logo

Cloud Computing Conference 2010: GTS Czech partnerem konference

GTS Czech podpoří 2. ročník odborné konference zaměřené na oblast cloud computingu jako jeden z hlavních partnerů akce. Odborníci GTS Czech současně na konferenci přednesou své příspěvky.

Letošní ročník Cloud Computing Conference se koná 2.11. 2010 v pražském kongresovém centru U Hájků a bude se věnovat způsobům využití modelu cloud computingu, možnostem zvyšování efektivity i případovým studiím, které ukazují využití cloud computingu v praxi.

Cloud Computing Conference 2010 proběhne za účasti předních firem i uznávaných odborníků, kteří se budou věnovat tématům software jako služba (SaaS), platforma jako služba (PaaS), infrastruktura jako služba (IaaS), virtualizace a úsporná datová centra.

"Cloud computing je v současnosti jedním z aktuálních témat, kde z pozice telekomunikačního operátora vidíme velkou budoucnost. Cloud computing a virtualizace mění charakter IT infrastruktury firem, které ve zvyšující se míře využívají služeb komerčních datových center. Partnerství i aktivní účast na této akci jsme proto s potěšením přislíbili a věříme, že účastníkům přineseme nové náměty," řekl Pavel Brabenec, ředitel divize produktů a projektového řízení společnosti GTS Czech.

V rámci dopoledního programu vystoupí také dva zástupci společnosti GTS Czech, ředitel pro Managed služby Richard Novák a ředitel úseku zákaznických projektů Václav Molík. Václav Molík společně s kolegou Hynkem Váchou představí náměty na spolehlivé poskytování služeb i možnosti a praktické zkušenosti s provozem datových center, kterých GTS Czech provozuje v České republice celkem sedm. Richard Novák seznámí účastníky s vizí cloud computingu jako nové koncepce ICT služeb ovládaných zákazníkem online přes Web 2.0.

Článek ze dne 25. října 2010 - pondělí

Další články od GTS Czech s.r.o.