logo

Hospodářské výsledky Aquasoftu za první pololetí naznačují historicky rekordní nárůsty

Podle hospodářských výsledků za první pololetí roku Aquasoft dosahuje meziročního nárůstu zisku o 108 %. Rekordní navýšení přitom vykazují i další klíčové hospodářské ukazatele jako výnosy nebo produktivita práce.

Aquasoft hospodařil v prvním pololetí letošního roku se ziskem 33.175 tis. Kč, což v porovnání se stejným obdobím roku 2007 představuje nárůst o 108 %. Historicky jednoho z nejvyšších meziročních zvýšení o 32 % dosahuje také u výnosů, které v prvním pololetí dosáhly hranice 96 747 tis. Kč.

"Tak výrazný nárůst zaznamenáváme za situace, kdy se meziročně nezměnil počet našich zaměstnanců. Ten při průměrném přepočteném počtu dosahuje stavu 104 lidí," říká Petr Franc, generální ředitel Aquasoftu. Jak dál dodává, "došlo tím k výraznému posílení klíčového ukazatele výkonnosti firmy, kterou je produktivita, a to o rekordních 36 %."

Tržby za celý rok 2008 přitom Petr Franc odhaduje na 200 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 31 % a překročení letošního plánu o 10 %. Aquasoft tak s největší pravděpodobností i letos naplní střednědobou firemní strategii dosahovat meziročního nárůstu tržeb alespoň o 20 % a současně posilovat produktivitu práce svých zaměstnanců.

Aquasoft aktuálně pracuje na více než dvou desítkách rozsáhlých projektů. Jak Petr Franc upřesňuje, firma dokončila během prvního pololetí například Vnitřní informační systém pro Českou advokátní komoru, předala do užívání Integrovaný registr zvířat na Ministerstvu zemědělství nebo realizovala systém pro plně elektronické zpracování dovozu zboží pro Generální ředitelství cel. I v dalším období se společnost hodlá soustředit na posilování pozic ve vybraných segmentech, zejména pak v oblastech informatické podpory elektronického celního řízení a správy daní, správy dotací, bezpečnosti potravin, správního řízení a v neposlední řadě u podpory podnikových procesů s vysokou mírou požadavků na zohlednění specifik zákazníka.

Majoritní část příjmů společnosti se generuje ze zakázkového vývoje a podpory provozu rozsáhlých softwarových aplikací. Rostoucí objemy ale firma zaznamenává i v dalších oblastech své činnosti, jako je tvorba Business Intelligence aplikací a datových skladů, implementace podnikových informačních systémů nebo integrace aplikací.

Článek ze dne 3. září 2008 - středa

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009