logo GTS Czech s.r.o.

GTS Novera spustila metropolitní síť ve Vsetíně

Celonárodní telekomunikační operátor GTS Novera zahájil v lednu plný provoz metropolitní datové sítě ve Vsetíně. Tu vybudoval v průběhu loňského roku poté, co zvítězil ve výběrovém řízení vypsaném městem. Metropolitní síť propojila úřady, příspěvkové organizace a školy ve městě.

Obyvatelé Vsetína zároveň získali možnost bezdrátového připojení k vysokorychlostnímu internetu. Součástí nové sítě je i jedenáct internetových informačních kiosků umístěných ve veřejných budovách a školách.

"Vsetínská metropolitní síť zahrnuje kromě propojení městských subjektů i zpřístupnění vysokorychlostního internetu občanům," řekl Tomáš Budník, ředitel komerční divize společnosti GTS Novera. "V této síti budeme jako její provozovatel nabízet řadu telekomunikačních služeb jak pro instituce města, tak pro koncové uživatele. Věřím, že síť přispěje k širšímu využívání vysokorychlostního internetu vsetínskými občany," dodal.

"Vsetín získal moderní bezdrátovou metropolitní síť, která propojila orgány místní správy, instituce i školy. Díky tomuto řešení jsme jako město mohli také snížit výdaje na telekomunikace," řekl JUDr. Lubomír Gajdůšek, místostarosta města Vsetín. "Vybudované internetové informační kiosky umožní občanům i návštěvníkům města například vyhledávat informace z oblasti kultury, sportu nebo turistiky," dodal.

GTS Novera vybudovala vsetínskou metropolitní síť v průběhu loňského roku a na konci října ji předala městu. Následovala konfigurace pro jednotlivé služby a od ledna pak byla síť spuštěna v plném provozu. Náklady na její vybudování činily 7,4 milionu korun, z toho 75 % pokryly dotace z evropských fondů a dalších deset procent státní rozpočet. Na základě vyhraného výběrového řízení se společnost GTS Novera stala i provozovatelem sítě.

Metropolitní síť ve Vsetíně je plně bezdrátová. Pokrývá území města včetně jeho okrajových částí Sychrov, Trávníky, Ohrada, Rybníky, Luh, Rokytnice a Jasenka. Propojení úřadů, institucí a škol je realizováno v pásmu 10,5 GHz, které zajišťuje vysoké přenosové rychlosti a bezpečné spojení, a v licencovaném pásmu 3,5 GHz pomocí technologie WiMax. Pro připojení koncových uživatelů je především z důvodů usnadnění přístupu a finanční dostupnosti použito bezlicenční pásmo 2,4 GHz známé jako WiFi.

Článek GTS Czech s.r.o. ze dne pondělí 12. února 2007

Další články od GTS Czech s.r.o.

Virtuální mobilní služby sítě GTS Czech využívá již 50000 zákazníků

GTS mobilní služby

GTS poskytne další datové centrum pro UniCredit Bank

Operátor GTS Czech i letos pomáhal potřebným

GTS se připojuje k virtuální ethernetové platformě ancotel

GTS Czech partnerem VMware pro cloud

GTS Czech je certifikovaným partnerem Microsoftu

Služba GTS Media Line zajistila TV přenos soutěže Česko Slovensko má talent

Nové datové centrum GTS v Bratislavě

Nová funkce GTS Ethernet VPN

GTS Virtual Hosting s oceněním IT Produkt 2011

IP VPN služby pro Tesco Stores zajistí GTS

GTS Virtual Hosting: nové řešení pro virtuální servery

MS 2011 v hokeji: GTS Central Europe zajišťovala přenosy HD vysílání

GTS Media Line: nové řešení distribuce médií

Pavel Brabenec: nový ředitel divize marketingu GTS Czech

Danny Bottoms: nový generální ředitel skupiny GTS CE

CE Colo: největší hráč na trhu datových center v regionu CEE

Nové služby GTS Premium SMS a SMS Gate: SMS centrum a hromadné rozesílání SMS

Webový monitoring výkonu ethernetových služeb GTS Ethernet Line

GTS rozšiřuje regionální optickou síť do oblasti Balkánu

GTS Ethernet VPN: první nativní Layer 2 VPN síť ve střední a východní Evropě

David Šita: nový generální ředitel GTS Czech

Capacity Awards: ocenění za nejlepší velkoobchodní nabídku pro GTS CE

Petr Draxler: nový ředitel lidských zdrojů skupiny GTS Central Europe

Cloud Computing Conference 2010: GTS Czech partnerem konference

Skupina GTS dokončila akvizici Interware

GTS Novera se změní na GTS Czech

GTS Central Europe posiluje akvizicí Dial Telecom své aktivity na Slovensku

Miloš Mastník, nový ředitel marketingu GTS Central Europe

Status HP Preferred Partner pro GTS Novera

Michael Rees, nový ředitel strategie a rozvoje GTS Central Europe

GTS Novera otevřela v Praze další housingové centrum

GTS Novera investuje do L2 a WDM sítí

Tři nové unikátní ethernet služby GTS Central Europe

GTS Central Europe kupuje Interware, maďarského provozovatele datových center

Skupina GTS Central Europe koupila rumunského operátora Datek

Alcatel-Lucent technologie pro ethernetové služby GTS

Lucie Řeřichová, nová PR manažerka GTS Novera

Tiskové centrum podpisu odzbrojovací smlouvy připojuje GTS Novera

GTS Nonera se zapojila do dárcovství krve

GTS Central Europe pokračuje v rozšiřování svých datových center

Novera modré číslo ze zahraničí

Hospodářské výsledky GTS CE za rok 2009

GTS CE sjednocuje v rámci pěti zemí střední Evropy svou ethernetovou síť

Nejlepší velkoobchodní nabídka ve střední a východní Evropě, ocenění pro GTS Central Europe

GTS Central Europe má nové internetové stránky

Virtuální asistentka a outsourcing call centra od GTS Novera

GTS Novera dále míří na firmy a přenechává free-mailové účty Centrum Holdings

Vytáčení národních telefonních čísel v mezinárodním formátu v síti GTS Novera