logo

Aquasoft se podílí na zajištění bezpečnosti evropských obchodních transakcí

Společnost Aquasoft v uplynulých dnech uvedla do provozu informační systém pro správu žádostí o akreditaci "Authorized Economic Operator" (AEO), tedy Oprávněného hospodářského subjektu. Systém výrazně přispěje k zajištění bezpečnosti a transparentnosti obchodních transakcí, uskutečňovaných na území Evropské unie.

Nový informační systém, který Aquasoft vyvinul pro Celní správu, byl uveden do provozu v měsíci září. "Systém je určen pro podporu zajištění bezpečnosti dodavatelských řetězců a jejich obchodních partnerů", říká Petr Franc, generální ředitel Aquasoftu. Právě otázky zabezpečení jsou podle něj v souvislosti s rostoucím nebezpečím globálního terorismu stále aktuálnější. Státní orgány i mezinárodní instituce proto věnují zvýšenou pozornost transparentnosti a průhlednosti obchodních transakcí. Evropská unie na tuto problematiku reagovala certifikací AEO, tedy tzv. Oprávněného hospodářského subjektu, který prověřuje bezpečnost a věrohodnost obchodních partnerů.

O statut AEO může zažádat každý hospodářský subjekt z Evropské unie, který se podílí na dovozu nebo vývozu zboží v globálním dodavatelském řetězci. Týká se tedy výrobců, vývozců, speditérů, celní deklarantů, dopravců a dovozců. "Certifikaci mohou získat společnosti, které jsou schopny prokázat, že jejich obchodní transakce jsou transparentní a bezpečné", říká Petr Franc. Jak dál doplňuje, "firmy se tímto statutem prokazují jako spolehlivý a ověřený partner nejen pro lokální, ale i globální obchodní transakce."

Obchodní zásilky společností, které nesou toto označení, jsou na hranicích EU přednostně proclívány a odbavovány. Tyto firmy zároveň mohou podávat zjednodušené souhrnné celní prohlášení a do budoucna budou těžit z dalších výhod, kterou je například osvobození dováženého zboží od celních garancí.

Nový systém byl navržen tak, aby splňoval náročné požadavky EU a současně odpovídal specifickým požadavkům české Celní správy. Celní správě se tak výrazně zjednodušila agenda se zakládáním a správou žádostí o osvědčeních na národní úrovni. Systém zásadním způsobem také zpřehledňuje evidenci AEO osvědčení a umožňuje jejich centralizované zpracování. "Do budoucna ho ještě rozšíříme o správu vydaných AEO oprávnění a o zajištění komunikace mezi jednotlivými členskými státy ve věci vydávání oprávnění", uzavírá Petr Franc. Nasazení rozšířeného systému je Evropskou unií naplánováno k 1. červenci příštího roku a jeho realizaci má na starosti opět společnost Aquasoft.

Další články k tématům - Authorized Economic Operator - AEO - Petr Franc - transakce

Článek ze dne 15. října 2008 - středa

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009