logo

Nový systém dovozních kvót pro EU od Aquasoft

Systém QUOTA 2, sloužící při dovozu zboží v rámci Evropské unie, zajišťuje přidělování dovozních kvót a jejich administraci. Nový informační systém Aquasoft vyvinul a dodal pro Celní správu ČR.

Systém dovozních kvót je soubor obchodně - politických opatření, majících za cíl ochranu hospodářského prostoru Evropské unie. Stanovením kvóty na konkrétní druh zboží se přesně stanoví jeho maximální množství, které může být importéry za určitý časový úsek do EU dovezeno s nižšími celními poplatky.

Jedná se např. o to, kolik tun cukru či jiné komodity může být v průběhu šesti měsíců dovezeno v nižší celní sazbě. Zboží dovážené nad svůj limit pak bude zatíženo vyššími celními poplatky. Tímto systémem kvót Unie reguluje svoji hospodářskou politiku a chrání zájmy obyvatel a firem, působících v členských zemích.

"Systém kvót se v EU realizuje tak, že každá členská země provozuje své vlastní řešení, které je propojeno s centrální částí systému kvót v Bruselu," říká Petr Franc, generální ředitel Aquasoftu. Takto propojené národní systémy zajišťují přidělování a administraci kvót na celém území EU. Implementací systému "QUOTA 2" Česká republika splnila své závazky vůči ostatním členským zemím.

"QUOTA 2" nahrazuje dosavadní systém kvót. "Jeho hlavním přínosem je především zvýšení bezpečnosti tohoto systému, jeho dostupnost a efektivnější komunikace národního řešení s centrální částí v Bruselu," uzavírá Petr Franc.

Nový systém byl navržen tak, aby splňoval náročné požadavky Evropské unie a zároveň odpovídal požadavkům Celní správy ČR. Při jeho dodávce Aquasoft čerpal z dlouhodobých zkušeností vývoje systémů pro Celní správu ČR, především z vývoje Celně-deklaračního systému a systému pro správu spotřebních daní.

Poslední dodávkou pro tuto instituci byl informační systém pro správu žádostí o akreditaci "Authorized Economic Operator" (AEO), tedy Oprávněného hospodářského subjektu, který byl do provozu uveden v září loňského roku. Tento systém výrazně přispívá k zajištění bezpečnosti a transparentnosti obchodních transakcí, uskutečňovaných na území Evropské unie.

Další články k tématům - Aquasoft - EU - Evropské - kvót - QUOTA - systém - unie - Petr Franc

Článek ze dne 28. ledna 2009 - středa

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009