logo

O2 vyšla vstříc spotřebitelům na základě výzvy SOS

Na SOS se obrátila spotřebitelka, která uzavřela se společností Telefónica O2 smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací na "24 měsíců". Celé dva roky řádně plnila svoji povinnost a všechny faktury včas platila. Ke dni uplynutí lhůty 24 měsíců měla v úmyslu smluvní vztah ukončit ...

Její výpověď však Telefónica O2 neakceptovala vzhledem k ustanovení ve Všeobecných obchodních podmínkách O2. Předmětná praxe byla podle názoru SOS nekalou obchodní praktikou ve smyslu § 5 zákona o ochraně spotřebitele, jelikož Telefónica O2 uváděla údaj, který mohl uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užíván. Přestože byl ve smlouvě uveden počet měsíců 24, ve skutečnosti byla doba závazku díky kombinaci podmínek O2 delší.

Spotřebitel tak fakticky musel za služby O2 platit po dobu minimálně 25 až 26 měsíců. SOS - Sdružení obrany spotřebitelů zaslalo proto společnosti Telefónica O2 výzvu, aby se zdržela protiprávního jednání a při úpravě spotřebitelských smluvních vztahů dbala v souladu s § 43 občanského zákoníku na odstranění všeho, co by mohlo vést ke vzniku sporů.

"Spotřebitel by měl mít podle názoru SOS možnost smlouvu vypovědět tak, aby nemusel proti své vůli využívat a platit služby, o které již nemá zájem a které jsou nad rámec úvazku vyplývajícího ze Speciální nabídky," říká Tomáš Liškutín, který se v SOS zabývá telekomunikační problematikou.

Společnost Telefónica O2 předmětné ustanovení svých Všeobecných podmínek v uplynulých týdnech posoudila ve všech souvislostech a dospěla k názoru, že je třeba provést úpravu ve smyslu podnětu SOS. Změna byla skutečně provedena a nyní mohou spotřebitelé podávat výpovědi (a O2 je považuje za platné) v průběhu smluvního vztahu, samozřejmě bez smluvní pokuty, pokud tento vztah skončí před uplynutím výpovědní lhůty.

Dobrá zpráva pro spotřebitele - od této chvíle tedy 24 znamená skutečně 24 !

Článek ze dne 8. srpna 2008 - pátek

Další články od Sdružení obrany spotřebitelů ČR

Nakupujeme a prodáváme přes internet

Srovnání mobilních telefonů pro seniory

ČOI radí, jak na nákup nového mobilního telefonu

Jak se osvědčil mobil Apple iPad ?

První SMS podatelna je na Praze 6

Jak vybírat bezpečný a spolehlivý online obchod ?

Karta pomoci pomáhá záchranářům

Internetové Vánoce 2009

Nové informace k downloads-portal.sk

Nová pravidla EU pro přístup k internetu

Projekt OpenCard se prodražuje

SOS k downloads-portal.sk

Telekomunikační balíček před schválením v EU

Ceny zboží na internetu padají

Co přinese nový zákon o platebním styku ?

Virtuální procházka a ochrana soukromí

EU si posvítila na internetové obchody s elektronikou

Případy explodujících iPhonů

Jsou vyhledávače cen zboží na webu k užitku ?

Má ekologický mobil budoucnost ?

Pozor na formuláře na inzerci v katalogu

Facebook vládne světem

Odbavení na letišti přes mobil

Při brouzdání z mobilu buďte opatrní

Odborné semináře pro podnikatele

Nabíječky baterií pro mobilní telefon

Chcete umět dobře fotit ?

Antivir nestačí na bezpečnost PC

Je nutné posílit bezpečnost internetu

Kdy je uzavřena spotřebitelská smlouva přes internet

Hračky na rádiové ovládání mohou být rušivé

Pozor na Český telefonní seznam

Internetové aukce

Nový program pro bezpečnější internet

Nesouhlas s postojem Magistrátu

Vánoční nákupy z pohodlí domova

Reklama na ploché televizory je často zavádějící

EURANET na internetu

Projekt Corenet

Opencard s problémy

Jak reklamovat telekomunikační služby

Obezřetnost při nákupu přes internet se vyplatí

Průzkum dostupnosti zelených linek u telefonních operátorů

České radiokomunikace a jejich péče o zákazníky

Test internetových obchodů 2008

T-Mobile zaslal zákazníkům omylem několik tisíc korun

Rodina vyhrála spor s Telefónicou O2

Rádi komunikujete ? Založte si vlastní blog

Rušení poštovních poboček znamená omezení služeb

Spamy nás otravují stále víc