logo pumpedu.cz

ISO 27005 - IT vzdělávací kurzy a školení

ISO 27005 je mezinárodní norma, která se zaměřuje na řízení rizik v oblasti informační bezpečnosti. Poskytuje rámec a metody pro identifikaci, hodnocení a řízení rizik souvisejících s informační bezpečností v organizaci. Využívá se jako součást širšího rámce pro řízení informační bezpečnosti, například v kombinaci s normou ISO 27001.