logo

Aquasoft vyvíjí informační systém pro Českou advokátní komoru

Společnosti Damovo Česká republika a Aquasoft v těchto dnech zahájily práce na dodávce pro Českou advokátní komoru. Obě společnosti – Damovo jako významný systémový integrátor a Aquasoft jako odborník na vývoj specializovaných softwarů – dodají největší profesní právnické organizaci v ČR nový informační systém.

Informační systém bude kromě hospodářských a organizačních podporovat všechny procesy, které spadají do výkonu České advokátní komory. Jedná se o specifické činnosti, kterými se Komora jako profesní organizace zabývá: správu matrik advokátů a koncipientů, monitoring a připomínkování legislativních procesů, přípravu, sledování a dohled nad pravidly profesní etiky, kárnou či kontrolní činnost nebo vzdělávání svých členů.

Problematika dodávky nového informačního systému pro Komoru byla velmi složitá, proto jí obě strany věnovaly mimořádnou pozornost. "S ohledem na komplexnost požadavků, které má řešení splňovat, bylo třeba vše precizně analyzovat a důkladně připravit," říká Petr Franc, generální ředitel Aquasoftu. Výsledkem jednání je podle něj kontrakt, který má podobu téměř dvousetstránkového dokumentu. Petr Franc k tomu s úsměvem dodává : "Svým rozsahem spíš připomíná smlouvu se všemi advokáty v zemi."

Podle jeho slov je tato zakázka pro Aquasoft zajímavá hned ze dvou důvodů - firma se podílí na vývoji unikátního řešení a současně na ní spolupracuje s jedním z vedoucích integrátorů. "Společnost Damovo, která detailně zná problematiku svých zákazníků, spoluprací s Aquasoftem získává možnost rozšířit svůj tradiční záběr o oblast tvorby aplikací," upřesňuje Petr Franc.

Aquasoft má s vývojem informačních systémů více než desetileté zkušenosti. "Spolupráce s významnými systémovými integrátory typu Damovo je plně v souladu s novou obchodní strategií společnosti. Věříme, že v budoucnu budeme realizovat další společné zakázky v podobném duchu," uzavírá Petr Franc.

Článek ze dne 12. října 2007 - pátek

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009