logo

Novera modré číslo ze zahraničí

GTS Novera od března 2010 výrazně rozšiřuje svou unikátní službu Novera modré číslo ze zahraničí. Služba, která byla doposud dostupná pouze ze tří středoevropských zemí, je nově rozšířena do celkem 39 států Evropy i celého světa.

Služba je určena společnostem, které chtějí svým současným i potenciálním zákazníkům v zahraničí nabídnout za zvýhodněnou sazbu volání na informace o svých službách nebo například usnadnit styk se svým zákaznickým servisem. Náklady na telefonický hovor se dělí mezi zákazníka, který platí sazbu stejnou nebo nižší, než je poplatek za místní volání, a volaného - tedy firmu, která si službu Novera modré číslo ze zahraničí zřídila.

"Firmy s mezinárodní působností chtějí svým zákazníkům nabídnout co nejjednodušší kontakt napříč různými zeměmi a světadíly. Se službou modrého čísla ze zahraničí jsme proto přišli již v roce 2007 jako první z velkých telekomunikačních operátorů u nás. Nejdříve jsme zákazníkům umožnili volání ze Slovenska, Maďarska a Polska, a nyní jsme zprovoznili desítky dalších destinací. Do budoucna počítáme s dalším rozšiřováním dostupnosti této služby," říká Pavel Brabenec, ředitel divize produktů a projektového řízení společnosti GTS Novera. "Takto zásadním rozšířením služby Novera modré číslo ze zahraničí potvrzujeme naše výsadní postavení na trhu hlasových služeb s přidanou hodnotou, které je dané i nejširším spektrem služeb tzv. barevných čísel."

Služba Novera modré číslo ze zahraničí je určena firmám, které se chtějí jednoduchým, efektivním a účinným způsobem dostat co nejblíže svým zahraničním klientům. Mohou tak například poskytovat informace o svých produktech, zajišťovat prodej či servis nebo telefonní číslo využít pro hlášení poruch. Volající z pevných sítí zaplatí sazbu stejnou nebo nižší, než je poplatek za místní volání. Při volání z mobilních sítí je sazba zpravidla blízká ceně za volání do pevných sítí. Druhá část nákladů na volání je účtována firmě, kterou zákazník kontaktuje. Díky tomu, že se volající podílí na poplatku za hovor, patří tato služba k nejefektivnějším. Dochází totiž ke snížení nákladů na straně společnosti i zákazníka a přitom je naprosto omezen počet zlomyslných volání, což šetří prostředky firmy. Ve všech destinacích je služba dostupná jak z pevných, tak i z mobilních sítí (na rozdíl od služby Novera zelené číslo, která je v některých zemích dostupná pouze z pevných sítí).

Součástí služby Novera modré číslo ze zahraničí je řada doplňkových nastavení. Na základě požadavku zákazníka mohou být příchozí hovory směrovány dle definovaných pravidel na další telefonní stanice například podle denní doby, dne v týdnu, při obsazené lince, nebo pokud volající stiskne definovanou číslici. Poplatek za zřízení služby Novera modré číslo ze zahraničí je 2950 Kč, měsíční paušál za její využívání je bez doplňkových služeb 950 Kč - ceny jsou bez DPH.

Služba Novera modré číslo ze zahraničí je nyní dostupná z Austrálie, Bahrajnu, Belgie, Bulharska, Číny, Dánska, Dominikánské republiky, Estonska, Finska, Francie, Hong Kongu, Chile, Irska, Izraele, Itálie, Japonska, Jižní Afriky, Kanady, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Mexika, Nizozemí, Nového Zélandu, Norska, Panamy, Polska, Rakouska, Rumunska, Singapuru, Slovenska, Slovinska, Spojených států amerických, Španělska, Švédska, Švýcarska a Velké Británie.

Článek ze dne 11. března 2010 - čtvrtek

Další články od GTS Czech s.r.o.

Virtuální mobilní služby sítě GTS Czech využívá již 50000 zákazníků

GTS mobilní služby

GTS poskytne další datové centrum pro UniCredit Bank

Operátor GTS Czech i letos pomáhal potřebným

GTS se připojuje k virtuální ethernetové platformě ancotel

GTS Czech partnerem VMware pro cloud

GTS Czech je certifikovaným partnerem Microsoftu

Služba GTS Media Line zajistila TV přenos soutěže Česko Slovensko má talent

Nové datové centrum GTS v Bratislavě

Nová funkce GTS Ethernet VPN

GTS Virtual Hosting s oceněním IT Produkt 2011

IP VPN služby pro Tesco Stores zajistí GTS

GTS Virtual Hosting: nové řešení pro virtuální servery

MS 2011 v hokeji: GTS Central Europe zajišťovala přenosy HD vysílání

GTS Media Line: nové řešení distribuce médií

Pavel Brabenec: nový ředitel divize marketingu GTS Czech

Danny Bottoms: nový generální ředitel skupiny GTS CE

CE Colo: největší hráč na trhu datových center v regionu CEE

Nové služby GTS Premium SMS a SMS Gate: SMS centrum a hromadné rozesílání SMS

Webový monitoring výkonu ethernetových služeb GTS Ethernet Line

GTS rozšiřuje regionální optickou síť do oblasti Balkánu

GTS Ethernet VPN: první nativní Layer 2 VPN síť ve střední a východní Evropě

David Šita: nový generální ředitel GTS Czech

Capacity Awards: ocenění za nejlepší velkoobchodní nabídku pro GTS CE

Petr Draxler: nový ředitel lidských zdrojů skupiny GTS Central Europe

Cloud Computing Conference 2010: GTS Czech partnerem konference

Skupina GTS dokončila akvizici Interware

GTS Novera se změní na GTS Czech

GTS Central Europe posiluje akvizicí Dial Telecom své aktivity na Slovensku

Miloš Mastník, nový ředitel marketingu GTS Central Europe

Status HP Preferred Partner pro GTS Novera

Michael Rees, nový ředitel strategie a rozvoje GTS Central Europe

GTS Novera otevřela v Praze další housingové centrum

GTS Novera investuje do L2 a WDM sítí

Tři nové unikátní ethernet služby GTS Central Europe

GTS Central Europe kupuje Interware, maďarského provozovatele datových center

Skupina GTS Central Europe koupila rumunského operátora Datek

Alcatel-Lucent technologie pro ethernetové služby GTS

Lucie Řeřichová, nová PR manažerka GTS Novera

Tiskové centrum podpisu odzbrojovací smlouvy připojuje GTS Novera

GTS Nonera se zapojila do dárcovství krve

GTS Central Europe pokračuje v rozšiřování svých datových center

Novera modré číslo ze zahraničí

Hospodářské výsledky GTS CE za rok 2009

GTS CE sjednocuje v rámci pěti zemí střední Evropy svou ethernetovou síť

Nejlepší velkoobchodní nabídka ve střední a východní Evropě, ocenění pro GTS Central Europe

GTS Central Europe má nové internetové stránky

Virtuální asistentka a outsourcing call centra od GTS Novera

GTS Novera dále míří na firmy a přenechává free-mailové účty Centrum Holdings

Vytáčení národních telefonních čísel v mezinárodním formátu v síti GTS Novera