logo GTS Czech s.r.o.

GTS Czech s.r.o.

Od 2.1. 2015 je dokončen proces fúze společností T-Mobile Czech Republic, a.s. a GTS Czech s.r.o. Spojení obou společností přináší stávajícím i potenciálním firemním zákazníkům řadu výhod a komplexní nabídku ICT služeb.

V důsledku realizace procesu fúze sloučením dochází 2.1.2015 k zániku GTS bez likvidace a k přechodu veškerého jejího jmění na T-Mobile, který se tak stává univerzálním právním nástupcem GTS.

Veškeré smluvní dokumenty a ujednání zůstávají bez jakýchkoli změn či omezení nadále platné a účinné, aniž by bylo nutné uzavírat smlouvy nové či činit jakékoli jiné právní úkony.

Aktuální články od GTS Czech s.r.o.