logo

Aquasoft vyvíjí informační systém pro Českou advokátní komoru

Společnosti Damovo Česká republika a Aquasoft v těchto dnech zahájily práce na dodávce pro Českou advokátní komoru. Obě společnosti – Damovo jako významný systémový integrátor a Aquasoft jako odborník na vývoj specializovaných softwarů – dodají největší profesní právnické organizaci v ČR nový informační systém.

Informační systém bude kromě hospodářských a organizačních podporovat všechny procesy, které spadají do výkonu České advokátní komory. Jedná se o specifické činnosti, kterými se Komora jako profesní organizace zabývá: správu matrik advokátů a koncipientů, monitoring a připomínkování legislativních procesů, přípravu, sledování a dohled nad pravidly profesní etiky, kárnou či kontrolní činnost nebo vzdělávání svých členů.

Problematika dodávky nového informačního systému pro Komoru byla velmi složitá, proto jí obě strany věnovaly mimořádnou pozornost. "S ohledem na komplexnost požadavků, které má řešení splňovat, bylo třeba vše precizně analyzovat a důkladně připravit," říká Petr Franc, generální ředitel Aquasoftu. Výsledkem jednání je podle něj kontrakt, který má podobu téměř dvousetstránkového dokumentu. Petr Franc k tomu s úsměvem dodává : "Svým rozsahem spíš připomíná smlouvu se všemi advokáty v zemi."

Podle jeho slov je tato zakázka pro Aquasoft zajímavá hned ze dvou důvodů - firma se podílí na vývoji unikátního řešení a současně na ní spolupracuje s jedním z vedoucích integrátorů. "Společnost Damovo, která detailně zná problematiku svých zákazníků, spoluprací s Aquasoftem získává možnost rozšířit svůj tradiční záběr o oblast tvorby aplikací," upřesňuje Petr Franc.

Aquasoft má s vývojem informačních systémů více než desetileté zkušenosti. "Spolupráce s významnými systémovými integrátory typu Damovo je plně v souladu s novou obchodní strategií společnosti. Věříme, že v budoucnu budeme realizovat další společné zakázky v podobném duchu," uzavírá Petr Franc.

Článek ze dne 12. října 2007 - pátek

Další články od Aquasoft s.r.o.