logo

GTS Novera představila strategii v oblasti veřejné správy

Celonárodní telekomunikační operátor GTS Novera dnes představil svou strategii v oblasti státní správy a samosprávy. Společnost chce i nadále zvyšovat svůj podíl v tomto segmentu a do roku 2010 zde získat až 20 % tržní podíl. Celoplošný tým specialistů GTS Novera proto subjektům státní správy a samosprávy nabízí nejen telekomunikační řešení, ale i související poradenství.

To se týká především oblasti financování dotacemi z fondů Evropské unie. GTS Novera zároveň včera podepsala s Ministerstvem informatiky rámcové smlouvy na poskytování datových a hlasových služeb v rámci Komunikační infrastruktury veřejné správy.

S rostoucím objemem elektronické agendy zejména v souvislosti s připravovaným zákonem o e-governmentu rostou i nároky na komunikační infrastrukturu. Ta musí splňovat náročné parametry bezpečnosti a kvality při zachování nízkých nákladů. "Moderní telekomunikační technologie, kterými GTS Novera disponuje, všechny tyto požadavky subjektů státní správy a samosprávy splňují - přináší úsporu času a nákladů a umožňují zvýšení efektivity," říká Tomáš Budník, ředitel komerční divize společnosti GTS Novera. "Celková úspora telekomunikačních nákladů může činit až několik desítek procent, jak ostatně dokládá například námi vybudovaná metropolitní síť v Plzni."

Zvyšování tržního podílu v oblasti veřejné správy

Společnost GTS Novera patří k významným dodavatelům státní správy a samosprávy. Mezi její zákazníky patří řada ministerstev, krajů, měst i institucí zřizovaných veřejnou správou. "Tržní podíl v tomto segmentu bychom chtěli do roku 2010 zhruba zdvojnásobit a navýšit jej až na 20 %," říká Budník.

Financování telekomunikačních projektů prostřednictvím dotací z EU

K vybudování metropolitní sítě města, regionální sítě nebo například k zavedení připojení k širokopásmovému internetu mohou subjekty státní správy a samosprávy využít dotací. "Až 85 % uznatelných nákladů projektu lze získat ze strukturálních fondů Evropské unie, další možnosti dotací nabízí státní a krajské rozpočty," říká Dušan Lehotský, ředitel úseku pro nekomerční sektor společnosti GTS Novera. "V současné době je zajištění těchto prostředků snadné, navíc náš celoplošný tým specialistů nabízí subjektům místní správy pomoc při vyřizování všech potřebných formalit," dodává Lehotský.

Metropolitní sítě - komplexní úspora nákladů na telekomunikace

Metropolitní sítě zajišťují propojení objektů místní správy, institucí zřizovaných městem, ale dle potřeby i komerčních subjektů a občanů. Přináší zjednodušení a zároveň zvýšení bezpečnosti komunikace mezi jednotlivými subjekty, pokrytí komplexních telekomunikačních potřeb daného města nebo mikroregionu a zároveň výrazné snížení provozních nákladů. Součástí sítě mohou být i internetové informační kiosky umístěné ve veřejně dostupných budovách.

S budováním metropolitních sítí má společnost GTS Novera mnoho zkušeností. Například síť ve Vsetíně, kterou GTS Novera vybudovala v druhé polovině minulého roku a od ledna zajišťuje její plný provoz, zahrnuje 11 informačních internetových kiosků ve veřejných budovách a školách a nabízí bezdrátové připojení pro občany města. Síť je plně bezdrátová a náklady na její vybudování činily 7,4 mil Kč - z toho 75 % bylo financováno dotacemi z Evropské unie a 10 % ze státního rozpočtu. Dalším příkladem je metropolitní síť v Plzni, rovněž vybudovaná společností GTS Novera, která městu přinesla úsporu telekomunikačních nákladů až 40 % ve srovnání s předchozím řešením. V současné době GTS Novera buduje metropolitní sítě například ve Valašském Meziříčí a Uherském Brodě.

Konec monopolu ve státní správě (podpis rámcové smlouvy v projektu KIVS)

Společnost GTS Novera včera podepsala s Ministerstvem informatiky rámcové smlouvy na poskytování datových a hlasových služeb v rámci Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS). "Podepsání rámcových smluv s více operátory představuje velký průlom v oblasti dodávání telekomunikačních služeb veřejné správě. Končí tak více jak pětileté nezdravě monopolní období, kdy stát preferoval dominantního operátora. Veřejný sektor nyní může naplno profitovat z nabídky více operátorů, protože vstup konkurence přinese pestřejších nabídku služeb za výhodnějších podmínek," říká Tomáš Budník, ředitel komerční divize společnosti GTS Novera. Nová zadávací řízení vyhlásilo Ministerstvo informatiky v únoru v návaznosti na vládní usnesení o nové Koncepci rozvoje KIVS z konce loňského roku. Řízení nově umožňují uzavřít rámcové smlouvy na poskytování služeb s více dodavateli.

Článek ze dne 30. března 2007 - pátek

Další články od GTS Czech s.r.o.

Telekomunikační skupina GTS Central European Holding mění svého majitele

Novera duo expres

GTS Central Europe oceněna jako nejlepší velkoobchodní operátor ve střední a východní Evropě

Novera virtuální ústředna

Akční nabídka Novera duo expres

GTS Novera připojila pražské obchodní centrum Palladium

GTS Novera zvyšuje datové limity u svého ADSL připojení

GTS Novera zvítězila v tendrech ministerstva obrany na poskytování mezinárodní konektivity v rámci NATO

Akční nabídka Novera komplet office prodloužena

GTS Novera dále rozšiřuje pokrytí služby Novera duo expres a prodlužuje akční nabídku

GTS Central Europe spouští unikátní MPLS síť napříč pěti zeměmi regionu

Finanční výsledky GTS Novera za první pololetí 2007

Metropolitní telekomunikační síť ve Valašském Meziříčí

Rozšíření typů hovorů

GTS Novera rozšiřuje pokrytí služby Novera duo expres

Komplexní řešení bezpečnosti firemního internetového připojení

V Uherském Brodě odstartovala metropolitní telekomunikační síť

GTS Novera se stala partnerem Národního centra videa

GTS Novera ADSL připojení bez datových limitů

Nová telekomunikační síť na Bílovecku

Den otevřených dveří v GTS Novera

GTS Novera ruší všechny datové limity u služby Novera duo expres

Akční nabídka Novera komplet office

Akční nabídka Novera DSL 4 Mbs za 395 Kč měsíčně a USB disk jako dárek

Novera duo expres je komplexní telekomunikační řešení pro malé firmy a kanceláře za 645 Kč měs.

GTS Central Europe pro Palace Cinemas

GTS Novera představila strategii v oblasti veřejné správy

Akční nabídka 4 Mbs za 395 Kč měsíčně

GTS Novera zvýší rychlost ADSL

GTS Novera bude provozovat metropolitní síť ve Valašském Meziříčí

GTS Novera vybuduje metropolitní síť v Uherském Brodě

GTS Novera dokončila integraci telekomunikačních sítí

GTS Novera spustila metropolitní síť ve Vsetíně

GTS Central Europe propojí 61 prodejen společnosti JYSK ve střední Evropě

Akční nabídka rychlého internetu od GTS Novera

Akční nabídka rychlého internetu od GTS Novera