logo pumpedu.cz

Databáze MongoDB - IT vzdělávací kurzy a školení

MongoDB je multiplatformní dokumentová databáze. Řadí se mezi NoSQL databáze a místo tradičních relačních databází využívajících tabulky používá dokumenty podobné formátu JSON a dynamické databázové schéma, které umožňuje vytváření a integraci dat pro aplikace jednodušeji a rychleji.

04.04. 2024 (dnů = 2) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 23000 Kč + 21 % DPH

Školení MongoDB administrace je určen pro Databázové administrátory, Systémové architekty a všechny IT profesionály, kteří chtějí získat lepší než zevrubné poznání NoSQL databází. Seznámí se s nástroji pro správu, jak funguje zálohování a obnova, správa uživatelů, monitorování, indexy a optimalizace. Dále se seznámí s tím jak fungují replikace a MongoDB Sharding, tj distribuce databázových zdrojů mezi servery.

14.05. 2024 (dnů = 2) - online - en - materials are in electronic form - 23000 Kč + 21 % DPH

The MongoDB administration training is designed for Database Administrators, System Architects, and all IT professionals who want to gain a better than thorough knowledge of NoSQL databases. They will learn about management tools, how backup and recovery, user management, monitoring, indexes, and optimization work. They will also get acquainted with how replication and MongoDB Sharding work, ie the distribution of database resources between servers. 

27.05. 2024 (dnů = 2) - online - en - materials are in electronic form - 23000 Kč + 21 % DPH

The MongoDB application development training is designed for Database Administrators, System Architects, and all IT professionals who want to gain a better than thorough knowledge of NoSQL databases. They will get acquainted with what are sat types, references, IDs, keys, sequences, how Document Manipulation, Tree Structures, Cursors, Aggregations, MongoDB indexes and optimizations work. 

06.06. 2024 (dnů = 2) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 23000 Kč + 21 % DPH

Školení MongoDB vývoj aplikací je určen pro Databázové administrátory, Systémové architekty a všechny IT profesionály, kteří chtějí získat lepší než zevrubné poznání NoSQL databází. Seznámí se s tím jaké jsou satové typy, reference, ID, klíče, sequence, jak funguje Manipulace s dokumenty, Stromové struktury, Kursory, Agregace, MongoDB indexy a optimalizace.

31.10. 2024 (dnů = 2) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 23000 Kč + 21 % DPH

Školení MongoDB administrace je určen pro Databázové administrátory, Systémové architekty a všechny IT profesionály, kteří chtějí získat lepší než zevrubné poznání NoSQL databází. Seznámí se s nástroji pro správu, jak funguje zálohování a obnova, správa uživatelů, monitorování, indexy a optimalizace. Dále se seznámí s tím jak fungují replikace a MongoDB Sharding, tj distribuce databázových zdrojů mezi servery.