logo

IP VPN služby pro Tesco Stores zajistí GTS

Telekomunikační skupina GTS Central Europe (GTS) poskytne maloobchodnímu řetězci Tesco Stores IP VPN služby v celém regionu střední a východní Evropy. Vzájemná spolupráce v České republice se tím rozšířila i do Maďarska, Polska a na Slovensko, a zahrnuje tak téměř 1000 obchodů.

Služba GTS IP VPN umožní snadno a efektivně propojit všechny firemní pobočky do jediné privátní sítě. Tato síť pomůže výrazně snížit provozní náklady na spolehlivou komunikaci uvnitř firmy. Služba je vhodná k jednoduchému propojení lokálních počítačových sítí s možností kombinace datových, hlasových i internetových služeb.

"Pro Tesco bylo důležité vybrat si důvěryhodného partnera pro spolehlivé zajištění telekomunikačních služeb pro naše obchody v celém regionu střední a východní Evropy. Na základě kvalitních referencí a dobrých zkušeností se službami skupiny GTS v České republice jsme se rozhodli naši spolupráci rozšířit do celého regionu", řekl John Hertz, ředitel IT pro region střední a východní Evropy společnosti Tesco Stores.

"Objem našich služeb, které společnost Tesco využívá, od roku 2005 stále roste. Nejprve se jednalo o významný růst v rámci České republiky a jsme rádi, že se nám nyní podařilo rozšířit jej i do dalších zemí, ve kterých působíme. Tesco Stores nyní získalo jednotnou garantovanou službu pro celý region. Věříme, že jejich důvěra odráží náš závazek naplňovat jejich cíle", řekl Danny Bottoms, generální ředitel skupiny GTS.

V souvislosti s rozšiřováním pokrytí řetězce Tesco docházelo k připojování stále většího počtu prodejen, poboček a skladů do regionální sítě a objem služeb postupně rychle narůstal. V České republice navíc Tesco Stores využívá i služby datových center skupiny GTS.

Díky rozšiřování maloobchodní sítě Tesco Stores se očekává postupný růst služeb, a to ve všech zemích v regionu. GTS poskytuje primární a redundantní služby každému obchodu a s využitím SLA smluvně garantuje parametry služby.

Další články k tématům - IP - SLA - telefonie - Tesco - VPN - John Hertz - Danny Bottoms

Článek ze dne 12. srpna 2011 - pátek

Další články od GTS Czech s.r.o.