logo

Tiskové centrum podpisu odzbrojovací smlouvy připojuje GTS Novera

GTS Novera zajišťuje připojení tiskového centra Správy Pražského hradu při dnešním setkání prezidentů USA a Ruské federace, během něhož dojde k podpisu smlouvy o snížení počtu jaderných zbraní.

Připojení tiskového centra bude zajištěno vyhrazenou linkou v rámci vlastní telekomunikační infrastruktury GTS Novera s vysokokapacitní konektivitou.

Pro internetový provoz takovéhoto charakteru je klíčová jak národní kruhová páteřní IP síť a redundantní konektivita do neutrálního propojovacího uzlu NIX.CZ o přenosové kapacitě 2 x 10 Gbit/s, tak mezinárodní konektivita.

Ta je v případě GTS Novera v kapacitě 2 x 10 Gbit/s s přímým propojením na významná evropská peeringová centra.

Další články k tématům - centra - Gbit - GTS - konektivita - Novera - připojení - smlouvy

Článek ze dne 8. dubna 2010 - čtvrtek

Další články od GTS Czech s.r.o.