logo Sdružení obrany spotřebitelů ČR

SOS bojuje proti diskriminaci

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) společně s nevládní organizací Iuridicum Remedium zprovoznily v těchto dnech speciální telefonickou linku, na které mohou potenciální poškození sdělovat své zkušenosti s diskriminací. Jednotlivé případy budou dále analyzovány v rámci společného projektu obou subjektů s názvem Co a je není diskriminace.

Diskriminace představuje vážný zásah do osobnostních práv a rozumíme jí jednání, kdy se s různými subjekty, které se nacházejí ve stejné nebo srovnatelné situaci, zachází rozdílným způsobem, aniž by existovaly objektivní a rozumné důvody pro rozdílný přístup, a pokud se tímto jednáním nesleduje legitimní cíl, nebo pokud nejsou použité prostředky sledovanému cíli přiměřené. Důvodem pro vznik tohoto projektu byla snaha zapojit se do řešení alarmující situace v oblasti antidiskriminační legislativy v České republice a podpořit tak přijetí komplexní právní normy, tj. antidiskriminačního zákona. Ten by právně zastřešoval stávající legislativní úpravu, která je obsahově nedostatečná a navíc roztříštěná do několika zákonů. Podle vyjádření několika odborníků na tuto problematiku je velice obtížné se v současné právní úpravě zorientovat i pro ně samé, natož pro laickou veřejnost. Lidé mnohdy neví, že určité jednání je vlastně diskriminační, ani jakými způsoby se proti němu bránit.

"Když zavoláte na telefonní číslo 222 762 222, můžete nám sdělit své zkušenosti s diskriminačním jednáním se kterým jste se setkali, a také se zde můžete dozvědět konkrétní způsoby, jak se proti němu bránit," říká koordinátorka projektu Jana Pospíšilová. Volat na tuto linku mohou lidé např. kvůli účtování dvojích cen, ocitnutí se na černé listině spotřebitelů, kteří uplatnili právo z odpovědnosti za vady, či zdravotně postižení, kteří se cítí být diskriminováni při poskytování zboží a služeb apod.

Kromě poradenské "horké linky" chce SOS a Iuridicum Remedium monitorovat současnou situaci v oblasti diskriminačních praktik, poskytovat právní poradenství a právní cestou řešit vybrané případy diskriminace typické pro ČR. "Pro širokou veřejnost (podnikatele, spotřebitele či zaměstnance živnostenských úřadů) jsme dále připravili vzdělávací aktivity, jejichž prostřednictvím chceme obšírněji informovat o diskriminační problematice a způsobech řešení. Více se o seminářích a e-learningových programech, dozvíte na internetových stránkách SOS a IuRe," dodává Pospíšilová.

Podnikatelé budou mít také možnost přistoupit k tzv. Kodexu nediskriminujícího podnikatele, a tím tak vyjádřit svou vůli a ochotu nepodílet se v rámci své podnikatelské činnosti na diskriminačních praktikách, o čemž bude veřejnost informovat „antidiskriminační nálepka“, která vznikne v rámci tohoto projektu.

Ze zkušeností z poraden SOS je zřejmé, že se spotřebitelé s diskriminačním jednáním setkávají a nejsou to případy ojedinělé. Mezi nejčastější formy takového nepřijatelného chování patří účtování vyšších cen cizincům, účtování dvojích cen pro ženy a muže u vybraných typů služeb, odmítání podnikatelů poskytovat některé zboží a služby určitým skupinám obyvatelstva nebo odmítání pouštět rodiče do obchodu s kočárkem.

Článek Sdružení obrany spotřebitelů ČR ze dne úterý 17. července 2007

Další články od Sdružení obrany spotřebitelů ČR

Nakupujeme a prodáváme přes internet

Srovnání mobilních telefonů pro seniory

ČOI radí, jak na nákup nového mobilního telefonu

Jak se osvědčil mobil Apple iPad ?

První SMS podatelna je na Praze 6

Jak vybírat bezpečný a spolehlivý online obchod ?

Karta pomoci pomáhá záchranářům

Internetové Vánoce 2009

Nové informace k downloads-portal.sk

Nová pravidla EU pro přístup k internetu

Projekt OpenCard se prodražuje

SOS k downloads-portal.sk

Telekomunikační balíček před schválením v EU

Ceny zboží na internetu padají

Co přinese nový zákon o platebním styku ?

Virtuální procházka a ochrana soukromí

EU si posvítila na internetové obchody s elektronikou

Případy explodujících iPhonů

Jsou vyhledávače cen zboží na webu k užitku ?

Má ekologický mobil budoucnost ?

Pozor na formuláře na inzerci v katalogu

Facebook vládne světem

Odbavení na letišti přes mobil

Při brouzdání z mobilu buďte opatrní

Odborné semináře pro podnikatele

Nabíječky baterií pro mobilní telefon

Chcete umět dobře fotit ?

Antivir nestačí na bezpečnost PC

Je nutné posílit bezpečnost internetu

Kdy je uzavřena spotřebitelská smlouva přes internet

Hračky na rádiové ovládání mohou být rušivé

Pozor na Český telefonní seznam

Internetové aukce

Nový program pro bezpečnější internet

Nesouhlas s postojem Magistrátu

Vánoční nákupy z pohodlí domova

Reklama na ploché televizory je často zavádějící

EURANET na internetu

Projekt Corenet

Opencard s problémy

Jak reklamovat telekomunikační služby

Obezřetnost při nákupu přes internet se vyplatí

Průzkum dostupnosti zelených linek u telefonních operátorů

České radiokomunikace a jejich péče o zákazníky

Test internetových obchodů 2008

T-Mobile zaslal zákazníkům omylem několik tisíc korun

Rodina vyhrála spor s Telefónicou O2

Rádi komunikujete ? Založte si vlastní blog

Rušení poštovních poboček znamená omezení služeb

Spamy nás otravují stále víc