logo

Alcatel-Lucent technologie pro ethernetové služby GTS

GTS Central Europe volí Alcatel-Lucent echnologie pro zavedení ethernetových služeb firemním a telekomunikačním zákazníkům skupiny. Služby IP/MPLS umožní vytvoření vysokorychlostního datového propojení v rámci celé sítě GTS CE na území ČR, Maďarska, Polska, Slovenska, Rumunska, Rakouska a Německa.

"S klesající poptávkou po původních internetových VPN službách a součsně narůstajícími počty různých širokopásmových aplikací očekává společnost IDC výraznou poptávku po ethernetových přístupových technologiích a to zvláště v regionu střední a východní Evropy, kde byla tato technologie relativně málo využívána. Společnost IDC předpovídá, že trh 
s ethernetovými službami vzroste v Evropě do roku 2013 na 5,6 miliardy USD, což je v porovnání s rokem 2009 nárůst o 123 %. Skupina GTS CE bude jedním z prvních operátorů, kteří nabídnou ethernetové služby napříč celým regionem střední a východní Evropy," řekl James Eibisch, ředitel výzkumu v oddělení EMEA Business Network Services společnosti IDC.

"Skupina GTS CE poskytne širokou nabídku pokročilých datových, internetových a hlasových služeb nejen svým firemním zákazníkům, ale i ostatním poskytovatelům - přesně podle jejich potřeb," prohlásil Ignacio Irurita, technický ředitel skupiny GTS CE. "Vezmeme-li v úvahu spolehlivost společnosti Alcatel-Lucent, její rozsáhlé reference týkající se zavádění nových sítí a služeb v Evropě a přičteme k tomu naši předchozí úspěšnou spolupráci, jsme si jisti, že nabídneme ty nejkvalitnější služby všem našim zákazníkům od Baltu až po Černé moře."

"Služby sítí IP/MPLS založené na řešení společnosti Alcatel-Lucent představují ve spojení s profesionálními službami záruku stabilních datových připojení s vysokou úrovní kvality služeb," uvedl Luis Amago, Head of CIS, Central and Southern Europe společnosti Alcatel-Lucent. "Naše řešení dávají skupině GTS CE k dispozici nástroje, pomocí kterých lze firemním zákazníkům nabízet alternativní způsoby přístupu k pokročilým službám, a to inovativním a velice konkurenceschopným způsobem."

Skupina GTS CE bude nabízet ethernetové služby prostřednictvím optických, rádiových a klasických měděných linek v rámci tří nových produktů: GTS Ethernet Line, nabízející propojení typu bod-bod s garantovanou šířkou přenosového pásma až do rychlosti 10 GigE, GTS Ethernet NNI, umožňující partnerům skupiny rozšířit své pokrytí pomocí rozsáhlé sítě GTS CE po celém regionu střední Evropy a GTS Ethernet LAN s vícebodovým připojením L2 VPN.

Základ mezinárodní páteřní ethernetové sítě nové generace skupiny GTS CE bude založen na široce používaných IP směrovačích od společnosti Alcatel-Lucent. Řešení zahrnuje zařízení 7750 Service Router a 7210 Service Access Switch, řízená jednotným dohledovým systémem Alcatel-Lucent 5620 Service Aware Manager. Řešení je dále doplňováno produkty pro firemní přístup 1521 Copper Line IP (CLIP) a 1531 Copper Line Access Switch (CLAS), které umožňují poskytovatelům služeb všech velikostí dodávat bohaté širokopásmové firemní služby. Společnost Alcatel-Lucent bude zároveň poskytovat veškeré profesionální služby včetně instalace, uvedení do provozu, správy projektů a konzultace.

Po uvedení do provozu budou moci firemní zákazníci skupiny GTS CE využívat výhod nových služeb na druhé vrstvě jako je například Virtual Private LAN Service (VPLS) i služeb na třetí vrstvě, mezi které patří například IP Virtual Private Networks (IP VPN).

Článek ze dne 13. května 2010 - čtvrtek

Další články od GTS Czech s.r.o.