logo

Aquasoft dokončil další dodávku informatické podpory správy daní

Firma Aquasoft, zabývající se vývojem a dodávkami informačních systémů pro státní správu i soukromý sektor, vyvinula informační systém pro evidenci a výběr Ekologických daní a kontroly přimíchávání biopaliv.

Nový informační systém, který Aquasoft vyvinul pro Celní správu, byl uveden do provozu 1. ledna 2008. Tímto dnem nabyla Celní správa novou kompetenci výběru daně z elektřiny, zemního plynu a pevných paliv - tzv. ekologických daní. Podle zákona o ochraně ovzduší a dalších souvisejících právních norem je Česká republika povinna evidovat a kontrolovat přimíchávání množství biopaliv do motorových benzínů a motorové nafty. Tato povinnost České republice vznikla v souladu s podmínkami členství v EU a vybrané prostředky budou sloužit jako příjmy státního rozpočtu.

V důsledku pověření Celní správy odpovědností za kontrolu a výběr ekologických daní bylo zapotřebí vyvinout systém, který bude schopen celou agendu komplexně podporovat. "Informační systém byl spuštěn k datu účinnosti nové kompetence Celní správy tak, aby mohla jeho plné podpory ihned využívat", uvádí ředitel Aquasoftu Petr Franc a dál dodává : "Systém výrazně usnadňuje evidenci, výběr a vymáhání daní a umožňuje kontrolu celého tohoto procesu."

Nový systém byl zakomponován do stávajícího systému Modulu evidence spotřebních daní a dělené správy, který v minulosti dodal rovněž Aquasoft. Systém umožňuje správu řady dílčích agend jako jsou například vratky, přiznání či hlášení pro daň z elektřiny, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, nebo daň z pevných paliv. Zahrnuje také vracení daně z elektřiny, plynů nebo z pevných paliv osobám, požívajícím výsad a imunit.

Při dodávce tohoto informačního systému Aquasoft čerpal z dlouhodobých zkušeností vývoje systémů pro Celní správu, především z vývoje systémů pro správu spotřebních daní a celních deklaračních systémů. Podle Petra France touto dodávkou Aquasoft potvrzuje významnou roli dodavatele specifických řešení pro domácí státní a veřejnou sféru.

Článek ze dne 4. března 2008 - úterý

Další články od Aquasoft s.r.o.