logo

GTS Novera představila strategii v oblasti veřejné správy

Celonárodní telekomunikační operátor GTS Novera dnes představil svou strategii v oblasti státní správy a samosprávy. Společnost chce i nadále zvyšovat svůj podíl v tomto segmentu a do roku 2010 zde získat až 20 % tržní podíl. Celoplošný tým specialistů GTS Novera proto subjektům státní správy a samosprávy nabízí nejen telekomunikační řešení, ale i související poradenství.

To se týká především oblasti financování dotacemi z fondů Evropské unie. GTS Novera zároveň včera podepsala s Ministerstvem informatiky rámcové smlouvy na poskytování datových a hlasových služeb v rámci Komunikační infrastruktury veřejné správy.

S rostoucím objemem elektronické agendy zejména v souvislosti s připravovaným zákonem o e-governmentu rostou i nároky na komunikační infrastrukturu. Ta musí splňovat náročné parametry bezpečnosti a kvality při zachování nízkých nákladů. "Moderní telekomunikační technologie, kterými GTS Novera disponuje, všechny tyto požadavky subjektů státní správy a samosprávy splňují - přináší úsporu času a nákladů a umožňují zvýšení efektivity," říká Tomáš Budník, ředitel komerční divize společnosti GTS Novera. "Celková úspora telekomunikačních nákladů může činit až několik desítek procent, jak ostatně dokládá například námi vybudovaná metropolitní síť v Plzni."

Zvyšování tržního podílu v oblasti veřejné správy

Společnost GTS Novera patří k významným dodavatelům státní správy a samosprávy. Mezi její zákazníky patří řada ministerstev, krajů, měst i institucí zřizovaných veřejnou správou. "Tržní podíl v tomto segmentu bychom chtěli do roku 2010 zhruba zdvojnásobit a navýšit jej až na 20 %," říká Budník.

Financování telekomunikačních projektů prostřednictvím dotací z EU

K vybudování metropolitní sítě města, regionální sítě nebo například k zavedení připojení k širokopásmovému internetu mohou subjekty státní správy a samosprávy využít dotací. "Až 85 % uznatelných nákladů projektu lze získat ze strukturálních fondů Evropské unie, další možnosti dotací nabízí státní a krajské rozpočty," říká Dušan Lehotský, ředitel úseku pro nekomerční sektor společnosti GTS Novera. "V současné době je zajištění těchto prostředků snadné, navíc náš celoplošný tým specialistů nabízí subjektům místní správy pomoc při vyřizování všech potřebných formalit," dodává Lehotský.

Metropolitní sítě - komplexní úspora nákladů na telekomunikace

Metropolitní sítě zajišťují propojení objektů místní správy, institucí zřizovaných městem, ale dle potřeby i komerčních subjektů a občanů. Přináší zjednodušení a zároveň zvýšení bezpečnosti komunikace mezi jednotlivými subjekty, pokrytí komplexních telekomunikačních potřeb daného města nebo mikroregionu a zároveň výrazné snížení provozních nákladů. Součástí sítě mohou být i internetové informační kiosky umístěné ve veřejně dostupných budovách.

S budováním metropolitních sítí má společnost GTS Novera mnoho zkušeností. Například síť ve Vsetíně, kterou GTS Novera vybudovala v druhé polovině minulého roku a od ledna zajišťuje její plný provoz, zahrnuje 11 informačních internetových kiosků ve veřejných budovách a školách a nabízí bezdrátové připojení pro občany města. Síť je plně bezdrátová a náklady na její vybudování činily 7,4 mil Kč - z toho 75 % bylo financováno dotacemi z Evropské unie a 10 % ze státního rozpočtu. Dalším příkladem je metropolitní síť v Plzni, rovněž vybudovaná společností GTS Novera, která městu přinesla úsporu telekomunikačních nákladů až 40 % ve srovnání s předchozím řešením. V současné době GTS Novera buduje metropolitní sítě například ve Valašském Meziříčí a Uherském Brodě.

Konec monopolu ve státní správě (podpis rámcové smlouvy v projektu KIVS)

Společnost GTS Novera včera podepsala s Ministerstvem informatiky rámcové smlouvy na poskytování datových a hlasových služeb v rámci Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS). "Podepsání rámcových smluv s více operátory představuje velký průlom v oblasti dodávání telekomunikačních služeb veřejné správě. Končí tak více jak pětileté nezdravě monopolní období, kdy stát preferoval dominantního operátora. Veřejný sektor nyní může naplno profitovat z nabídky více operátorů, protože vstup konkurence přinese pestřejších nabídku služeb za výhodnějších podmínek," říká Tomáš Budník, ředitel komerční divize společnosti GTS Novera. Nová zadávací řízení vyhlásilo Ministerstvo informatiky v únoru v návaznosti na vládní usnesení o nové Koncepci rozvoje KIVS z konce loňského roku. Řízení nově umožňují uzavřít rámcové smlouvy na poskytování služeb s více dodavateli.

Článek ze dne 30. března 2007 - pátek

Další články od GTS Czech s.r.o.

Virtuální mobilní služby sítě GTS Czech využívá již 50000 zákazníků

GTS mobilní služby

GTS poskytne další datové centrum pro UniCredit Bank

Operátor GTS Czech i letos pomáhal potřebným

GTS se připojuje k virtuální ethernetové platformě ancotel

GTS Czech partnerem VMware pro cloud

GTS Czech je certifikovaným partnerem Microsoftu

Služba GTS Media Line zajistila TV přenos soutěže Česko Slovensko má talent

Nové datové centrum GTS v Bratislavě

Nová funkce GTS Ethernet VPN

GTS Virtual Hosting s oceněním IT Produkt 2011

IP VPN služby pro Tesco Stores zajistí GTS

GTS Virtual Hosting: nové řešení pro virtuální servery

MS 2011 v hokeji: GTS Central Europe zajišťovala přenosy HD vysílání

GTS Media Line: nové řešení distribuce médií

Pavel Brabenec: nový ředitel divize marketingu GTS Czech

Danny Bottoms: nový generální ředitel skupiny GTS CE

CE Colo: největší hráč na trhu datových center v regionu CEE

Nové služby GTS Premium SMS a SMS Gate: SMS centrum a hromadné rozesílání SMS

Webový monitoring výkonu ethernetových služeb GTS Ethernet Line

GTS rozšiřuje regionální optickou síť do oblasti Balkánu

GTS Ethernet VPN: první nativní Layer 2 VPN síť ve střední a východní Evropě

David Šita: nový generální ředitel GTS Czech

Capacity Awards: ocenění za nejlepší velkoobchodní nabídku pro GTS CE

Petr Draxler: nový ředitel lidských zdrojů skupiny GTS Central Europe

Cloud Computing Conference 2010: GTS Czech partnerem konference

Skupina GTS dokončila akvizici Interware

GTS Novera se změní na GTS Czech

GTS Central Europe posiluje akvizicí Dial Telecom své aktivity na Slovensku

Miloš Mastník, nový ředitel marketingu GTS Central Europe

Status HP Preferred Partner pro GTS Novera

Michael Rees, nový ředitel strategie a rozvoje GTS Central Europe

GTS Novera otevřela v Praze další housingové centrum

GTS Novera investuje do L2 a WDM sítí

Tři nové unikátní ethernet služby GTS Central Europe

GTS Central Europe kupuje Interware, maďarského provozovatele datových center

Skupina GTS Central Europe koupila rumunského operátora Datek

Alcatel-Lucent technologie pro ethernetové služby GTS

Lucie Řeřichová, nová PR manažerka GTS Novera

Tiskové centrum podpisu odzbrojovací smlouvy připojuje GTS Novera

GTS Nonera se zapojila do dárcovství krve

GTS Central Europe pokračuje v rozšiřování svých datových center

Novera modré číslo ze zahraničí

Hospodářské výsledky GTS CE za rok 2009

GTS CE sjednocuje v rámci pěti zemí střední Evropy svou ethernetovou síť

Nejlepší velkoobchodní nabídka ve střední a východní Evropě, ocenění pro GTS Central Europe

GTS Central Europe má nové internetové stránky

Virtuální asistentka a outsourcing call centra od GTS Novera

GTS Novera dále míří na firmy a přenechává free-mailové účty Centrum Holdings

Vytáčení národních telefonních čísel v mezinárodním formátu v síti GTS Novera