logo

První rok provozu metropolitní sítě v Uherském Brodě

Metropolitní komunikační síť v Uherském Brodě, kterou vybudoval celonárodní telekomunikační operátor GTS Novera ve spolupráci se společností Extra NET slaví rok svého fungování. Síť propojuje objekty místní správy a instituce zřizované městem a občanům zároveň nabízí možnost přístupu k internetu na 36 veřejně přístupných místech.

Na těchto místech si během roční existence sítě uživatelé zobrazili více jak 5 milionů internetových stránek s celkovým datovým objemem dosahujícím 600 GB. Podobné metropolitní sítě již GTS Novera zprovoznila například ve Valašském Meziříčí, Vsetíně či v regionu Bílovecko.

36 veřejně přístupných míst k internetu

Síť kromě propojení městských subjektů zahrnuje i 35 veřejně dostupných počítačů, jeden internetový informační kiosek a 14 WiFi zón, které jsou umístěné ve veřejných budovách. Veřejně dostupná místa pro přístup k internetu jsou zpravidla umístěna ve vstupních prostorách základních a mateřských škol a příspěvkových organizacích města. Patří mezi ně například Dům dětí a mládeže, Městská knihovna, Městská nemocnice s poliklinikou, kino Máj a budovy Sociálních služeb. Síť zahrnuje celkem 19 institucí s celkovým počtem 36 uživatelských míst s připojením k internetu. Provozní doba je minimálně čtyři hodiny každý pracovní den a je na jednotlivých místech upravena provozním řádem. Informační kiosek je umístěn v aquaparku CPA Delfín. Centrálním místem pro využívání internetového připojení občany i návštěvníky města je nový prostor Městského informačního centra v Domě kultury. Zde je k dispozici celkem osm počítačů.

Za internetem nejvíce do Městského informačního centra mezi 13. a 15. hodinou

"Během prvního roku fungování se potvrdil náš předpoklad a síť nám tak přináší spolehlivější a rychlejší propojení jednotlivých městských subjektů," řekl Ing. Ladislav Kryštof, starosta města Uherský Brod. "Ze statistik provozu naší metropolitní sítě navíc vyplývá, že nejvíce navštěvovanou internetovou stránkou na veřejně přístupných místech jsou právě stránky města Uherský Brod na ub.cz. Podařilo se nám tak splnit cíl, se kterým jsme síť spouštěli – zajistit větší informovanost občanů o aktuálním dění v Uherském Brodě a usnadnit přístup k informacím institucí veřejné správy," dodal.

Kromě stránek města Uherský Brod návštěvníci veřejně přístupných míst s připojením k internetu (tzv. PIAP) často navštěvovali i Portál veřejné správy, ale i další internetové stránky veřejnoprávních subjektů. V prvním roce fungování sítě obyvatelé a návštěvníci města nejvíce využívali PIAP umístěný v Městském informačním centru. Informace vyhledávali nejvíce mezi 13. a 15. hodinou odpoledne.

"Zkušenosti z fungování sítě potvrzují, jak velkou roli hraje v kontaktu občanů s veřejnou správou kvalitní infrastruktura. Metropolitní telekomunikační sítě v Uherském Brodě i dalších městech přispívají k naplňování vize informační společnosti," řekl Tomáš Budník, ředitel technické divize společnosti GTS Novera. "Jsme rádi, že město i jeho obyvatelé a návštěvníci síť tak hojně využívají, protože to je ta nejlepší vizitka – jak pro GTS Noveru, která síť vybudovala, tak pro město, které ji spravuje."

Projekt spolufinancován Českou republikou a Evropskou unií

Část metropolitní sítě je realizována optickými kabely, část bezdrátovými přenosovými systémy. Optická síť propojila celkem jedenáct lokalit, v dalších dvaceti byla instalována bezdrátová síť. Propojení objektů místní správy a institucí zřizovaných městem je realizováno v licencovaných pásmech 38 GHz a 3,5 GHz. Pro připojení koncových uživatelů je především z důvodů usnadnění přístupu a finanční dostupnosti použito bezlicenční pásmo 2,4 GHz známé jako WiFi. Náklady na vybudování sítě činily 14,162 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj ve výši 66,7 % a státním rozpočtem ČR ve výši 10 % v rámci Společného regionálního operačního programu).

O městě Uherský Brod

Město Uherský Brod je územním samosprávným celkem, který se řídí Ústavou České republiky a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Je právnickou osobou s právní subjektivitou, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Metropolitní komunikační síť Uherský Brod

Ve výběrovém řízení města, které proběhlo na konci roku 2006, bylo jako dodavatel metropolitní komunikační sítě vybráno sdružení společností GTS NOVERA a.s. a Extra NET s.r.o. Náklady na vybudování sítě byly stanoveny na 14,162 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj ve výši 66,7 % a státním rozpočtem ČR ve výši 10 % v rámci Společného regionálního operačního programu).

Celá výstavba sítě v Uherském Brodu trvala necelých pět měsíců. Spuštění metropolitní sítě dne 28. 6. 2007 v Uherském Brodě zjednoduší komunikaci mezi jednotlivými městskými subjekty a zároveň sníží výdaje na telekomunikace. V rámci projektu se navíc připravilo internetové centrum v Domě kultury, kam bylo nainstalováno osm veřejně přístupných počítačů. Část metropolitní sítě je realizována optickými kabely, část bezdrátovými přenosovými systémy. Optická síť propojuje celkem jedenáct lokalit, v dalších dvaceti je instalována bezdrátová síť. Propojení objektů místní správy a institucí zřizovaných městem je realizováno v licencovaných pásmech 13 – 38 GHz a 3,5 GHz. Pro připojení koncových uživatelů je především z důvodů usnadnění přístupu a finanční dostupnosti použito bezlicenční pásmo 2,4 GHz známé jako WiFi.

Článek ze dne 12. června 2008 - čtvrtek

Další články od GTS Czech s.r.o.

GTS Novera připojí k internetu portál předsednictví České republiky v Radě Evropské unie

Novera lambda pro vysokorychlostní přenos dat

Web GTS Novera bodoval v žebříčku WebTop100

Radim Chudárek ne nový ředitel obchodního úseku pro korporátní zákazníky GTS Novera

Výsledky GTS Novera v prvním pololetí

Petr Možíš se stal obchodním ředitelem společnosti GTS Novera

Nabídka internetu od GTS Novera

Novým technickým ředitelem telekomunikační skupiny GTS CE se stal Ignacio Irurita

GTS Novera poskytne v rámci projektu KIVS hlasové a datové služby 29 subjektům státní správy

GTS Novera od září výrazně zrychlí internetové připojení

GTS Novera zajišťuje hlasové služby a internetové připojení pro město Kladno

Štěpánka Hanušová se stala ředitelkou nákupu skupiny GTS CE

GTS Novera získala certifikát ochrany životního prostředí

Milan Rusnák odchází z pozice generálního ředitele GTS Novera, ve funkci jej nahradí Stuart Evers

První rok provozu metropolitní sítě v Uherském Brodě

GTS Novera snížuje ceny svých služeb kombinujících připojení k internetu a volání

Internet od GTS Novera

Rozšiřování služeb i působnosti

GTS Novera mění Ceník veřejně dostupné telefonní služby

Prodej skupiny GTS Central Europe je ukončen, skupina GTS CE patří konsorciu investičních fondů

GTS Novera získala ocenění Firma kraje

GTS Novera získala Zlatý středník za nejlepší firemní web

Telekomunikační síť na Bílovecku je Komunikačním projektem roku

GTS Novera v roce 2007 má nejlepší hospodářské výsledky v historii společnosti

GTS Novera ruší od dubna všechny datové limity

GTS Novera inovovala svůj web

Ředitelem nové divize projektového řízení společnosti GTS Novera se stal Pavel Brabenec

Peter Broster se stal finančním ředitelem společnosti GTS Novera

Novera modré číslo ze zahraničí

Nová služba Novera komplet

GTS Novera připravila komplexní řešení pro Karlovy Vary

Zákazníci GTS Novera mohou chatovat se svým operátorem

Dvojitá akční nabídka Novera duo expres

Akční nabídka Novera DSL prodloužena do konce ledna