logo

Hospodářské výsledky Aquasoftu za první pololetí naznačují historicky rekordní nárůsty

Podle hospodářských výsledků za první pololetí roku Aquasoft dosahuje meziročního nárůstu zisku o 108 %. Rekordní navýšení přitom vykazují i další klíčové hospodářské ukazatele jako výnosy nebo produktivita práce.

Aquasoft hospodařil v prvním pololetí letošního roku se ziskem 33.175 tis. Kč, což v porovnání se stejným obdobím roku 2007 představuje nárůst o 108 %. Historicky jednoho z nejvyšších meziročních zvýšení o 32 % dosahuje také u výnosů, které v prvním pololetí dosáhly hranice 96 747 tis. Kč.

"Tak výrazný nárůst zaznamenáváme za situace, kdy se meziročně nezměnil počet našich zaměstnanců. Ten při průměrném přepočteném počtu dosahuje stavu 104 lidí," říká Petr Franc, generální ředitel Aquasoftu. Jak dál dodává, "došlo tím k výraznému posílení klíčového ukazatele výkonnosti firmy, kterou je produktivita, a to o rekordních 36 %."

Tržby za celý rok 2008 přitom Petr Franc odhaduje na 200 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 31 % a překročení letošního plánu o 10 %. Aquasoft tak s největší pravděpodobností i letos naplní střednědobou firemní strategii dosahovat meziročního nárůstu tržeb alespoň o 20 % a současně posilovat produktivitu práce svých zaměstnanců.

Aquasoft aktuálně pracuje na více než dvou desítkách rozsáhlých projektů. Jak Petr Franc upřesňuje, firma dokončila během prvního pololetí například Vnitřní informační systém pro Českou advokátní komoru, předala do užívání Integrovaný registr zvířat na Ministerstvu zemědělství nebo realizovala systém pro plně elektronické zpracování dovozu zboží pro Generální ředitelství cel. I v dalším období se společnost hodlá soustředit na posilování pozic ve vybraných segmentech, zejména pak v oblastech informatické podpory elektronického celního řízení a správy daní, správy dotací, bezpečnosti potravin, správního řízení a v neposlední řadě u podpory podnikových procesů s vysokou mírou požadavků na zohlednění specifik zákazníka.

Majoritní část příjmů společnosti se generuje ze zakázkového vývoje a podpory provozu rozsáhlých softwarových aplikací. Rostoucí objemy ale firma zaznamenává i v dalších oblastech své činnosti, jako je tvorba Business Intelligence aplikací a datových skladů, implementace podnikových informačních systémů nebo integrace aplikací.

Článek ze dne 3. září 2008 - středa

Další články od Aquasoft s.r.o.