logo

Informační systém pro advokáty od Aquasoft

Aquasoft v těchto dnech uzavírá významnou etapu komplexní zakázky pro Českou advokátní komoru. Cílem této zakázky, realizované ve spolupráci se společností DAMOVO Česká republika, bylo pro renomovanou profesní organizaci vytvořit nový komplexní informační systém.

Případová studie, popisující tento systém, získala v kategorii Business přínos ocenění nejlepší případové studie roku 2008. Soutěž vyhlašuje měsíčník Business World, případové studie z dílny Aquasoftu přitom sbírají ocenění už řadu let.

Aquasoft byl v rámci dodávky zodpovědný za vývoj specializovaného informačního systému označovaného jako Vnitřní informační systém České advokátní komory (VIS ČAK). Ten zajistí podporu vnitřních procesů Komory informačními technologiemi a umožní další zkvalitňování a rozvoj poskytovaných služeb.

VIS ČAK byl uveden do provozu postupně v dubnu až květnu letošního roku, tedy za pouhých osm měsíců od podpisu smlouvy. Poté následovala první rozvojová etapa, kdy byl zpracován balík změnových a rozvojových požadavků a postupně realizována komplexní integrace celé řady procesů s vnitřním účetním systémem Komory. V současné době systém přechází pod nové smlouvy do standardního režimu údržby a rozvoje.

Informační systém zahrnuje všechny procesy a agendy, které spadají do odborné působnosti České advokátní komory, a s výjimkou účetnictví podporuje také vnitřní provozní procesy Komory. V odborné oblasti se jedná zejména o výkon specifických pravomocí, které vykonává Komora jako zákonem zřízená profesní organizace: patří sem zejména správa matriky advokátů a koncipientů, řízení a správa stavovských legislativních procesů, dohled a prosazování pravidel profesní etiky, kontrolní a kárná činnost, řešení sporů uvnitř členské základny, organizace advokátních zkoušek a systematické vzdělávání členské základny.

Dodávka nového informačního systému pro Komoru byla velmi náročná. "Jedná se složitý systém, jehož komplikovanost nespočívá ani tak v množství uživatelů nebo silné provozní zátěži, ale ve velkém počtu velice různorodých agend, které jsme museli do systému zahrnout a které se dotýkají doslova každého pracovníka i člena Komory," říká Petr Franc, generální ředitel Aquasoftu.

Uvedení takového sofistikovaného systému do provozu podle jeho slov kladlo vysoké nároky jak na implementátora systému, tak na uživatelskou stranu. "Díky těsné a kvalitní součinnosti s výkonným výborem projektu na straně zákazníka jsme celou složitou etapu zvládli rychle a bez vážnějších obtíží," dodává Petr Franc.

Další články k tématům - advokátní - Aquasoft - informační - profesní - systém - Petr Franc

Článek ze dne 19. prosince 2008 - pátek

Další články od Aquasoft s.r.o.