logo

GTS poskytne další datové centrum pro UniCredit Bank

Skupina GTS Central Europe poskytne bance UniCredit služby datového centra v rozsahu přes 60m2. Skupina UniCredit již delší dobu využívala služeb GTS Czech pro provoz svého sekundárního datového centra.

Nyní se UniCredit, jedna z nejvýznamnějších bank na trhu, rozhodla přesunout pod GTS i své primární datové centrum a se svým stávajícím dodavatelem datových služeb v České republice tak uzavřela další smlouvu.

"Pečlivě jsme zvažovali veškeré nabídky, které jsme měli k dispozici, a nabídka předložená společností GTS Czech byla pro nás nejvýhodnější. Navíc s GTS máme již svou zkušenost a díky dlouholeté spolupráci víme, že jsou opravdu schopni zajistit odpovídající poměr ceny a výkonu. Bezpečnost našich dat je pro nás naprosto klíčová a GTS je schopna zajistit odpovídající úroveň služeb", říká Radek Kohoutek, UGIS (UniCredit Global Information Services).

V souvislosti se stěhováním celé skupiny UniCredit do nového sídla bylo třeba vyřešit i umístění primárního datového centra. Sekundární datové centrum totiž již bylo umístěno v datovém centru společnosti GTS, primární ale doposud spravovala firma UGIS (UniCredit Global Information Services), dceřiná společnost UniCredit Bank, přímo v předchozí centrále banky. Při přesunu skupiny UniCredit do nového administrativního centra se tak společnost rozhodla využít služeb společnosti GTS Czech i pro své primární datové centrum.

Služby datového centra na rozloze přes 60m2, které GTS společnosti UniCredit nabídla, se nachází v datacentru CE Colo v Praze. CE Colo je sesterskou společností GTS, která se zaměřuje na poskytování operátorsky neutrálních služeb datových center v regionu střední a východní Evropy.

GTS v současnosti provozuje celkem čtrnáct datových center s celkovou rozlohou 13000 m2 a o výkonu vyšším než 28 MW, umístěných napříč pěti evropskými zeměmi (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko).

GTS klade ve všech svých datových centrech velký důraz na zajištění bezpečnosti (a to jak fyzické, tak nefyzické) a poskytuje špičkovou SLA (Dohodu o úrovni poskytovaných služeb) ke všem klíčovým službám ve svých datacentrech. Z hlediska bezpečnosti jsou datacentra vybavena několika stupni zabezpečení včetně ohrazených prostor, kamerového systému, kartového přístupového systému, biometrickou čtečkou otisků prstů, klecí a 24 hodinovou ostrahou přímo na místě.

Bezpečnost dále zajišťuje také centrální automatická protipožární ochrana a plynový hasicí systém chránící veškerá krizová místa v objektu. Aby byla GTS schopna zajistit SLA pro své klíčové služby, je design její technické infrastruktury založen na konfiguraci minimálně N+1 pro chlazení a zálohové generátory a distribuci 2N UPS jako standardu. To znamená, že při výpadku části, případně celé sítě, bude společnost schopna zajistit svým zákazníkům dostatečnou podporu prostřednictvím vlastního redundantního systému.

Výkon klimatizace, nepřetržitě sledující hodnoty teploty a vlhkosti, je trvale monitorován. Samozřejmostí je neustálý proaktivní dohled všech technologických komponent datového centra, a to jak ze strany techniků, tak prostřednictvím dohledového centra sítě.

Další články k tématům - datacentrum - SLA - UniCredit - Radek Kohoutek

Článek ze dne 4. ledna 2012 - středa

Další články od GTS Czech s.r.o.

GTS poskytne další datové centrum pro UniCredit Bank