logo

Nové datové centrum GTS v Bratislavě

Skupina GTS Central Europe otevřela nové datové centrum o rozloze přes 3000 m2 v Bratislavě, které je vybudováno v souladu se standardy TIER 3. Zvyšování počtu datových center v portfoliu GTS je přímou reakcí na vzrůstající poptávku housingových a hostingových služeb.

"Otevření nového datového centra v Bratislavě je přirozenou reakcí na poptávku našich zákazníků po hostingových a housingových službách. Vedle nízké spotřeby energie, vysoké kvality telekomunikační infrastruktury i fyzické bezpečnosti bych rád zdůraznil unikátní možnost vybavit celý prostor technologickými řešeními s nadstandardními výkony s extrémně vysokými nároky na spotřebu elektrické energie a chlazení celého prostoru", řekl generální ředitel GTS Slovakia Stanislav Molčan.

Jedním z prvních zákazníků, který bude využívat služby nového datového centra již tento rok, je Poštová Banka - vedoucí slovenská banka s více než osmi sty tisíci zákazníků.

"Služeb GTS Slovakia využíváme již řadu let. Vysoká kvalita a bezpečnost služeb i plnění našich individuálních požadavků jsou důležité pilíře vzájemné spolupráce v oblasti hostingových služeb. V současnosti podnikáme poslední nezbytné kroky pro využívání služeb nového datového centra již v brzké budoucnosti", řekla Mária Grusová, členka představenstva Poštové banky.

Slovenské datové centrum je vybudováno v souladu s nejstriktnějšími bezpečnostními protokoly a nejnovějšími technologickými standardy. Čistá zákaznická plocha dvou datových sálů je 1100 m2, což představuje kapacitu pro více než 400 racků, a je připravena pro další rozšiřování. Prioritou datového centra je zvýšení provozní efektivity, snížení nákladů na chlazení, minimalizace energetických ztrát a zajištění nové úrovně doplňkových služeb.

Datové centrum bylo postaveno v souladu se standardy TIER 3, které garantují 99,982 % dostupnost všech parametrů, jako je napájení, chlazení a telekomunikační infrastruktura. Údržba všech distribučních systémů probíhá bez přerušení zákaznických služeb. Chlazení je schopné přizpůsobit se momentálním potřebám, čímž lze dosáhnout vysoké efektivity ve spotřebě energie.

Minimalizace negativního vlivu na životní prostředí byla primárně zohledňovánu již při samotném návrhu řešení. Portfolio služeb poskytovaných datovým centrem zahrnuje fyzické umístění serveru, pronájem celého racku nebo jen místa v něm i pronájem ohrazené plochy či klece v datovém centru. Mezi doplňkové služby patří vzdálený přístup, pronájem kancelářského prostoru a zabezpečené skladovací prostory.

GTS nyní provozuje v pěti evropských zemích (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko) celkem 14 datových center o celkové rozloze více než 13000 m2 a dostupném příkonu více než 28 MW.

GTS klade ve všech svých datových centrech velký důraz na zajištění fyzické i datové bezpečnosti, která zahrnuje kamerové systémy, bezpečnostní čipové karty na vstup do datového centra, požární bezpečnostní dveře a alarm i uzamykatelné racky. Samozřejmostí je neustálý proaktivní dohled všech technologických komponent datového centra.

Další články k tématům - hosting - housing - infrastruktura - TIER - Stanislav Molčan - Mária Grusová

Článek ze dne 28. listopadu 2011 - pondělí

Další články od GTS Czech s.r.o.