logo

Hospodářské výsledky GTS CE za rok 2009

Telekomunikační skupina GTS Central Europe (GTS CE), vedoucí telekomunikační operátor v regionu, oznámila své hospodářské výsledky za rok 2009 končící 31. prosince 2009.

Podařilo se dosáhnout nejvyššího provozního zisku před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) a nejvyššího peněžního toku od založení skupiny před šestnácti lety. GTS CE pokračuje v růstu tržeb v oblasti datových produktů, kde dosahuje vysoké marže, na úkor klasických hlasových služeb. Rovněž byly zveřejněny výsledky českého celonárodního operátora GTS Novera, který je součástí skupiny GTS CE.

Skupina GTS CE pokračuje přes zhoršující se ekonomické prostředí v dosahování silného finančního a provozního výkonu. Od roku 2005, kdy skupina začala mít pozitivní hodnotu svého peněžního toku, provozní zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) i peněžní tok rostou každoročně v průměru o 17 %, respektive 50 %. Zvýšená ziskovost je odrazem jednak přechodu produktů k datovým a managed řešením, kde je dosahováno vyšší marže, ale také pokračujícím důrazem na kontrolu nákladů a zlepšování výkonnosti.

"Výsledky za rok 2009 jsem velmi potěšen. Dokončili jsme naši provozní restrukturalizaci, založili sedm zákaznicky orientovaných obchodních jednotek. Dvě nově zřízené - mezinárodní služby a velkoobchodní hlasové služby - těží z výhod naší unikátní sítě, protože dokážou pokrýt datové a hlasové požadavky našich regionálních zákazníků, a pět národních jednotek se zaměřuje na korporátní zákazníky v jednotlivých zemích naší působnosti. Důsledkem této nové struktury, kombinované se zřízením regionálního provozního centra a mezinárodního centra řízení sítě, je zlepšení služeb pro zákazníky a zvýšená efektivita napříč celou skupinou," komentoval výsledky Adam Sawicki, generální ředitel skupiny GTS CE.

"Přestože celkové tržby vzhledem k přechodu od klasických hlasových služeb a slabším lokálním měnám oproti roku 2008 poklesly, pokračovali jsme v růstu zisku v naší klíčové oblasti datových a managed produktů. Přes slabé makroekonomické prostředí se nám podařilo vyhrát klíčové zakázky včetně našeho historicky největšího obchodu s celkovými tržbami 8,5 milionu EUR. Se zlepšujícím se makroekonomickým prostředím a zefektivněným obchodním modelem je naše skupina dobře připravena na další budoucí růst ziskovosti," doplnil Gerald Grace, finanční ředitel skupiny GTS CE.

Hospodářské výsledky GTS Novera

Český celonárodní telekomunikační operátor GTS Novera, který je významnou součástí skupiny GTS CE, dnes rovněž zveřejnil své neauditované hospodářské výsledky za loňský rok. Ty byly stejně jako v případě celé skupiny GTS CE ovlivněny zejména postupným přechodem zákazníků od klasických hlasových služeb k datovým a managed řešením, kde je dosahováno vyšší marže. Z tohoto důvodu došlo ve srovnání s předcházejícím rokem k poklesu tržeb o 7 % na 5,385 miliardy Kč v roce 2009. Avšak klíčový ukazatel - provozní zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) naopak ve srovnání s rokem 2008 vzrostl o 16 % na téměř 914 milionů Kč.

Článek ze dne 9. března 2010 - úterý

Další články od GTS Czech s.r.o.