logo

eGovernment pro zemědělce

Čeští chovatelé hospodářských zvířat mohou od poloviny ledna se svým dozorovým orgánem, Ministerstvem zemědělství, komunikovat prostřednictvím unikátního www rozhraní. Tuto část tzv. portálu farmáře vyvinula a dodala společnost Aquasoft.

Tato aplikace výrazně rozšiřuje možnost elektronické komunikace zemědělsky působících subjektů se státním orgánem. WWW rozhraní je jednou z významných částí tzv. Integrovaného zemědělského registru, který vyvinul Aquasoft pro Ministerstvo zemědělství. Tento systém v intencích platné české i evropské legislativy globálně podporuje uplatňování přísných hygienických opatření, spojených s kontrolou masa a potravin.

Rozhraní je dostupné prostřednictvím tzv. obecného portálu farmáře, který provozuje Ministerstvo zemědělství pro všechny subjekty, působící v zemědělství. "Cílem tohoto rozhraní je zpřístupnit chovateli veškeré informace elektronickou cestou včetně možnosti jejich pořizování a předávání tzv. pověřené osobě, tedy Ministerstvu," říká Petr Franc, generální ředitel Aquasoftu, a dál uvádí : "V České republice existují desítky tisíc provozoven s chovem hospodářských zvířat. Každý z těchto chovatelů má nyní 
on-line přístup ke svým datům, které o něm soustřeďuje Ministerstvo zemědělství."

Novým portálem zemědělci získali přístup k elektronickým výstupům, které doposud dostávali pouze tištěnou formou. "Informace v elektronické podobě jsou pro ně snáze zpracovatelné a zároveň poskytují detailnější informace, které není možné předávat klasickou poštou. Další předností nového portálu je možnost odesílat data přímo pověřené osobě bez toho, aby bylo nutné zasílat papírové formuláře," říká Petr Franc. Tuto možnost podle jeho slov měli doposud pouze zemědělci, kteří disponovali specifickým komerčním softwarem. Portál farmáře navíc umožňuje chovatelům vyhledávání nejrůznějších dat včetně tzv. kalkulaček pro výpočet intenzit chovu, které se používají pro přiznávání zemědělských dotací.

O portál je mezi chovateli zájem. Za několik málo týdnů od svého zprovoznění zaznamenává přes osm tisíc založených uživatelských účtů a kolem dvě stě unikátních přístupů denně.

Další články k tématům - elektronické - farmáře - portálu - zemědělství - Petr Franc

Článek ze dne 13. března 2009 - pátek

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009