logo

Vytváření kouřové clony aneb ceny roamingového volání neklesají

V Evropské unii nyní probíhá schvalovací proces nového nařízení, které by mělo snížit ceny roamingového volání. Mobilní operátoři se však brání a deklarují, že ceny snižují dobrovolně sami. Výsledky externí studie však dokládají, že tomu tak není a ceny roamingového volání by dokonce měly poklesnout pod 10 Kč (na 33 eurocentů) za minutu - a to pro všechny.

Výsledky nezávislé studie o cenách roamingového volání a dopadech chystané právní úpravy dnes zveřejnila evropská spotřebitelská organizace BEUC. Hlavní výsledky jsou velmi zajímavé :

Podle doplňujících kalkulací francouzské spotřebitelské organizace UFC by průměrný poslanec Evropského parlamentu ušetřil ročně kolem 1000 euro (včetně daně). "Vzhledem k tomu, že jsou poslanci placeni z daní nás všech, ušetřili by na tom i ti, kteří mobil vůbec nevlastní," upozorňuje Ivana Picková, tisková mluvčí SOS.

V České republice je situace podobná jako v ostatních členských státech EU. Stížnosti spotřebitelů nejčastěji směřují proti vysokým sestavovacím poplatkům, změně roamingových cen během dovolené (bez řádného informování), či vysokému poplatku a velmi ztížené možnosti efektivně využít "zvýhodněné" roamingové služby kvůli jejich omezujícím podmínkám. "Tyto skutečnosti následně vedou k tomu, že spotřebitelé namísto avizovaného zlevnění roamingových cen mohou zaplatit dokonce ještě více než v minulých letech," uzavírá Liškutín.

Článek ze dne 23. února 2007 - pátek

Další články od Sdružení obrany spotřebitelů ČR