logo

Dvacetiprocentní nárůst tržeb zaznamenáváme už dvanáctým rokem

Společnost Aquasoft dosáhla v uplynulém roce tržeb ve výši 153 miliónů korun. Meziročně tak tržby stouply o 20 %. Potvrdily to hospodářské výsledky za rok 2007.

Aquasoft dosahuje stabilního meziročního nárůstu tržeb okolo 20% od samého počátku své existence, tedy od roku 1996. Petr Franc, generální ředitel Aquasoftu, považuje toto tempo za optimální. "Dvacetiprocentní nárůst je dostatečně dynamický a současně i dobře zvládnutelný," dodává. S takovým tempem růstu firma totiž podle jeho slov nepřichází o schopnost kvalitně zabezpečit realizaci rozsáhlých unikátních projektů. Zároveň si dokáže uchovávat rodinnou atmosféru, a to i přesto, že ve společnosti pracuje už více než 100 zaměstnanců.

Zajímavým ukazatelem loňského roku je meziroční zvýšení produktivity resp. přidaná hodnota na zaměstnance, která stoupla o 29 %. "Nárůst produktivity je zejména důsledkem organizačních změn v oblasti realizace projektů," uvádí Petr Franc. Společnost loni získala divizní uspořádání podle věcných problematik, které se u zákazníků řeší. Toto členění výrazně přispělo k maximalizaci využití know how. V loňském roce vznikl také samostatný úsek, zaměřený na technologický rozvoj. Ten se zabývá především zaváděním vývojových frameworků a zvyšující se efektivitou při vývoji aplikací.

Vybrané hospodářské ukazatele 2007

Aquasoft počítá s více než dvacetiprocentním meziročním nárůstem tržeb i v roce 2008. "Zpracovávané obchodní příležitosti v současnosti plně pokrývají náš letošní plán, což nám dovoluje, abychom se v obchodní rovině mohli soustředit na nadcházející rok 2009," doplňuje Petr Franc. Třetím z ukazatelů je zisk před zdaněním, který dosáhl výše 5 340 000,- korun.

I v příštím roce se Aquasoft bude zaměřovat na posilování pozic u zákazníků, se kterými spolupracuje dlouhodobě. Mezi jeho tradiční klíčové oblasti patří informatická podpora elektronického celního řízení a správy daní, správy dotací, bezpečnosti potravin a správního řízení. Společnost se i v roce 2009 hodlá soustředit také na pronikání do nových segmentů trhu, konkrétně na firmy, poskytující profesionální služby a do oblasti Real Estate. Aquasoft se v těchto segmentech specializuje na podporu finančního řízení, obchodu, logistiky a řízení projektů.

Limitujícím faktorem pro další růst společnosti podle generálního ředitele Petra France není nedostatek obchodních příležitostí, ale získávání dostatečně kvalifikovaných odborníků. "Za jakýmkoli úspěchem stojí lidé. Velkou část zisku proto i v letošním roce věnujeme do podpory zaměstnanců – jejich vzdělávání, zkvalitňování pracovních podmínek a pracovního zázemí," doplňuje Petr Franc.

Článek ze dne 1. dubna 2008 - úterý

Další články od Aquasoft s.r.o.