logo

GTS Novera vybuduje metropolitní síť v Uherském Brodě

Celonárodní telekomunikační operátor GTS Novera podepsal na konci ledna s městem Uherský Brod smlouvu o vybudování metropolitní komunikační sítě. Ta propojí objekty místní správy a instituce zřizované městem, občanům zároveň nabídne možnost přístupu k vysokorychlostnímu internetu. Součástí sítě bude 35 veřejně dostupných počítačů a jeden internetový informační kiosek, které budou umístěné ve veřejných budovách.

Podobné metropolitní sítě již GTS Novera zprovoznila například v Plzni, Bílině nebo nedávno ve Vsetíně. "Výstavbu sítě v Uherském Brodě zahájíme na konci února, její dokončení a předání městu je plánováno na polovinu června," řekl Tomáš Budník, ředitel komerční divize společnosti GTS Novera.

"Metropolitní síť bude zahrnovat kromě propojení městských subjektů i zpřístupnění vysokorychlostního internetu občanům pomocí veřejně přístupných počítačů a jednoho informačního kiosku, ve vybraných místech také nabídne možnost připojení do internetu prostřednictvím bezdrátové technologe WiFi. Věříme, že tato síť bude přínosem jak pro město, tak pro jeho obyvatele," dodal.

"Výstavba metropolitní sítě v našem městě má za cíl zjednodušení komunikace mezi jednotlivými městskými subjekty a zároveň snížení výdajů na telekomunikace. Občanům města také rozšíří možnosti připojení k vysokorychlostnímu internetu. V rámci projektu bude navíc vybudováno internetové centrum v Domě kultury, kam bude nainstalováno osm veřejně přístupných počítačů," řekl Ing. Ladislav Kryštof, starosta města Uherský Brod. "GTS Novera nám síť vybuduje a poté nám bude zajišťovat její připojení k internetu. Provozování sítě si město bude zajišťovat samo prostřednictvím oddělení informatiky," dodal.

Ve výběrovém řízení města, které proběhlo na konci loňského roku, bylo jako dodavatel vybráno sdružení společností GTS NOVERA a.s. a Extra NET s.r.o. Náklady na vybudování sítě jsou 14,162 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj ve výši 66,7 % a státním rozpočtem ČR ve výši 10 % v rámci Společného regionálního operačního programu).

Část metropolitní sítě bude realizována optickými kabely, část bezdrátovými přenosovými systémy. Optická síť bude propojovat celkem jedenáct lokalit, v dalších dvaceti bude instalována bezdrátová síť. Propojení objektů místní správy a institucí zřizovaných městem bude realizováno v licencovaných pásmech 13 - 38 GHz a 3,5 GHz. Pro připojení koncových uživatelů je především z důvodů usnadnění přístupu a finanční dostupnosti použito bezlicenční pásmo 2,4 GHz známé jako WiFi.

Článek ze dne 20. února 2007 - úterý

Další články od GTS Czech s.r.o.

Telekomunikační skupina GTS Central European Holding mění svého majitele

Novera duo expres

GTS Central Europe oceněna jako nejlepší velkoobchodní operátor ve střední a východní Evropě

Novera virtuální ústředna

Akční nabídka Novera duo expres

GTS Novera připojila pražské obchodní centrum Palladium

GTS Novera zvyšuje datové limity u svého ADSL připojení

GTS Novera zvítězila v tendrech ministerstva obrany na poskytování mezinárodní konektivity v rámci NATO

Akční nabídka Novera komplet office prodloužena

GTS Novera dále rozšiřuje pokrytí služby Novera duo expres a prodlužuje akční nabídku

GTS Central Europe spouští unikátní MPLS síť napříč pěti zeměmi regionu

Finanční výsledky GTS Novera za první pololetí 2007

Metropolitní telekomunikační síť ve Valašském Meziříčí

Rozšíření typů hovorů

GTS Novera rozšiřuje pokrytí služby Novera duo expres

Komplexní řešení bezpečnosti firemního internetového připojení

V Uherském Brodě odstartovala metropolitní telekomunikační síť

GTS Novera se stala partnerem Národního centra videa

GTS Novera ADSL připojení bez datových limitů

Nová telekomunikační síť na Bílovecku

Den otevřených dveří v GTS Novera

GTS Novera ruší všechny datové limity u služby Novera duo expres

Akční nabídka Novera komplet office

Akční nabídka Novera DSL 4 Mbs za 395 Kč měsíčně a USB disk jako dárek

Novera duo expres je komplexní telekomunikační řešení pro malé firmy a kanceláře za 645 Kč měs.

GTS Central Europe pro Palace Cinemas

GTS Novera představila strategii v oblasti veřejné správy

Akční nabídka 4 Mbs za 395 Kč měsíčně

GTS Novera zvýší rychlost ADSL

GTS Novera bude provozovat metropolitní síť ve Valašském Meziříčí

GTS Novera vybuduje metropolitní síť v Uherském Brodě

GTS Novera dokončila integraci telekomunikačních sítí

GTS Novera spustila metropolitní síť ve Vsetíně

GTS Central Europe propojí 61 prodejen společnosti JYSK ve střední Evropě

Akční nabídka rychlého internetu od GTS Novera

Akční nabídka rychlého internetu od GTS Novera