logo GTS Czech s.r.o.

Výsledky GTS Novera v prvním pololetí

Celonárodní telekomunikační operátor GTS Novera oznámil hospodářské výsledky za první pololetí 2008. Tržby společnosti za prodej telekomunikačních služeb dosáhly 2,65 miliardy Kč, ukazatel EBITDA (provozní zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací) výše 385 milionů korun.

Dosažené výsledky jsou ve shodě se stanoveným plánem na rok 2008. Ten počítá se stabilní výší úrovní tržeb a provozního zisku a vzrůstajícími investicemi v souvislosti s modernizací infrastruktury, která bude završena v roce 2009.

Investice společnosti do stálých aktiv činily v prvním pololetí roku 2008 celkem 242 milionů Kč, tedy o 2 % více než v prvním pololetí roku 2007. Uskutečněné investice byly zaměřeny především na modernizaci páteřní sítě, zvýšení počtu přístupových bodů a rozvoj místních smyček, dále pak na zahájení prací týkajících se připravovaného rozvoje sítí NGN (next generation network) a s tím souvisejících produktů v roce 2009.

Tržby dosažené v prvním pololetí 2008 jsou v meziročním srovnání o 7 % nižší, v případě provozního zisku (EBITDA) je dosažená hodnota nižší o 16 %. Toto srovnání je ovlivněno především mimořádně úspěšnými výsledky v prvním pololetí roku 2007, které vyplynuly z přímých synergických efektů dosažených v rámci akvizičního a transformačního procesu, který byl završen právě v roce 2007. Výsledky za první pololetí letošního roku jsou v plném souladu se stanoveným plánem společnosti, který počítá se stabilní úrovní tržeb a EBITDA pro celý rok 2008. V rámci prvního pololetí byl firemní plán překročen - dosažené výsledky byly lepší, než bylo tímto plánem stanoveno.

"Transformaci, která přinesla řadu synergických efektů, jsme definitivně završili a nyní je před námi každodenní práce soustředěná na firemní zákazníky a uvádění nových datových a VoIP služeb, protože tradiční český trh pevných linek je vystaven permanentnímu poklesu cen. Bez ohledu na to jsme ale v prvním pololetí dokázali splnit náš plán na rok 2008 a jsem přesvědčen, že ho stejně tak splníme i na konci roku," řekl Stuart Evers, generální ředitel společnosti GTS NOVERA a.s., a dodal : "Do příštího roku směřujeme s plány na uvedení nových produktů na bázi NGN a finalizaci naší nabídky konvergovaných služeb pro korporátní zákazníky. Zaměříme se rovněž na celkovou efektivitu činností společnosti a další sjednocování procesů uvnitř skupiny GTS CE.“"

Kromě plánovaných investic do vylepšování a rozšiřování sítě s cílem uvést nové služby na bázi NGN a VoIP technologií se GTS Novera dále zaměří na rozvoj ICT řešení. Přiblížila se rovněž k závěru jednání se svými mobilními konkurenty, což by jí v roce 2009 mělo umožnit nabídnout svým zákazníkům z řad velkých, středních i malých firem konvergované služby. Prostřednictvím organizačních změn posílila GTS Novera svou obchodní složku - do organizační struktury byla znovu zavedena pozice obchodního ředitele, kterou v září obsadil Petr Možíš, dlouholetý ředitel obchodního úseku pro korporátní segment. Jako největší člen skupiny GTS CE, která je významný operátorem pevných linek v regionu střední a východní Evropy, se GTS Novera významně podílí na důležitém procesu sjednocování činností uvnitř skupiny, který povede k těsnější spolupráci mezi jejími členy, zvýšení výkonnosti a posílení obchodní pozice tohoto mezinárodního operátora.

Článek GTS Czech s.r.o. ze dne čtvrtek 2. října 2008

Další články od GTS Czech s.r.o.

Virtuální mobilní služby sítě GTS Czech využívá již 50000 zákazníků

GTS mobilní služby

GTS poskytne další datové centrum pro UniCredit Bank

Operátor GTS Czech i letos pomáhal potřebným

GTS se připojuje k virtuální ethernetové platformě ancotel

GTS Czech partnerem VMware pro cloud

GTS Czech je certifikovaným partnerem Microsoftu

Služba GTS Media Line zajistila TV přenos soutěže Česko Slovensko má talent

Nové datové centrum GTS v Bratislavě

Nová funkce GTS Ethernet VPN

GTS Virtual Hosting s oceněním IT Produkt 2011

IP VPN služby pro Tesco Stores zajistí GTS

GTS Virtual Hosting: nové řešení pro virtuální servery

MS 2011 v hokeji: GTS Central Europe zajišťovala přenosy HD vysílání

GTS Media Line: nové řešení distribuce médií

Pavel Brabenec: nový ředitel divize marketingu GTS Czech

Danny Bottoms: nový generální ředitel skupiny GTS CE

CE Colo: největší hráč na trhu datových center v regionu CEE

Nové služby GTS Premium SMS a SMS Gate: SMS centrum a hromadné rozesílání SMS

Webový monitoring výkonu ethernetových služeb GTS Ethernet Line

GTS rozšiřuje regionální optickou síť do oblasti Balkánu

GTS Ethernet VPN: první nativní Layer 2 VPN síť ve střední a východní Evropě

David Šita: nový generální ředitel GTS Czech

Capacity Awards: ocenění za nejlepší velkoobchodní nabídku pro GTS CE

Petr Draxler: nový ředitel lidských zdrojů skupiny GTS Central Europe

Cloud Computing Conference 2010: GTS Czech partnerem konference

Skupina GTS dokončila akvizici Interware

GTS Novera se změní na GTS Czech

GTS Central Europe posiluje akvizicí Dial Telecom své aktivity na Slovensku

Miloš Mastník, nový ředitel marketingu GTS Central Europe

Status HP Preferred Partner pro GTS Novera

Michael Rees, nový ředitel strategie a rozvoje GTS Central Europe

GTS Novera otevřela v Praze další housingové centrum

GTS Novera investuje do L2 a WDM sítí

Tři nové unikátní ethernet služby GTS Central Europe

GTS Central Europe kupuje Interware, maďarského provozovatele datových center

Skupina GTS Central Europe koupila rumunského operátora Datek

Alcatel-Lucent technologie pro ethernetové služby GTS

Lucie Řeřichová, nová PR manažerka GTS Novera

Tiskové centrum podpisu odzbrojovací smlouvy připojuje GTS Novera

GTS Nonera se zapojila do dárcovství krve

GTS Central Europe pokračuje v rozšiřování svých datových center

Novera modré číslo ze zahraničí

Hospodářské výsledky GTS CE za rok 2009

GTS CE sjednocuje v rámci pěti zemí střední Evropy svou ethernetovou síť

Nejlepší velkoobchodní nabídka ve střední a východní Evropě, ocenění pro GTS Central Europe

GTS Central Europe má nové internetové stránky

Virtuální asistentka a outsourcing call centra od GTS Novera

GTS Novera dále míří na firmy a přenechává free-mailové účty Centrum Holdings

Vytáčení národních telefonních čísel v mezinárodním formátu v síti GTS Novera