logo Aquasoft s.r.o.

Aquasoft zajistil přechod na euro

Od 1. ledna používá Slovenská republika společnou evropskou měnu. Náročný přechod na euro se týkal také slovenské pobočky společnosti DATART, pro kterou přechod na euro, tzv. projekt Eurokonverze, zajišťovala firma Aquasoft.

Zavedení eura představuje pro všechny podnikové informační systémy zásadní změnu. Pro firmy, které se zabývají nákupem a prodejem zboží, se přitom jedná o změnu kritickou. Prodejce spotřební elektroniky DATART používá informační systém MS Dynamics AX. S příchodem nového roku musely jeho slovenské provozovny řešit otázku přechodu na euro.

Projekt nazvaný Eurokonverze byl výjimečně náročný. Informační systém musel být připraven tak, aby zvládl společný oběh koruny a eura od 1. do 16. ledna. V rámci projektu bylo třeba zajistit, aby systém podporoval povinné dvojí zobrazování všech cen zboží a služeb, které platí od srpna 2008 do konce roku 2009.

Informační systém DATARTu je přitom jednou z největších implementací ve střední Evropě. Obsahuje mimořádně velké množství dat, jejichž konverze byla časově velmi náročná. Přechod na euro ovlivnil řadu procesů i celých subsystémů, jako např. e-shop, ocenění a přecenění zboží, přípravu štítků pro zboží či manažerský informační systém.

"V projektu byl zásadním kritickým faktorem čas," říká Oto Hausmann, ředitel pro strategické projekty společnosti DATART. Věcně správné řešení muselo být připraveno před koncem roku 2008 a do ostrého provozu nasazeno 2. ledna 2009. Jakékoli prodlení s konverzí bylo naprosto vyloučeno. "Zpoždění by pro nás znamenalo velké obchodní škody, ztrátu prestiže i nebezpečí legislativního postihu ze strany státu," dodává Oto Hausmann.

Příprava na přechod trvala šest měsíců, vlastní konverze se pak provedla během dvou dnů na přelomu roku. „Aquasoft naplánoval jednotlivé kroky s minutovou přesností tak, aby na sebe vzájemně navazovaly a vše se stihlo za necelých 40 hodin,“ říká Oto Hausmann. 2. ledna 2009 v 8:01 tak mohly být všechny slovenské prodejny společnosti DATART otevřeny a začít prodávat za eura. Kvalitní příprava provedená Aquasoftem tedy vyústila v hladký úspěšný přechod na euro.

V rámci šestiměsíční přípravy přechodu byla provedena analýza vlivů na subsystémy, procesy a data informačního systému a bylo implementováno vhodné řešení.

Etapa přípravy projektu Eurokonverze zahrnovala :

Analýza, design i testování probíhaly inkrementálně – každý přírůstek realizoval jasně vymezenou změnu či rozšíření informačního systému. Prvním krokem byly úpravy podle aktuální slovenské legislativy, která předepisuje duální zobrazování cen. Další přírůstky prováděly revizi současného informačního systému a měnily jeho části tak, aby uměly pracovat s více měnami současně. Rovněž bylo třeba upravit standardní konverzní nástroj poskytnutý společností Microsoft, a to jak věcně, tak výkonnostně. Věcné změny souvisely s legislativními požadavky a se specifickými programovými úpravami v informačním systému, které existovaly již před zahájením projektu Eurokonverze. Inkrementální přístup umožnil realizovat cíle projektu efektivně – celkový rozpočet projektu konverze informačního systému nepřesáhl plánované prostředky.

Při projektu Eurokonverze Aquasoft čerpal z hlubokých znalostí MS Dynamics AX a prostředí DATARTu, kde se podílí na rozvoji a provozu informačního systému od poloviny roku 2007. Úspěšné projekty tohoto typu jasně ukazují, že systém MS Dynamics AX je robustní a zároveň flexibilní systém, který lze rozšiřovat a modifikovat podle nových externích faktorů i interních firemních potřeb. Také na tomto projektu dokázal tým odborníků Aquasoftu, že je schopen uspokojit celé spektrum požadavků souvisejících se systémem MS Dynamics AX, a to od standardní jednoduché implementace přes celkově přizpůsobená řešení až po řešení na míru.

Další články k tématům - Aquasoft - DATART - Dynamics - euro - Eurokonverze - přechod - systém - Oto Hausmann

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne pátek 16. ledna 2009

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009