logo

Aquasoft zajistil přechod na euro

Od 1. ledna používá Slovenská republika společnou evropskou měnu. Náročný přechod na euro se týkal také slovenské pobočky společnosti DATART, pro kterou přechod na euro, tzv. projekt Eurokonverze, zajišťovala firma Aquasoft.

Zavedení eura představuje pro všechny podnikové informační systémy zásadní změnu. Pro firmy, které se zabývají nákupem a prodejem zboží, se přitom jedná o změnu kritickou. Prodejce spotřební elektroniky DATART používá informační systém MS Dynamics AX. S příchodem nového roku musely jeho slovenské provozovny řešit otázku přechodu na euro.

Projekt nazvaný Eurokonverze byl výjimečně náročný. Informační systém musel být připraven tak, aby zvládl společný oběh koruny a eura od 1. do 16. ledna. V rámci projektu bylo třeba zajistit, aby systém podporoval povinné dvojí zobrazování všech cen zboží a služeb, které platí od srpna 2008 do konce roku 2009.

Informační systém DATARTu je přitom jednou z největších implementací ve střední Evropě. Obsahuje mimořádně velké množství dat, jejichž konverze byla časově velmi náročná. Přechod na euro ovlivnil řadu procesů i celých subsystémů, jako např. e-shop, ocenění a přecenění zboží, přípravu štítků pro zboží či manažerský informační systém.

"V projektu byl zásadním kritickým faktorem čas," říká Oto Hausmann, ředitel pro strategické projekty společnosti DATART. Věcně správné řešení muselo být připraveno před koncem roku 2008 a do ostrého provozu nasazeno 2. ledna 2009. Jakékoli prodlení s konverzí bylo naprosto vyloučeno. "Zpoždění by pro nás znamenalo velké obchodní škody, ztrátu prestiže i nebezpečí legislativního postihu ze strany státu," dodává Oto Hausmann.

Příprava na přechod trvala šest měsíců, vlastní konverze se pak provedla během dvou dnů na přelomu roku. „Aquasoft naplánoval jednotlivé kroky s minutovou přesností tak, aby na sebe vzájemně navazovaly a vše se stihlo za necelých 40 hodin,“ říká Oto Hausmann. 2. ledna 2009 v 8:01 tak mohly být všechny slovenské prodejny společnosti DATART otevřeny a začít prodávat za eura. Kvalitní příprava provedená Aquasoftem tedy vyústila v hladký úspěšný přechod na euro.

V rámci šestiměsíční přípravy přechodu byla provedena analýza vlivů na subsystémy, procesy a data informačního systému a bylo implementováno vhodné řešení.

Etapa přípravy projektu Eurokonverze zahrnovala :

Analýza, design i testování probíhaly inkrementálně – každý přírůstek realizoval jasně vymezenou změnu či rozšíření informačního systému. Prvním krokem byly úpravy podle aktuální slovenské legislativy, která předepisuje duální zobrazování cen. Další přírůstky prováděly revizi současného informačního systému a měnily jeho části tak, aby uměly pracovat s více měnami současně. Rovněž bylo třeba upravit standardní konverzní nástroj poskytnutý společností Microsoft, a to jak věcně, tak výkonnostně. Věcné změny souvisely s legislativními požadavky a se specifickými programovými úpravami v informačním systému, které existovaly již před zahájením projektu Eurokonverze. Inkrementální přístup umožnil realizovat cíle projektu efektivně – celkový rozpočet projektu konverze informačního systému nepřesáhl plánované prostředky.

Při projektu Eurokonverze Aquasoft čerpal z hlubokých znalostí MS Dynamics AX a prostředí DATARTu, kde se podílí na rozvoji a provozu informačního systému od poloviny roku 2007. Úspěšné projekty tohoto typu jasně ukazují, že systém MS Dynamics AX je robustní a zároveň flexibilní systém, který lze rozšiřovat a modifikovat podle nových externích faktorů i interních firemních potřeb. Také na tomto projektu dokázal tým odborníků Aquasoftu, že je schopen uspokojit celé spektrum požadavků souvisejících se systémem MS Dynamics AX, a to od standardní jednoduché implementace přes celkově přizpůsobená řešení až po řešení na míru.

Další články k tématům - Aquasoft - DATART - Dynamics - euro - Eurokonverze - přechod - systém - Oto Hausmann

Článek ze dne 16. ledna 2009 - pátek

Další články od Aquasoft s.r.o.