logo

Aquasoft se podílí na zajištění bezpečnosti evropských obchodních transakcí

Společnost Aquasoft v uplynulých dnech uvedla do provozu informační systém pro správu žádostí o akreditaci "Authorized Economic Operator" (AEO), tedy Oprávněného hospodářského subjektu. Systém výrazně přispěje k zajištění bezpečnosti a transparentnosti obchodních transakcí, uskutečňovaných na území Evropské unie.

Nový informační systém, který Aquasoft vyvinul pro Celní správu, byl uveden do provozu v měsíci září. "Systém je určen pro podporu zajištění bezpečnosti dodavatelských řetězců a jejich obchodních partnerů", říká Petr Franc, generální ředitel Aquasoftu. Právě otázky zabezpečení jsou podle něj v souvislosti s rostoucím nebezpečím globálního terorismu stále aktuálnější. Státní orgány i mezinárodní instituce proto věnují zvýšenou pozornost transparentnosti a průhlednosti obchodních transakcí. Evropská unie na tuto problematiku reagovala certifikací AEO, tedy tzv. Oprávněného hospodářského subjektu, který prověřuje bezpečnost a věrohodnost obchodních partnerů.

O statut AEO může zažádat každý hospodářský subjekt z Evropské unie, který se podílí na dovozu nebo vývozu zboží v globálním dodavatelském řetězci. Týká se tedy výrobců, vývozců, speditérů, celní deklarantů, dopravců a dovozců. "Certifikaci mohou získat společnosti, které jsou schopny prokázat, že jejich obchodní transakce jsou transparentní a bezpečné", říká Petr Franc. Jak dál doplňuje, "firmy se tímto statutem prokazují jako spolehlivý a ověřený partner nejen pro lokální, ale i globální obchodní transakce."

Obchodní zásilky společností, které nesou toto označení, jsou na hranicích EU přednostně proclívány a odbavovány. Tyto firmy zároveň mohou podávat zjednodušené souhrnné celní prohlášení a do budoucna budou těžit z dalších výhod, kterou je například osvobození dováženého zboží od celních garancí.

Nový systém byl navržen tak, aby splňoval náročné požadavky EU a současně odpovídal specifickým požadavkům české Celní správy. Celní správě se tak výrazně zjednodušila agenda se zakládáním a správou žádostí o osvědčeních na národní úrovni. Systém zásadním způsobem také zpřehledňuje evidenci AEO osvědčení a umožňuje jejich centralizované zpracování. "Do budoucna ho ještě rozšíříme o správu vydaných AEO oprávnění a o zajištění komunikace mezi jednotlivými členskými státy ve věci vydávání oprávnění", uzavírá Petr Franc. Nasazení rozšířeného systému je Evropskou unií naplánováno k 1. červenci příštího roku a jeho realizaci má na starosti opět společnost Aquasoft.

Další články k tématům - Authorized Economic Operator - AEO - Petr Franc - transakce

Článek ze dne 15. října 2008 - středa

Další články od Aquasoft s.r.o.