logo

Zájem o služby SOS roste

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) tento týden přivítalo ve svých řadách tisícího přispívajícího člena. Je to výsledek zvýšeného zájmu spotřebitelů o tento druh služeb. K rozšíření členské základny napomohla i rozsáhlejší nabídka spotřebitelských časopisů a dalších služeb.

Tisícím přispívajícím členem SOS se stal pan Karel Tartaini z Bohumína. Od SOS získává kromě gratulací i drobné dárky. SOS nabízí všem, kdo by měli zájem získávat nezávislé a ověřené informace neovlivněné reklamou a ekonomickými zájmy, několik způsobů, jak je získat a stát se členy spotřebitelské organizace se všemi výhodami z toho plynoucími.

V současné době ve spolupráci s Občanským sdružením spotřebitelů TEST nabízí ve svém Velkém balíčku časopis TEST zaměřený na testování výrobků a potravin, časopis SOS magazín, který se kromě zajímavých rad a informací věnuje testování služeb, především finančních a telekomunikačních a přístup na web SOS, kde mohou členové nalézt mnoho hodnotných článků se spotřebitelskou tématikou. Přednostní servis sítě poraden SOS, on-line a telefonické poradny jsou další výhody, které SOS svým příznivcům nabízí.

Malý balíček zahrnuje časopis SOS magazín, opět přístup do členské sekce na webových stránkách www.spotrebitele.info, rady zdarma i jejich přednostní vyřízení.

Spotřebitelské organizace v západní Evropě fungují na principu financování samotnými spotřebiteli. Ti si jednak uvědomují důležitost podpory organizace zastupující jejich zájmy a zároveň využívají služeb, které jim tyto spolky nabízejí. Mezi ně patří především informace o kvalitě výrobků a služeb, ale i kvalifikované právní poradenství a další služby. Stejným směrem zaměřuje svou nabídku i SOS. Navíc je zapojeno do celoevropské sítě spotřebitelských organizací, což zaručuje jeho důvěryhodnost.

SOS nabízí více produktů s různou úrovní služeb i možnost stát se zdarma sympatizantem a vyjádřit tak svou podporu a získávat pravidelné informace o aktivitách SOS. V rámci aktivit pro podnikatele, mezi něž patří především SAOP (Spotřebitelský audit obchodních podmínek) a semináře, připravuje SOS také obdobný servis pro podnikatele.

Zákazník, který si je vědom svých práv a ví, co nakupovat, a podnikatel, který se řídí zákonem a vychází spotřebiteli vstříc, jsou strategickým cílem SOS. Protože každý občan je zároveň spotřebitel, jsou dveře SOS otevřeny dokořán všem zájemcům.

Článek ze dne 8. června 2007 - pátek

Další články od Sdružení obrany spotřebitelů ČR