logo

Aquasoft zahajuje práce na projektu Superbáze pro Zdravotní ústavy v ČR

Společnost Aquasoft, zabývající se vývojem a dodávkami informačních systémů pro státní správu i soukromý sektor, odstartovala realizaci nejrozsáhlejšího projektu v rezortu zdravotnictví, který využívá technologie Microsoft Dynamics AX.

V České republice funguje celkem čtrnáct zdravotních ústavů, které se zabývají službami v oblasti mikrobiologických, parazitologických a imunologických vyšetření. Mezi jejich další kompetence patří také analýzy vod, potravin, půdy a odpadů, měření obtěžujícího hluku nebo kvality ovzduší.

"Cílem projektu „Superbáze“ je integrace a sjednocení velmi různorodého IT prostředí zdravotních ústavů a vybudování datové a manažerské nadstavby nad takto integrovanými systémy," uvádí Petr Franc, generální ředitel Aquasoftu. Podle jeho slov bude cílem první etapy projektu v návaznosti na probíhající transformaci zdravotních ústavů implementovat jednotný ERP systém tak, aby nahradil všechny dílčí systémy, které doposud ústavy používají. Jak dál uvádí, jedná se o náhradu čtrnácti různých implementací od šesti různých dodavatelů.

Následně pak projekt bude pokračovat integrací ERP systému s dalšími systémy, zejména pak s těmi laboratorními a specializovanými, které se využívají při vedení ambulancí a agend pracovního lékařství. Pro podporu jednotného řízení budou posléze takto integrované systémy zastřešeny realizací datového skladu. Ten bude doplněn o analytickou a manažerskou nadstavbu určenou k podpoře a optimalizaci řízení složitého subjektu v náročném konkurenčním prostředí.

Petr Franc si spolupráce s rezortem zdravotnictví velmi cení a současně ji považuje za velice perspektivní. „Máme zájem o to, abychom dlouhodobě rozvíjeli naše znalosti informatické podpory, vedoucí ke zkvalitnění prevence, diagnostiky, léčby, sledování a řízení zdraví a životního stylu,“ upřesňuje. Jak dál dodává, hodlá Aquasoft v této oblasti dosáhnout podobného postavení, jak je tomu v rezortu zemědělství u informatické podpory bezpečnosti potravin. V této problematice Aquasoft dlouhodobě patří mezi absolutní špičku na domácím trhu.

V projektu „Superbáze“ bude moci Aquasoft plně využít své schopnosti kombinovat v rámci jednoho řešení více technologií, v tomto případě Dynamics AX s BizTalk Serverem a SQL Serverem jakožto jádrem Superbáze. Náročný projekt musí být zvládnut v krátkém čase, předání první etapy do užívání je naplánováno na začátek roku 2009.

Článek ze dne 16. září 2008 - úterý

Další články od Aquasoft s.r.o.