logo

GTS Novera spustila metropolitní síť ve Vsetíně

Celonárodní telekomunikační operátor GTS Novera zahájil v lednu plný provoz metropolitní datové sítě ve Vsetíně. Tu vybudoval v průběhu loňského roku poté, co zvítězil ve výběrovém řízení vypsaném městem. Metropolitní síť propojila úřady, příspěvkové organizace a školy ve městě.

Obyvatelé Vsetína zároveň získali možnost bezdrátového připojení k vysokorychlostnímu internetu. Součástí nové sítě je i jedenáct internetových informačních kiosků umístěných ve veřejných budovách a školách.

"Vsetínská metropolitní síť zahrnuje kromě propojení městských subjektů i zpřístupnění vysokorychlostního internetu občanům," řekl Tomáš Budník, ředitel komerční divize společnosti GTS Novera. "V této síti budeme jako její provozovatel nabízet řadu telekomunikačních služeb jak pro instituce města, tak pro koncové uživatele. Věřím, že síť přispěje k širšímu využívání vysokorychlostního internetu vsetínskými občany," dodal.

"Vsetín získal moderní bezdrátovou metropolitní síť, která propojila orgány místní správy, instituce i školy. Díky tomuto řešení jsme jako město mohli také snížit výdaje na telekomunikace," řekl JUDr. Lubomír Gajdůšek, místostarosta města Vsetín. "Vybudované internetové informační kiosky umožní občanům i návštěvníkům města například vyhledávat informace z oblasti kultury, sportu nebo turistiky," dodal.

GTS Novera vybudovala vsetínskou metropolitní síť v průběhu loňského roku a na konci října ji předala městu. Následovala konfigurace pro jednotlivé služby a od ledna pak byla síť spuštěna v plném provozu. Náklady na její vybudování činily 7,4 milionu korun, z toho 75 % pokryly dotace z evropských fondů a dalších deset procent státní rozpočet. Na základě vyhraného výběrového řízení se společnost GTS Novera stala i provozovatelem sítě.

Metropolitní síť ve Vsetíně je plně bezdrátová. Pokrývá území města včetně jeho okrajových částí Sychrov, Trávníky, Ohrada, Rybníky, Luh, Rokytnice a Jasenka. Propojení úřadů, institucí a škol je realizováno v pásmu 10,5 GHz, které zajišťuje vysoké přenosové rychlosti a bezpečné spojení, a v licencovaném pásmu 3,5 GHz pomocí technologie WiMax. Pro připojení koncových uživatelů je především z důvodů usnadnění přístupu a finanční dostupnosti použito bezlicenční pásmo 2,4 GHz známé jako WiFi.

Článek ze dne 12. února 2007 - pondělí

Další články od GTS Czech s.r.o.

Telekomunikační skupina GTS Central European Holding mění svého majitele

Novera duo expres

GTS Central Europe oceněna jako nejlepší velkoobchodní operátor ve střední a východní Evropě

Novera virtuální ústředna

Akční nabídka Novera duo expres

GTS Novera připojila pražské obchodní centrum Palladium

GTS Novera zvyšuje datové limity u svého ADSL připojení

GTS Novera zvítězila v tendrech ministerstva obrany na poskytování mezinárodní konektivity v rámci NATO

Akční nabídka Novera komplet office prodloužena

GTS Novera dále rozšiřuje pokrytí služby Novera duo expres a prodlužuje akční nabídku

GTS Central Europe spouští unikátní MPLS síť napříč pěti zeměmi regionu

Finanční výsledky GTS Novera za první pololetí 2007

Metropolitní telekomunikační síť ve Valašském Meziříčí

Rozšíření typů hovorů

GTS Novera rozšiřuje pokrytí služby Novera duo expres

Komplexní řešení bezpečnosti firemního internetového připojení

V Uherském Brodě odstartovala metropolitní telekomunikační síť

GTS Novera se stala partnerem Národního centra videa

GTS Novera ADSL připojení bez datových limitů

Nová telekomunikační síť na Bílovecku

Den otevřených dveří v GTS Novera

GTS Novera ruší všechny datové limity u služby Novera duo expres

Akční nabídka Novera komplet office

Akční nabídka Novera DSL 4 Mbs za 395 Kč měsíčně a USB disk jako dárek

Novera duo expres je komplexní telekomunikační řešení pro malé firmy a kanceláře za 645 Kč měs.

GTS Central Europe pro Palace Cinemas

GTS Novera představila strategii v oblasti veřejné správy

Akční nabídka 4 Mbs za 395 Kč měsíčně

GTS Novera zvýší rychlost ADSL

GTS Novera bude provozovat metropolitní síť ve Valašském Meziříčí

GTS Novera vybuduje metropolitní síť v Uherském Brodě

GTS Novera dokončila integraci telekomunikačních sítí

GTS Novera spustila metropolitní síť ve Vsetíně

GTS Central Europe propojí 61 prodejen společnosti JYSK ve střední Evropě

Akční nabídka rychlého internetu od GTS Novera

Akční nabídka rychlého internetu od GTS Novera