logo

GTS Central Europe pokračuje v rozšiřování svých datových center

GTS Central Europe (GTS CE) oznamuje plány na další rozšiřování infrastruktury svých datových center. GTS Central Europe ta navazuje na úspěch v této oblasti, kterého dosáhl v loňském roce.

Datová centra GTS CE jsou umístěná v největších městech regionu, kde skupina působí - v České republice, Slovensku, Maďarsku, Polsku a Rumunsku. Na celkové ploše přes 6000 m2 nabízí kapacitu pro více než 10000 serverů.

V lednu 2010 dokončila skupina GTS CE rozšíření svého datového centra v Piasecznu nedaleko polské Varšavy. Prostor v tomto nejmodernějším zařízení se tak zdvojnásobil a je tak jedním z největších v regionu střední a východní Evropy. Mezi další v poslední době dokončené lokality patří datové centrum v Brně otevřené v říjnu loňského roku a nedávné rozšíření datového centra v Rumunsku.

V roce 2010 hodlá skupina GTS CE pokračovat v rozšiřování svých datových center. V první polovině roku 2010 by mělo být dokončené rozšíření datového centra v polském Piasecznu o dalších 500 metrů čtverečních a v létě by mělo být otevřené nové datové centrum v Praze s plochou 700 m2.

Skupina má v současné době v regionu střední a východní Evropy devět datových center. Ta nabízí na ploše přes 6000 m2 kapacitu pro více než 10000 serverů. Díky tomu je skupina GTS CE jedním z největších poskytovatelů datových center v regionu střední a východní Evropy.

"Jsme jediný telekomunikační operátor v regionu, který nabízí služby komerčních datových center svým zákazníkům," říká Ignacio Irurita, technický ředitel skupiny GTS CE. "Při pohledu na rostoucí poptávku po ukládání dat v regionu střední a východní Evropy jsme se rozhodli reagovat na potřeby našich zákazníků. Investice do našich nových zařízení nám umožňují nabízet zákazníkům větší kapacitu, díky které získává skupina GTS CE konkurenční výhodu na trhu datových center v regionu střední a východní Evropy."

Datová centra skupiny GTS CE využívají nejnovější technologie včetně nouzového napájení (UPS, dieselové agregáty), klimatizace s neustálým sledováním hodnot jako je teplota a vlhkost, systémů požární ochrany a bezpečnostních systémů kontroly vstupu. Většina datových center GTS CE dosahuje hodnocení podle třídy Tier 3/4.

Všechna datová centra GTS Novera umožňují firmám provozovat svou serverovou infrastrukturu přímo a zálohovaně na páteřní síti internetu. Optická plně zálohovaná síť nabízí mezi hlavními uzly rychlost 10 Gbit/s. Mezinárodní konektivitu o rychlosti 2 x 10 Gbit/s a 2 x 2,5 Gbit/s zajišťují dva nezávislí poskytovatelé na datových linkách GTS CE ve dvou lokalitách - ve Frankfurtu a Vídni.

Produktové portfolio datových center zahrnuje: hosting serverů (řízený a neřízený), podporu při umístění (potřebné místo, serverové skříně, celkové prostředí), zabezpečení a storage (firewally, IDS, storage), řešení pro bezproblémový běh operací a aplikací jako je správa databází, e-mailu/Microsoft exchange, storage a zálohování dat.

Další články k tématům - centra - datových - Gbit - GTS - kapacitu - operátor - rozšíření - serverů - storage - Ignacio Irurita

Článek ze dne 23. března 2010 - úterý

Další články od GTS Czech s.r.o.