logo

Videohry také přinášejí nebezpečné návyky do chování hráčů

Oblast videoher je v EU velmi dynamická. Předpokládá se, že do konce roku 2008 bude na videohrách celkový zisk 7,3 miliardy EUR. Videohry však mají negativní vliv na chování hráčů, tedy především mládeže.

V očích těchto lidí se totiž stírá rozdíl mezi videohrou a realitou a mají pocit, že se i v reálném životě mohou chovat stejně jako ve hře, protože oni i všichni ostatní mají "několik životů". Výsledkem je agresivní chování těchto hráčů v reálném životě. Jak to vypadá bylo vidět na jedné škole v Helsinkách, kde v listopadu 2007 došlo k přestřelce.

Na základě toho došlo v některých členských státe EU k zákazu nebo zpřísnění prodeje některých agresivních až brutálních videoher, jako je např. "Manhunt 2". V souvislosti s tím přezkoumala Evropská komise současná opatření ve 27 členských státech EU. Tato opatření mají chránit nezletilé před nebezpečnými videohrami. Od roku 2003 používá 20 členských států celoevropský samoregulační systém PEGI (Pan-European Games Information), který klasifikuje hráče podle věkových skupin. Podle mínění Evropské komise musí herní průmysl investovat více prostředků s cílem zlepšit a hlavně pravidelně aktualizovat systém PEGI a udělat z tohoto systému skutečně celoevropský nástroj. Průmysl a veřejná správa by rovněž měly posílit spolupráci, která povede k lepšímu informačnímu zázemí veřejnosti o systémech klasifikace podle věkových skupin a k odlišení tohoto systému od jiných systémů hodnocení her. Během následujících dvou let by měl být zpracován kodex chování maloobchodních prodejců pro prodej videoher nezletilým.

"Videohry se staly zásadní složkou evropského průmyslu multimediálních materiálů a jejich prodej zažívá po celé Evropě nenadálý vzrůst. Tento pozitivní aspekt však s sebou nese zvýšenou zodpovědnost průmyslu, který musí zajistit, aby rodiče věděli, jaké videohry hrají jejich děti," řekla Viviane Redingová, komisařka pro informační společnost a média. "V tomto ohledu je PEGI jako nástroj samoregulace zodpovědného průmyslu a jediný systém tohoto typu pokrývající téměř celou Evropu zcela jistě prvním velmi dobrým krokem. Rovněž se ale domnívám, že může být zásadně zlepšen, v Evropě i mimo ni, a to širším informováním veřejnosti o své existenci a plným uplatňováním systému PEGI Online. Dále vyzývám členské státy a průmysl, aby upravily prodej videoher v obchodech tak, aby byla bezpodmínečně respektována ochrana mladistvých."

"Všichni spotřebitelé potřebují jasné a přesné informace, aby mohli činit rozhodnutí se znalostí věci. Ale toto platí ještě více o dětech, které jsou ve společnosti jedněmi z nejzranitelnějších spotřebitelů. Dnes je naše poselství jasné: Průmysl a úřady národních států musí podniknout další kroky, aby se rodiče mohli správně rozhodnout za sebe a za své děti", dodala Meglena Kunevová, komisařka pro ochranu spotřebitele.

Podle průzkumu Evropské komise je systém PEGI dnes využíván ve 20 členských zemích. Německo a Litva přijaly závazné právní předpisy pro tuto oblast, Malta se opírá o všeobecné právní předpisy. Čtyři další členské země – Kypr, Lucembursko, Rumunsko a Slovinsko nevytvořily žádný systém. Patnáct členských zemí přijalo právní předpisy, které se týkají prodeje v obchodě nezletilým. Jedná se o prodej videoher se škodlivým obsahem a oblast působnosti těchto předpisů se v různých zemích liší. Do dnešního dne čtyři země (Německo, Irsko, Itálie a Velká Británie) některé násilné videohry zakázaly.

Systémy PEGI přijaté v roce 2003 zavádějí klasifikaci dle věkových skupin a poskytujíé varování o stupni násilí nebo používání hrubé mluvy. To umožňuje rodičům vybírat hry vhodné pro jejich děti a dospělým hráčům vybírat lépe svoje hry. Systém PEGI je podporován hlavními výrobci herních konzolí v Evropě. PEGI Online, spolufinancovaný z programu EU pro bezpečnější používání Internetu byl zahájen v roce 2007 jako reakce na rozmach internetových videoher.

Evropská komise projevila přání, aby byla přijata následující opatření k harmonizaci politik v rámci jednotného trhu :

Videohry jsou čím dál tím více přístupné na Internetu nebo mobilních telefonech, což jsou zdroje, které by do konce roku 2010 měly představovat 33% celkových zisků odvětví videoher. V současné době již odvětví videoher vytváří zisky rovné polovině zisků z hudebních nosičů a přesahující zisky kinosálů v Evropě.

Článek ze dne 26. května 2008 - pondělí

Další články od Sdružení obrany spotrebitelu CR