logo

Tři nové unikátní ethernet služby GTS Central Europe

GTS Central Europe představuje detaily nových služeb na platformě Layer 2, které přinášejí flexibilní a škálovatelné portfolio řízených Layer 2 služeb s výrazným snížením celkových nákladů na vlastnictví (TCO). Jedinečnou výhodou ethernetové sítě GTS je pokrytí celého středoevropského regionu.

"Naše ethernetová technologie nabízí výrazně efektivnější přenos dat než ekvivalentní standardní širokopásmové připojení," řekl Ignacio Irurita, technický ředitel skupiny GTS. "I to je jedním z důvodů, proč investujeme tento rok přes 10 milionů EUR do postupného rozšíření naší vlastní ethernetové sítě s bezkonkurenčním pokrytím v pěti zemích regionu střední a východní Evropy. Předpokládáme, že od roku 2010 poroste poptávka po ethernetových službách o více než 20 % ročně, a proto chceme být připraveni uspokojit rostoucí potřeby našich zákazníků v této oblasti."

Nově vybudovaná ethernetová síť skupiny GTS nabídne široké portfolio ethernetových produktů v celém regionu střední a východní Evropy všem firemním zákazníkům, zejména pak těm s pobočkami ve více lokalitách, kteří tak získají efektivnější správu a řízení sítě. Portfolio telekomunikačních služeb bylo vyvinuto pro vysokorychlostní spojení lokálních počítačových sítí.

Výhody pro zákazníka :

Postupně jsou na trh uváděny celkem tři služby :

Služby budou nabízeny v různých rychlostech až do výše 10 Gigabit Ethernet (GigE), což umožní zákazníkům zvolit rychlost na základě svých preferencí. Kromě toho také GTS zaručí výjimečnou spolehlivost sítě díky jejímu nepřetržitému monitoringu, diagnostice a centralizované správě a řízení.

Služba GTS Ethernet Line byla spuštěna 17.6. 2010 a je nabízena ve dvou variantách :

GTS Ethernet Line je plně řízené vysokorychlostní řešení poskytované na Layer 2 ethernetové platformě.

Pro mezinárodní velkoobchodní zákazníky vyvinula GTS ethernetovou službu Network to Network Interface. Tato varianta umožňuje přeprodej individuálních ethernetových připojení a později také LAN připojení přes centrální rozhraní. E-NNI nabízí velkoobchodním zákazníkům skupiny jedinečnou platformu, jak rychle pokrýt celý region střední a východní Evropy jedním ethernetovým rozhraním.

Ve třetím čtvrtletí 2010 pak plánuje skupina GTS spustit službu GTS Ethernet LAN, která nabídne vícebodové L2 VPN připojení.

Sjednocení a rozšíření ethernetové sítě GTS bylo zahájeno v listopadu loňského roku. Postupně vznikla zcela nová ethernetová síť založená na již existujících optických sítích pokrývajících pět evropských zemí - Českou republiku, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko.

Během prvních tří měsíců bylo v největších evropských zemích rozmístěno 15 klíčových uzlů, které tvoří jádro sítě. Cílem je mít k dispozici více než 450 síťových uzlů do konce roku 2010, a to ve městech, kde už skupina má své vlastní optické sítě. S cílem posílit spolupráci s mezinárodními poskytovateli připojení plánuje GTS CE zavést ethernetové POP v klíčových propojovacích bodech západní Evropy, například ve Frankfurtu nebo ve Vídni.

Další články k tématům - ethernet - LAN - Layer - platforma - připojení - Ignacio Irurita

Článek ze dne 23. června 2010 - středa

Další články od GTS Czech s.r.o.