logo

Informační systém pro advokáty od Aquasoft

Aquasoft v těchto dnech uzavírá významnou etapu komplexní zakázky pro Českou advokátní komoru. Cílem této zakázky, realizované ve spolupráci se společností DAMOVO Česká republika, bylo pro renomovanou profesní organizaci vytvořit nový komplexní informační systém.

Případová studie, popisující tento systém, získala v kategorii Business přínos ocenění nejlepší případové studie roku 2008. Soutěž vyhlašuje měsíčník Business World, případové studie z dílny Aquasoftu přitom sbírají ocenění už řadu let.

Aquasoft byl v rámci dodávky zodpovědný za vývoj specializovaného informačního systému označovaného jako Vnitřní informační systém České advokátní komory (VIS ČAK). Ten zajistí podporu vnitřních procesů Komory informačními technologiemi a umožní další zkvalitňování a rozvoj poskytovaných služeb.

VIS ČAK byl uveden do provozu postupně v dubnu až květnu letošního roku, tedy za pouhých osm měsíců od podpisu smlouvy. Poté následovala první rozvojová etapa, kdy byl zpracován balík změnových a rozvojových požadavků a postupně realizována komplexní integrace celé řady procesů s vnitřním účetním systémem Komory. V současné době systém přechází pod nové smlouvy do standardního režimu údržby a rozvoje.

Informační systém zahrnuje všechny procesy a agendy, které spadají do odborné působnosti České advokátní komory, a s výjimkou účetnictví podporuje také vnitřní provozní procesy Komory. V odborné oblasti se jedná zejména o výkon specifických pravomocí, které vykonává Komora jako zákonem zřízená profesní organizace: patří sem zejména správa matriky advokátů a koncipientů, řízení a správa stavovských legislativních procesů, dohled a prosazování pravidel profesní etiky, kontrolní a kárná činnost, řešení sporů uvnitř členské základny, organizace advokátních zkoušek a systematické vzdělávání členské základny.

Dodávka nového informačního systému pro Komoru byla velmi náročná. "Jedná se složitý systém, jehož komplikovanost nespočívá ani tak v množství uživatelů nebo silné provozní zátěži, ale ve velkém počtu velice různorodých agend, které jsme museli do systému zahrnout a které se dotýkají doslova každého pracovníka i člena Komory," říká Petr Franc, generální ředitel Aquasoftu.

Uvedení takového sofistikovaného systému do provozu podle jeho slov kladlo vysoké nároky jak na implementátora systému, tak na uživatelskou stranu. "Díky těsné a kvalitní součinnosti s výkonným výborem projektu na straně zákazníka jsme celou složitou etapu zvládli rychle a bez vážnějších obtíží," dodává Petr Franc.

Další články k tématům - advokátní - Aquasoft - informační - profesní - systém - Petr Franc

Článek ze dne 19. prosince 2008 - pátek

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009