logo Aquasoft s.r.o.

Aquasoft podporuje čerpání zemědělských dotací

Společnost Aquasoft vyvinula a dodala systém, který podporuje čerpání zemědělských dotací. Jedná se o tzv. národní doplňkové platby, jejichž generování je součástí funkcionality Integrovaného zemědělského registru, který provozuje Ministerstvo zemědělství.

Systém umožňuje v rámci Integrovaného zemědělského registru (IZR) generovat podklady k žádostem o národní doplňkové platby. IZR je novým informačním systémem Ministerstva zemědělství, který se v letošním roce postupně zavádí do provozu. "Slouží především pro podporu vedení ústřední evidence zvířat," říká Petr Franc, generální ředitel Aquasoftu. Jak dál uvádí, "systém eviduje všechna hospodářsky chovaná zvířata i chovatele včetně veterinární ochrany zvířat a zprostředkovaně tak napomáhá i ochraně potravinového řetězce."

Od srpna 2008 systém slouží také pro národní doplňkové platby, tedy pro generování podkladů, potřebných k vyhodnocení a přiznání zemědělských dotací. Národní doplňkové platby jsou důležitým doplňkem k dotacím tzv. jednotné platby na plochu. Ty poskytuje Ministerstvo zemědělství fyzickým nebo právnickým osobám, obhospodařujícím zemědělskou půdu v ČR. Jen letos Ministerstvo rozděluje přes sedm miliard korun.

"Tyto finanční prostředky, uvolňované ze státního rozpočtu, jsou pochopitelně omezené. Proto je zapotřebí velice přesně definovat pravidla pro to, jak je poskytovat. Tato pravidla se současně musí opírat o stoprocentně kvalitní výstupy z informačního systému resortu zemědělství, které slouží jako podklady pro vyhodnocování žádostí a přiznání dotací," upřesňuje Petr Franc.

Podle jeho slov systém během pouhých šesti týdnů vygeneroval podklady pro 25 tisíc zemědělsky podnikajících subjektů. Tyto podklady vznikly z bezmála dvou miliónů zaevidovaných hospodářských zvířat a k nim téměř 40 miliónů elementárních hlášení o narození, koupi, prodeji, poražení těchto zvířat a dalších doprovodných informací.

Aquasoft v oblasti informatické podpory veřejných a státních institucí patří k absolutní špičce na domácím trhu. Mezi jeho nejvýznamnější projekty patří Celně-deklarační informační systém, Informační systém pro správu spotřebních daní, Informační systém Státní veterinární správy nebo Informační systém e-Vývoz.

Další články k tématům - Aquasoft - Petr Franc - státní správa - evidence - zemědělství - dotace - registr - IZR - e-Vývoz

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne středa 5. listopadu 2008

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009