logo

Výsledky GTS Novera v prvním pololetí

Celonárodní telekomunikační operátor GTS Novera oznámil hospodářské výsledky za první pololetí 2008. Tržby společnosti za prodej telekomunikačních služeb dosáhly 2,65 miliardy Kč, ukazatel EBITDA (provozní zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací) výše 385 milionů korun.

Dosažené výsledky jsou ve shodě se stanoveným plánem na rok 2008. Ten počítá se stabilní výší úrovní tržeb a provozního zisku a vzrůstajícími investicemi v souvislosti s modernizací infrastruktury, která bude završena v roce 2009.

Investice společnosti do stálých aktiv činily v prvním pololetí roku 2008 celkem 242 milionů Kč, tedy o 2 % více než v prvním pololetí roku 2007. Uskutečněné investice byly zaměřeny především na modernizaci páteřní sítě, zvýšení počtu přístupových bodů a rozvoj místních smyček, dále pak na zahájení prací týkajících se připravovaného rozvoje sítí NGN (next generation network) a s tím souvisejících produktů v roce 2009.

Tržby dosažené v prvním pololetí 2008 jsou v meziročním srovnání o 7 % nižší, v případě provozního zisku (EBITDA) je dosažená hodnota nižší o 16 %. Toto srovnání je ovlivněno především mimořádně úspěšnými výsledky v prvním pololetí roku 2007, které vyplynuly z přímých synergických efektů dosažených v rámci akvizičního a transformačního procesu, který byl završen právě v roce 2007. Výsledky za první pololetí letošního roku jsou v plném souladu se stanoveným plánem společnosti, který počítá se stabilní úrovní tržeb a EBITDA pro celý rok 2008. V rámci prvního pololetí byl firemní plán překročen - dosažené výsledky byly lepší, než bylo tímto plánem stanoveno.

"Transformaci, která přinesla řadu synergických efektů, jsme definitivně završili a nyní je před námi každodenní práce soustředěná na firemní zákazníky a uvádění nových datových a VoIP služeb, protože tradiční český trh pevných linek je vystaven permanentnímu poklesu cen. Bez ohledu na to jsme ale v prvním pololetí dokázali splnit náš plán na rok 2008 a jsem přesvědčen, že ho stejně tak splníme i na konci roku," řekl Stuart Evers, generální ředitel společnosti GTS NOVERA a.s., a dodal : "Do příštího roku směřujeme s plány na uvedení nových produktů na bázi NGN a finalizaci naší nabídky konvergovaných služeb pro korporátní zákazníky. Zaměříme se rovněž na celkovou efektivitu činností společnosti a další sjednocování procesů uvnitř skupiny GTS CE.“"

Kromě plánovaných investic do vylepšování a rozšiřování sítě s cílem uvést nové služby na bázi NGN a VoIP technologií se GTS Novera dále zaměří na rozvoj ICT řešení. Přiblížila se rovněž k závěru jednání se svými mobilními konkurenty, což by jí v roce 2009 mělo umožnit nabídnout svým zákazníkům z řad velkých, středních i malých firem konvergované služby. Prostřednictvím organizačních změn posílila GTS Novera svou obchodní složku - do organizační struktury byla znovu zavedena pozice obchodního ředitele, kterou v září obsadil Petr Možíš, dlouholetý ředitel obchodního úseku pro korporátní segment. Jako největší člen skupiny GTS CE, která je významný operátorem pevných linek v regionu střední a východní Evropy, se GTS Novera významně podílí na důležitém procesu sjednocování činností uvnitř skupiny, který povede k těsnější spolupráci mezi jejími členy, zvýšení výkonnosti a posílení obchodní pozice tohoto mezinárodního operátora.

Článek ze dne 2. října 2008 - čtvrtek

Další články od GTS Czech s.r.o.

GTS Novera připojí k internetu portál předsednictví České republiky v Radě Evropské unie

Novera lambda pro vysokorychlostní přenos dat

Web GTS Novera bodoval v žebříčku WebTop100

Radim Chudárek ne nový ředitel obchodního úseku pro korporátní zákazníky GTS Novera

Výsledky GTS Novera v prvním pololetí

Petr Možíš se stal obchodním ředitelem společnosti GTS Novera

Nabídka internetu od GTS Novera

Novým technickým ředitelem telekomunikační skupiny GTS CE se stal Ignacio Irurita

GTS Novera poskytne v rámci projektu KIVS hlasové a datové služby 29 subjektům státní správy

GTS Novera od září výrazně zrychlí internetové připojení

GTS Novera zajišťuje hlasové služby a internetové připojení pro město Kladno

Štěpánka Hanušová se stala ředitelkou nákupu skupiny GTS CE

GTS Novera získala certifikát ochrany životního prostředí

Milan Rusnák odchází z pozice generálního ředitele GTS Novera, ve funkci jej nahradí Stuart Evers

První rok provozu metropolitní sítě v Uherském Brodě

GTS Novera snížuje ceny svých služeb kombinujících připojení k internetu a volání

Internet od GTS Novera

Rozšiřování služeb i působnosti

GTS Novera mění Ceník veřejně dostupné telefonní služby

Prodej skupiny GTS Central Europe je ukončen, skupina GTS CE patří konsorciu investičních fondů

GTS Novera získala ocenění Firma kraje

GTS Novera získala Zlatý středník za nejlepší firemní web

Telekomunikační síť na Bílovecku je Komunikačním projektem roku

GTS Novera v roce 2007 má nejlepší hospodářské výsledky v historii společnosti

GTS Novera ruší od dubna všechny datové limity

GTS Novera inovovala svůj web

Ředitelem nové divize projektového řízení společnosti GTS Novera se stal Pavel Brabenec

Peter Broster se stal finančním ředitelem společnosti GTS Novera

Novera modré číslo ze zahraničí

Nová služba Novera komplet

GTS Novera připravila komplexní řešení pro Karlovy Vary

Zákazníci GTS Novera mohou chatovat se svým operátorem

Dvojitá akční nabídka Novera duo expres

Akční nabídka Novera DSL prodloužena do konce ledna