logo dTest, o.p.s.

O2 opět porušuje zákon nevyžádanou aktivací neomezeného volání

Operátor O2 zavedl pilotní testování služby Předpladenka pro uživatele předplacených karet. Nevyžádaná aktivace je ale nezákonná a za podobné praktiky dostal operátor v minulosti 4,5 milionovou pokutu od ČTÚ.

Na naši poradnu se obracejí klienti, kterým přišla SMS oznamující, že jim operátor na předplacené kartě aktivoval novou službu, díky níž mohou neomezeně volat za 20 Kč za den. Pokud službu nechtějí, mohou ji deaktivovat. Kdo zaváhal, tomu operátor začal strhávat po dvacetikoruně denně z kreditu.

Takový způsob prodeje nové služby je jednak v rozporu s ustanovením § 1817 občanského zákoníku, které podnikatelům zakazuje po spotřebitelích požadovat další platbu, s níž nedali výslovný souhlas, a rovněž se zřejmě jedná o agresivní obchodní praktiku ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele.

Není to poprvé, co operátoři požadují poplatek za neodsouhlasené služby. Podobně operátoři O2 a Vodafone prodávali dodatečné balíčky dat. Oba za to dostali milionové pokuty a zákazníci byli úspěšní při vymáhání neoprávněně účtovaných poplatků.

Nejjednodušší způsob, jak se nevyžádané služby zbavit, je postupovat podle pokynů a odeslat SMS, která službu zastaví. Operátor ale nemůže cvičit pozornost svých zákazníků a spoléhat, že si leckdo vzpomene pozdě, až se mu peníze strhnou. I u předplacených karet má každý zákazník možnost službu reklamovat a to do dvou měsíců od jejího poskytnutí.

Operátor by mu měl stržený kredit vrátit. Pokud jste se nedobrovolně stali uživatelem služby Předpladenka, podejte zároveň podnět Českému telekomunikačnímu úřadu. Čím víc lidí si bude stěžovat, tím větší je šance, že operátor dostane opravdu velkou pokutu. Pomůže vám v tom elektronický formulář, který si níže může stáhnout a vyplněný poslat ČTÚ. Podnět lze zaslat také elektronicky na podatelna@ctu.cz.

Chování operátorů vůči spotřebitelům se zhoršuje a má to zřejmě své ekonomické důvody. Pokuty, které jim může Český telekomunikační úřad udělit, jsou sice v řádu milionů korun, to jsou ale pro společnost s miliardovými zisky drobné.

Poslanci by měli zvýšit tresty v zákoně o elektronických komunikacích tak, aby operátory podobné chování skutečně bolelo. Zisky jim takové pokuty pokryjí za pár hodin. Dobrá reputace a prozákaznický přístup zřejmě stále není to, co by českého operátora zajímalo.

Podnět Českému telekomunikačnímu úřadu - VZOR

moje jméno a příjmení
datum mého narození
moje adresa
můj telefon a e-mail

Český telekomunikační úřad
Poštovní přihrádka 025
225 02 Praha 025

Místo, datum

Podnět k zahájení správního řízení

Vážené dámy a vážení pánové,

jsem klientem společnosti O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, IČ 60193336 (dále jen "operátor") a využívám služeb předplacené karty.

Dne ..... mi operátor oznámil, že mi aktivoval službu "Předpladenka". O službu jsem ovšem sám nežádal a zprávy jsem si nejdříve ani nevšiml. Hned na to mi ode dne ..... operátor začal za tuto službu účtovat poplatek ve výši ...... za každý den. Službu jsem zrušil a stržený poplatek reklamoval.

Domnívám se ale, že tímto jednáním operátor porušil ustanovení § 1817 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tím, že si strhl platbu za službu, ke které jsem nedal výslovný souhlas.

Zároveň jsem názoru, že operátor porušil zákaz užívání agresivních obchodních praktik ve smyslu ustanovení § 5b zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to jednáním popsaným pod písmenem f) Přílohy č. 2 téhož zákona, neboť požaduje platbu za služby, které dodal, ač jsem si je jako spotřebitel neobjednal.

Naplňuje tak skutkovou podstatu správního deliktu dle ustanovení § 24 odst. 1 písm. a) téhož zákona.

Žádám Vás, abyste na základě těchto zjištění iniciovali zahájení příslušných správních řízení vůči operátorovi.

Ve věci Vám rád poskytnu další součinnost a informace, bude-li to potřeba.

Prosím o sdělení, jak bylo s mým podnětem naloženo.

S pozdravem

vlastnoruční podpis

Další články k tématům - operátor - platba - pokuta - poplatky - reklamace - SMS - telefon - zákon

Článek dTest, o.p.s. ze dne úterý 30. srpna 2016

Další články od dTest, o.p.s.

Nekalé obchodní praktiky společnosti Meta

Ne děravé regulaci umělé inteligence

Umělá inteligence přináší otázky i v oblasti ochrany osobních údajů

Umělá inteligence a její dopady na ekonomické chování spotřebitelů

Řešení stížnosti na WhatsApp orgány EU je pro spotřebitele zklamáním

Jak reklamovat digitální obsah

Uzavírání smluv výhradně po telefonu již není možné

Akt o datech z hlediska práv spotřebitelů a GDPR

Nástrahy mobilních plateb

Nová pravidla upravují regulace pro sdílení videoobsahu

Pozor na podvody na Facebook Marketplace

Umělá inteligence z pohledu spotřebitele

Kdy a jak se vyplatí jít do předplacené telefonní karty

Jak spotřebitelé a obchodníci žijí s cookies

Datové schránky s fikcí doručení i v komunikaci soukromé povahy

Negativní dopady současného modelu cílené reklamy založené na sledování

Test 25 antivirů pro Windows a 11 pro macOS

Vaše osobní údaje na internetu v kontextu s GDPR

Jak reklamovat nekvalitní internetové připojení

Jak na bezpečné platby za online nákupy na e-shopu

Při změně operátora se snažte dodržet pár dobrých pravidel

Dva roky s GDPR

Test antivirů pro Windows a macOS

Dozorový úřad DPC vyšetřuje stížnost na Google kvůli sledování polohy

Fotografie z mobilů svou kvalitou často předčí snímky z levných kompaktů

Jak vybrat správný e-shop a nespálit se

Stále drahá data i volání českých mobilních operátorů

Online hra poradí, jak chránit osobní data na internetu

Nekalé praktiky pro sledování polohy uživatelů jsou v rozporu s GDPR

Bezpečné platby na internetu

Jak se studenti vyznají džungli smluv českých mobilních operátorů

Pokuste se změnit trh s mobilními tarify

Nové tarify T-Mobile a Vodafone uživatele nenadchnou

Mobilní data nejsou v Česku drahá, v Polsku jsou ale extrémně levná

Výzva operátorům ke změně cenové politiky

Budeme mít férové operátory i ceny za mobilní služby?

Jak to bude fungovat po zrušení roamingových poplatků v EU

Mobilní služby v Česku jsou nejdražší v EU

T-Mobile vyhrožuje exekucí a posílá vymahače pro neoprávněně sjednané pokuty

Kauza O2 ve věci jednostranné změny smlouvy se vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 4

Firmy stále používají v komunikaci se zákazníky drahé telefonní linky

O2 se snaží zbavit zákazníka, který reklamuje zdražení jeho služeb

O2 opět porušuje zákon nevyžádanou aktivací neomezeného volání

Nezákonné poplatky za dokupování mobilních dat bude muset Vodafone vracet

Protiprávní jednání O2 poškozuje práva spotřebitelů

Jak se testují chytré telefony

Jak je to s cenami za volání na barevné telefonní infolinky

UHD TV zatím bez možností plného využití