logo pumpedu.cz

ISO 27002 - IT vzdělávací kurzy a školení

ISO/IEC 27002:2013 - Systémy řízení informační bezpečnosti - praxe a doporučení pro řízení bezpečnostních opatření je mezinárodní norma, která poskytuje soubor praktických doporučení a obecných postupů pro řízení bezpečnostních opatření v informační oblasti.

01.07. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 200 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Materiály jsou dostupné v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE.  Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout. - 16800 Kč + 21 % DPH

ISO/IEC 27002 FoundationKurz ISO/IEC 27002 Foundation Vám představí základní prvky implementace opatření bezpečnosti informací specifikovaných v normě ISO/IEC 27002.

Během tohoto vzdělávacího kurzu porozumíte vztahu norem ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 k normám ISO/IEC 27003 (Pokyny pro zavádění ISMS), ISO/IEC 27004 (Monitorování a měření bezpečnosti informací) a ISO/IEC 27005 (Management rizik v bezpečnosti informací).

  • Lekce jsou ilustrovány praktickými otázkami a příklady
  • Praktická cvičení obsahují příklady a diskuse
  • Praktické testy jsou podobné certifikační zkoušce

05.08. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - Oficiální školící materiály v anglickém jazyce.

Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 300 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Materiály jsou dostupné v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE.  Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout. - 38770 Kč + 21 % DPH

Kurz ISO/IEC 27002 Lead Manager umožňuje účastníkům získat komplexní znalosti a porozumění implementaci a řízení opatření bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27002.

Certifikát PECB ISO/IEC 27002 Lead Manager prokazuje, že jste získali potřebné odborné znalosti pro stanovení adekvátních opatření bezpečnosti informací potřebných k ošetření rizik.

02.09. 2024 (dnů = 2) - online - cz - Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 200 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Materiály jsou dostupné v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE.  Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout. - 16800 Kč + 21 % DPH

ISO/IEC 27002 FoundationKurz ISO/IEC 27002 Foundation Vám představí základní prvky implementace opatření bezpečnosti informací specifikovaných v normě ISO/IEC 27002.

Během tohoto vzdělávacího kurzu porozumíte vztahu norem ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 k normám ISO/IEC 27003 (Pokyny pro zavádění ISMS), ISO/IEC 27004 (Monitorování a měření bezpečnosti informací) a ISO/IEC 27005 (Management rizik v bezpečnosti informací).

  • Lekce jsou ilustrovány praktickými otázkami a příklady
  • Praktická cvičení obsahují příklady a diskuse
  • Praktické testy jsou podobné certifikační zkoušce

07.10. 2024 (dnů = 4) - online - cz - Oficiální školící materiály v anglickém jazyce.

Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 300 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Materiály jsou dostupné v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE.  Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout. - 38770 Kč + 21 % DPH

Kurz ISO/IEC 27002 Lead Manager umožňuje účastníkům získat komplexní znalosti a porozumění implementaci a řízení opatření bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27002.

Certifikát PECB ISO/IEC 27002 Lead Manager prokazuje, že jste získali potřebné odborné znalosti pro stanovení adekvátních opatření bezpečnosti informací potřebných k ošetření rizik.

16.12. 2024 (dnů = 3) - online - cz - Oficiální školící materiály v českém nebo anglickém jazyce.

Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 300 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Materiály jsou dostupné v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE.  Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout. - 28770 Kč + 21 % DPH

Kurz ISO/IEC 27002 Manager poskytuje informace o implementaci a řízení řízení bezpečnosti informací na základě ISO/IEC 27002.

Umožňuje účastníkům získat potřebné znalosti a dovednosti na podporu organizace při výběru, implementaci a správě bezpečnostních opatření na základě ISO/IEC 27002.