logo Aquasoft s.r.o.

Aquasoft získává významnou zahraniční zakázku

Aquasoft zvítězil ve významném zahraničním tendru, kterému věnovala pozornost řada velkých a známých evropských IT firem. Jedná se o zakázku na dodávku Integrovaného tarifního systému pro tureckou celní správu a jeho integraci do stávajícího celně-deklaračního systému Turecka.

Společnost Aquasoft je v rámci zakázky generálním dodavatelem Integrovaného tarifního systému (ITMS) a na jeho dodávce spolupracuje s další českou IT firmou a lokálním partnerem. Projekt je financován Evropskou komisí v rámci její pomoci kandidátským zemím se zaváděním systémů kompatibilních se systémy Unie.

"Řešení pro Integrovaný tarifní systém je skutečným srdcem celně-deklaračního systému každé země," říká Petr Franc, generální ředitel Aquasoftu. Hlavním úkolem tohoto systému je ochrana hospodářského prostoru země prostřednictvím kategorizace zboží a tarifních opatření. V případě EU se za hospodářský prostor považuje území všech členských států, všechny tyto země proto uplatňují jednotnou ochranu celého prostoru, a to právě prostřednictvím svých ITMS systémů, které jsou vzájemně kompatibilní.

Turecko jako kandidátská země musí prokázat připravenost na vstup do EU, tedy mimo jiné mít svůj ITMS systém kompatibilní s EU.

Systém ITMS proto bude zajišťovat následující funkce :

Vývoj nového informačního systému bude dokončen v dubnu 2010 a jeho rozpočet je 1 570 000 EUR. "Tento systém je navržen tak, aby splňoval požadavky dané Evropskou unií a zároveň co nejvíce odpovídal specifickým požadavkům turecké celní správy," říká Petr Franc. Aquasoft podle něj u této zakázky čerpá z dlouholetých zkušeností, získaných při vývoji systémů pro Celní správu ČR. Jedná se především o celně-deklarační systém a systém pro správu spotřebních daní. Tuzemské celní řízení přitom vykazuje jednu z nejrozsáhlejších elektronizací a nejnižších chybovostí v celé EU.

Aquasoft nejen že splnil náročná kvalifikační kritéria tendru, ale ve velmi silném konkurenčním prostředí nabídl řešení, které výběrová komise vyhodnotila jako nejlepší. "Zúročili jsme tak více než roční práci příprav nad nabídkou do tohoto tendru,“" uvádí Petr Franc. Vítězství Aquasoftu podle jeho slov mj. potvrzuje, že domácí firmy z oboru informačních a komunikačních technologií dokážou v mezinárodním srovnání velmi dobře obstát. Česká republika se tak může v zahraničí prezentovat nejen pověstnými zlatými ručičkami, ale i jako seriózní hráč na poli znalostní ekonomiky.

Další články k tématům - Aquasoft - celní - EU - ITMS - systém - tendru - Petr Franc

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne pátek 12. prosince 2008

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009