logo Aquasoft s.r.o.

Aquasoft zahajuje práce na projektu Superbáze pro Zdravotní ústavy v ČR

Společnost Aquasoft, zabývající se vývojem a dodávkami informačních systémů pro státní správu i soukromý sektor, odstartovala realizaci nejrozsáhlejšího projektu v rezortu zdravotnictví, který využívá technologie Microsoft Dynamics AX.

V České republice funguje celkem čtrnáct zdravotních ústavů, které se zabývají službami v oblasti mikrobiologických, parazitologických a imunologických vyšetření. Mezi jejich další kompetence patří také analýzy vod, potravin, půdy a odpadů, měření obtěžujícího hluku nebo kvality ovzduší.

"Cílem projektu „Superbáze“ je integrace a sjednocení velmi různorodého IT prostředí zdravotních ústavů a vybudování datové a manažerské nadstavby nad takto integrovanými systémy," uvádí Petr Franc, generální ředitel Aquasoftu. Podle jeho slov bude cílem první etapy projektu v návaznosti na probíhající transformaci zdravotních ústavů implementovat jednotný ERP systém tak, aby nahradil všechny dílčí systémy, které doposud ústavy používají. Jak dál uvádí, jedná se o náhradu čtrnácti různých implementací od šesti různých dodavatelů.

Následně pak projekt bude pokračovat integrací ERP systému s dalšími systémy, zejména pak s těmi laboratorními a specializovanými, které se využívají při vedení ambulancí a agend pracovního lékařství. Pro podporu jednotného řízení budou posléze takto integrované systémy zastřešeny realizací datového skladu. Ten bude doplněn o analytickou a manažerskou nadstavbu určenou k podpoře a optimalizaci řízení složitého subjektu v náročném konkurenčním prostředí.

Petr Franc si spolupráce s rezortem zdravotnictví velmi cení a současně ji považuje za velice perspektivní. „Máme zájem o to, abychom dlouhodobě rozvíjeli naše znalosti informatické podpory, vedoucí ke zkvalitnění prevence, diagnostiky, léčby, sledování a řízení zdraví a životního stylu,“ upřesňuje. Jak dál dodává, hodlá Aquasoft v této oblasti dosáhnout podobného postavení, jak je tomu v rezortu zemědělství u informatické podpory bezpečnosti potravin. V této problematice Aquasoft dlouhodobě patří mezi absolutní špičku na domácím trhu.

V projektu „Superbáze“ bude moci Aquasoft plně využít své schopnosti kombinovat v rámci jednoho řešení více technologií, v tomto případě Dynamics AX s BizTalk Serverem a SQL Serverem jakožto jádrem Superbáze. Náročný projekt musí být zvládnut v krátkém čase, předání první etapy do užívání je naplánováno na začátek roku 2009.

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne úterý 16. září 2008

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009