logo

Podpořte přijetí antidiskriminačního zákona

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) společně s nevládní organizací Iuridicum Remedium (IuRe) v rámci společného projektu s názvem Co je a není diskriminace upozorňují spotřebitele na možnost podpory přijetí antidiskriminačního zákona. Po vetu prezidenta republiky bylo jeho projednávání vyřazeno z červnového programu Poslanecké sněmovny, takže se přijetí opět oddálilo.

Na svých webových stránkách vytvořily SOS a Iuridicum Remedium speciální systém, jehož pomocí mohou spotřebitelé stále oslovovat poslance a upozornit je na případy diskriminace.

Důvodem pro vznik projektu byla snaha zapojit se do řešení alarmující situace v oblasti antidiskriminační legislativy v České republice a podpořit tak přijetí zastřešující právní normy, antidiskriminačního zákona, který by komplexně upravil právo na rovné zacházení v nejrůznějších právních vztazích, včetně poskytování zboží a služeb. V rámci tohoto projektu je zřejmé, že s diskriminací se setkává stále velké množství spotřebitelů Mezi nejčastější formy takového nepřijatelného chování patří zejména účtování dvojích cen, uplatňování rozdílných podmínek pro cizince, odmítání pouštět zdravotně postižené či osoby s kočárkem do provozovny, to vše bez dostatečného odůvodnění.

V současné době se oběti diskriminace mohou obrátit na dozorový orgán, zejména Českou obchodní inspekci pro podezření ze správního deliktu diskriminace, za který ČOI může uložit podnikateli pokutu. Jde-li o právo na soudní ochranu, právní řád bohužel neposkytuje spotřebiteli dostatečné prostředky ochrany, jejichž prostřednictvím by mohl dosáhnout také odstranění následků diskriminačního zásahu a přiměřeného zadostiučinění. Je to právě návrh antidiskriminačního zákona, který umožňuje domoci se těchto nároků cestou speciální diskriminační žaloby.

Návrh zákona byl však bohužel v polovině května vetován prezidentem republiky. Nyní tak záleží pouze na poslancích Parlamentu ČR, zda-li prezidentské veto přehlasují a zákon bude přijat. Zákon měl být původně projednáván na červnovém zasedání PS, nakonec byl ale z programu schůze vyřazen. S největší pravděpodobností bude zařazen znovu na pořad jednání řádné schůze po prázdninách.

Spotřebitelé tak mají stále možnost oslovit poslance. "Na webových stránkách mohou spotřebitelé přes tento systém oslovit zákonodárce, které si vyberou. Prostřednictvím e-mailů mohou spotřebitelé zaslat svou praktickou zkušenost s diskriminací a podpořit tak přijetí antidiskriminačního zákona," vysvětluje právnička SOS Eva Petlachová. Pro spotřebitele je to velmi jednoduché – k předpřipravené zprávě pouze přidají své praktické zkušenosti, uvedou své kontakty, aby oslovený mohl reagovat a odešlou na vybrané osoby.

Zatímco v ČR nemají oběti diskriminace na růžích ustláno a někteří politici se domnívají, že jde o problém uměle vytvořený a netřeba ho řešit právní cestou, Evropské unie naopak proti diskriminaci aktivně bojuje. Problém diskriminace proto také řeší Evropská komise, která včera, 2. července 2008, předložila návrh, který postaví všechny formy diskriminace mimo zákon. Pro přijetí Rámcové směrnice proti dalším formám diskriminace než které dosavadní evropská legislativa upravuje (nyní pokrývá pouze diskriminaci na základě pohlaví a v otázkách zaměstnanosti), ke které dochází např. na základě věku, vyznání a sexuální orientace, loboval i Evropský parlament. Ten přijal z vlastní iniciativy zprávu, ve které vyzývá Evropskou komisi, aby nedělala rozdíly v různých formách diskriminace a zaměřila se na potírání veškeré diskriminace.

"Evropská iniciativa demonstruje skutečnost, že problém diskriminace skutečně existuje, ač se nad ním Česká republika snaží zavírat oči. Naši zákonodárci i prezident republiky řeší ve svém každodenním životě pravděpodobně pro ně důležitější věci, ale pokud by se octli v ČR jako cizinci, s jinou barvou pleti či byli zdravotně postižení, tak by tento zákon jistě již přijali, neboť by se s diskriminací setkávali denně," dodává Michaela Suchardová, právnička IuRe.

Článek ze dne 4. července 2008 - pátek

Další články od Sdružení obrany spotrebitelu CR