nevykazovaly žádné známky poškození z pádových a vodových testů.

Hlavním předmětem našeho zájmu byl simulátor mobilních sítí. Nenápadné zařízení v ceně několika stovek tisíc eur, které umí vyrobit jakýkoliv signál používaný v mobilních sítích, vysílat ho do malé krabičky, kam se umístí telefon a měřit jeho výkony při různé síle signálu.

Klíčové zařízení pro objektivní posouzení práce mobilního telefonu se signálem, což je bezesporu klíčová dovednost, kterou by mobil měl umět. Pro laika bylo množství tlačítek, čísel a grafů na displeji nesrozumitelné, ale bylo nám ve zkratce vysvětleno, jaké hodnoty a jakým způsobem se měří.

Nejzajímavější část laboratoře však byla teprve před námi. Nejprve jsme zašli do temné komory, kde se provádí testování fotoaparátů v mobilech. Zařízení dokáže simulovat různé druhy osvětlení s různou intenzitou a bylo zajímavé především speciálními obrazci, které se fotí a pak se vyhodnocují takto vzniklé obrázky. Původně se fotografovalo zátiší z umělého ovoce, to však nestačilo neustále se zlepšujícím výkonům fotomobilů. Ovšem, jak nám bylo řečeno, výkony fotoaparátů v mobilech se stále nedají srovnat se skutečnými digitálními fotoaparáty. Nalézt mobilní telefon s optickým zoomem, pravým bleskem či fyzickou závěrkou, je stále velký problém.

Poté jsme dorazili ke dvěma zařízením, která nás velmi zajímala. Prvním z nich bylo zařízení na pádové zkoušky. Dřevěný otočný kvádr, který má své dno vystlané ocelovým plechem. Do něj se nebohý přístroj umístí a absolvuje několik desítek otoček. Přitom se pravidelně kontroluje, aby nedošlo například k oddělení baterie, která by následně rozbila displej, což je situace, k níž by v reálném světě těžko došlo. Nutno poznamenat, že přístroj není zrovna tichý a slyšet někdy ne zrovna levný přístroj dopadat na ocelový plech není pro šetřivého Čecha dvakrát potěšující. Nicméně, potěšila nás informace o tom, že drtivá většina telefonů sérii pádů na plech z výšky 80 centimetrů přežije bez úhony.

Druhým nejzajímavějším zařízením byla sprcha. Zde se telefony ve vertikální a poté horizontální poloze několik minut sprchují. K častým dotazům spotřebitelů na oxidaci, nutno podotknout, že laboratoř téměř nemá problémy s funkčností zmáčených telefonů po jejich vyschnutí. Tolik k poctivosti českých servisů.

Zvuky mobilních telefonů a v nich zabudovaných MP3 přehrávačů se bohužel testují v jiné laboratoři, takže jsme jen byli seznámeni s měřenými veličinami. Měření je stejně přísné, pro mobilní telefony s MP3, jako u profesionálních přehrávačů.

Posledním navštíveným pracovištěm byla místnost, kde se testuje výdrž baterií. Pneumatické zařízení v pravidelných intervalech mačká klávesnici, která rozsvítí displej. Ten je totiž největším konzumentem energie mobilního telefonu. Výkonnostní křivky vybíjecích a nabíjecích cyklů jsou zaznamenávány do počítače.

Testuje se samozřejmě mnohem více funkcí, počínaje pohodlností obsluhy, až po schopnost komunikace s počítačem. Podrobnosti o testovaných funkcích naleznete v březnu ve výsledcích testu.

Článek ze dne 24. ledna 2007 - středa

Další články od Sdružení obrany spotřebitelů ČR