logo

Skupina GTS dokončila akvizici Interware

Skupina GTS Central Europe dokončila akvizici Interware - maďarského provozovatele datových center. V následujících třech měsících se GTS chystá vynaložit 550000 EUR na expanzi a modernizaci nově získaného datového centra v Budapešti.

K podepsání smlouvy o 100 % převzetí společnosti Interware skupinou GTS došlo 10.6. 2010. Podrobnější informace o finanční stránce smlouvy nebyly ani jednou z jednajících stran zveřejněny. Transakce byla dokončena 1. října 2010 souhlasem maďarského úřadu pro hospodářskou soutěž.

Operátor Interware působí s vynikajícími výsledky na maďarském alternativním telekomunikačním trhu již od roku 1998. Nabízí hosting serverů, internetové připojení a fixní hlasové služby především pro firemní zákazníky. Společnost provozuje dvě datová centra v Budapešti s celkovou plochou 1075 m2.

Společnost Interware bude začleněna do GTS Hungary. Roční obrat takto vzniklé firmy překročí 62 miliónů EUR a celková plocha datových center bude čítat více než 1600 m2.

V datovém centru v budapešťské ulici Victora Huga, které je rovněž součástí akvizice, dojde k výraznému navýšení prostoru i energetického příkonu. Výše této investice je odhadována na 550000 EUR a jedná se tak o zásadní nárůst využitelného prostoru.

Akvizice společnosti Interware je v souladu se strategií skupiny GTS v oblasti datových center. V návaznosti na narůstající poptávku po službách datových center v regionu střední a východní Evropy oznámila GTS v březnu 2010 své plány na expanzi v této oblasti. V létě 2010 rozšířila svá polská datová centra o 500 m2 a dále otevřela nové centrum o rozloze 700 m2 v Praze. Skupina GTS také v nedávné době převzala rumunského operátora Datek a slovenského operátora Dial Telecom, což vedle akvizice maďarské společnosti Interware představuje zásadní krok k dosažení strategického cíle.

Spojením firmy Interware se stávajícími datovými centry se GTS Hungary stává vedoucí společností na maďarském trhu služeb datových center.

Skupina GTS v současné době provozuje v České republice, Maďarsku, Polsku, Slovensku a Rumunsku celkem deset datových center. Ta nabízí na ploše přes 8000 m2 kapacitu pro více než 10000 serverů, což řadí skupinu GTS k největším poskytovatelům služeb datových center v regionu střední a východní Evropy.

"Cítíme se být silně zavázáni neustále se vyvíjet a uspokojovat tak požadavky našich zákazníků. Jsem proto přesvědčen o tom, že naše úsilí stát se hlavním hráčem na trhu poskytování služeb datových center v regionu naši zákazníci ocení," komentoval akvizici Adam Sawicki, generální ředitel skupiny GTS. "Díky akvizici společnosti Interware skupina GTS dále posiluje svou pozici jak na maďarském, tak na regionálním telekomunikačním trhu," dodal.

Další články k tématům - akvizice - expanze - Adam Sawicki

Článek ze dne 12. října 2010 - úterý

Další články od GTS Czech s.r.o.